Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
195824

BÁO CÁO Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND xã 6 tháng đầu năm 2023

Ngày 24/06/2023 00:00:00

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ CẨM QUÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /BC - UBND

Cẩm Quý, ngày tháng 06 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND xã

6 tháng đầu năm 2023

( Báo cáo phục vụ các đại biểu HĐND xã tại hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND xã khóa XX)

Ngày 29/12/2022 HĐND xã Cẩm Quý khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 6. Tại kỳ họp Chủ tịch UBND xã đã tiếp thu và giải trình các ý kiến phát biểu tại hội trường và ý kiến, kiến nghị của cử tri theo thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc xã thông báo tại kỳ họp và hội nghị đối thoại 6 tháng cuối năm 2022.

Sau kỳ họp và hội nghị đối thoại Chủ tịch UBND xã đã tổ chức kiểm tra và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND xã, kết quả như sau:

1. Cử tri thôn Quý Sơn đề nghị.

1.1. UBND xã nên có hướng dẫn các quy định của Nhà nước về xử lý các trường hợp vi phạm về việc vứt xác động vật ra môi trường.

Căn cứ theo Nghị định số 14 /2021/NĐ – CP ngày 01/03/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi mà đại biểu nêu. UBND xã đã ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện quy định tại Nghị định của Chính phủ cho Trưởng thôn biết để tuyên truyền cho nhân dân thực hiện, đồng thời tuyền truyền trên hệ thống truyền thanh của xã trong thời gian qua.

1.2. Đề nghị UBND xã có ý kiến với ngành điện nâng cao cột điện qua đường của đoạn nhà ông Nhàn đến nhà ông Tằm ( làng Chiềng 1 cũ).

Qua kiểm tra phát hiện điểm võng nhất của cột qua đường khoảng 4,2m thấp hơn so với quy định. UBND xã đã phản ánh, có văn bản kiến nghị với ngành điện kiểm tra và sẽ khắc phục trong thời gian tới.

1.3. Đề nghị UBND xã chỉ đạo HTX dịch vụ tu sửa đoạn mương Trâu đường sang làng Trang ( Quý Thịnh ) bị dò rỉ thất thoát nước trên đường dẫn nước từ đồng thôn Quý Trung về đồng Quý Sơn.

UBND xã cùng với HTX dịch vụ tiến hành kiểm tra đoạn mương nằm ở địa phận thôn Quý Trung là trục mương dẫn nước về đồng thôn Quý Sơn dài khoảng 80m bị dò rỉ, thất thoát nước, đặc biệt là mùa khô không đủ nước để đẩy dẫn nước về đồng. UBND xã giao cho HTX và đã triển khai thực hiện sửa chữa, khắc phục xong và đưa vào khai thác sử dụng có hiệu quả.

2. Cử tri thôn Quý Trung đề nghị.

2.1. Đề nghị UBND xã có kế hoạch làm đường giao thông đi Vó Và

UBND xã đã kiểm tra cùng với thôn và sẽ tổ chức thực hiện theo quy định khi ngân sách có điểu kiện, trong trường hợp thôn tự đóng góp để làm đường 100% thì tiến hành bàn theo quy chế dân chủ, báo cáo UBND xã sẽ được xem xét để giải quyết theo đề nghị.

2.2. Đề nghị UBND xã có kế hoạch cho thôn được xây dựng nhà văn hóa thôn năm 2023.

Căn cứ Nghị quyết của Đảng ủy và HĐND xã thì năm 2023 thôn đã được ghi danh mục xây dựng nhà văn hóa theo hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm. UBND xã đã hướng dẫn cho thôn tổ chức hội nghị nhân dân bàn và thống nhất quy mô, hình thức xây dựng nhà văn hóa đóng góp đối ứng theo phân nguồn, hiện nay đã hoàn chỉnh hồ sơ và đã tổ chức lễ khởi công xây dựng.

2.3. Đề nghị UBND xã vận dụng tăng phụ cấp cho Tổ An ninh xã hội.

Căn cứ theo các quy định hiện hành không có quy định nào vận dụng hoặc nhân dân đóng góp để chi trả cho Tổ ANXH do đó UBND xã không có căn cứ để giải quyết theo đề nghị của cử tri.

2.4. Đề nghị UBND xã làm đường dọc tuyến mương hướng tuyến từ ao sấm Bồ nối đường bê tông nội đồng sấm Khuên.

UBND xã cùng với thôn và đại biểu đã kiểm tra thực địa và thống nhất không làm đoạn đường này do quy hoạch khu dân cư để đấu giá sau này phải là 2 dãy nên tuyến đường này không phù hợp với quy định mới. Do đó thôn và xã thống nhất giữ nguyên đường hiện trạng từ cổng trường Mầm Non đi ra đồng như hiện nay là phù hợp còn 1 đoạn khoảng 70m chưa đổ bê tông, UBND xã giao cho thôn tổ chức thực hiện trong năm 2023 bàn đóng góp nhân nhân đổ nốt đoạn đường này, UBND xã sẽ xem xét nguồn kinh phí hiện có tại thời điểm để hỗ trợ xi măng cho thôn thực hiện.

2.5. Theo phản ánh của nhân dân tại hội nghị đối thoại trong thôn việc trồng hoa xuống rãnh tiêu, thoát nước dọc đường làm ảnh hưởng việc tiêu nước khi trời mưa dẫn đến mặt đường bị ứ nước trơn trượt.

UBND xã đã kiểm tra các tuyến đường tại thôn và đề nghị Trưởng thôn cùng với Ban phát triển thôn thực hiện việc khơi thông dòng chảy rãnh dọc ở một số đoạn đường bị trũng nước để thoát nước tránh mặt đường bị ứ đọng dẫn đến trơn trượt gây khó khăn cho người qua lại, còn việc trồng hoa giao cho thôn khảo sát những đoạn đường đảm bảo các quy định thì tiến hành trồng hoa, trồng cây bóng mát theo tỷ lệ quy định trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, thôn kiểu mẫu.

3. Cử tri thôn Quý Thanh đề nghị.

3.1. Đề nghị UBND xã có kế hoạch làm đường giao thông 1,2km nội đồng từ Quý Tân đi Quý Long và đường đá Suồng, đường eo Ngác.

Ngày 10/02/2023 UBND xã đã kiểm tra cùng với thôn và thống nhất nội dung giải quyết như sau:

- Đường đá Suồng, đường 1,2 km nội đồng từ Quý Tân đi Quý Long .

UBND xã đã xây dựng kế hoạch, lộ trình xây dựng giai đoạn 2022 – 2025 với UBND huyện để đăng ký xem xét hỗ trợ khi tỉnh, huyện có kế hoạch giao kinh phí hàng năm.

- Đường đi eo Ngác, UBND xã đã báo cáo, đề nghị huyện nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết vì phải có sự phối hợp giữa 2 huyện và 2 xã có liên quan, khi nào phía xã Thạch Tượng, huyện Thạch Thành làm thì UBND huyện Cẩm Thủy sẽ có chỉ đạo cùng UBND xã Cẩm Quý tổ chức thực hiện, trước mắt UBND huyện giao UBND xã Cẩm Quý chủ động phối hợp với xã Thạch Tượng để cùng tiến hành.

3.2. Đường đập đầm Giường có đoạn do thiết kế thi công mái xả lũ hơi vẩy phía thôn Quý Thanh làm cho xe thô sơ vận chuyển qua lại gặp khó khăn thậm chí có loại xe không qua được.

UBND xã kiểm tra cùng với thôn đúng như phản ánh, nội dung này UBND xã tổ chức xử lý tiến hành sửa chữa, đến nay đã đi lại bình thường.

3.3. Đại biểu phản ánh ở thôn việc ghi số đề, sử dụng súng hơi, xung điện vẫn còn diễn ra đề nghị UBND xã chỉ đạo kiểm tra và xử lý.

UBND xã đã chỉ đạo Công an xã về thôn để làm việc xác minh các thông tin trên, bước đầu đã xác minh có 01 đối tượng có biểu hiện ghi số đề, Công an xã đã cho cam kết và tiếp tục theo dõi để có biện pháp xử lý còn việc đối tượng sử dụng súng hơi, xung điện đề nghị với đại biểu và nhân dân tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân trong thôn tự giác giao nộp cho cơ quan công an xã và báo ngay cho Công an xã biết khi đối tượng sử dụng trên địa bàn thôn để được xử lý, giải quyết.

3.4. Đại biểu phản ánh cột điện bị gãy, đường điện thấp, đường điện chạy trong vườn hộ dân cư và không phát dọn hành lang ở 02 tuyến.

UBND xã đã kiểm tra trực tiếp cùng với thôn và đã có báo cáo, phản ánh, đề xuất với ngành điện, đến nay đã dược khắc phục, thay thế đảm bảo an toàn. 4. Cử tri thôn Quý Long đề nghị.

4.1. Đề nghị UBND xã xem xét làm việc với các doanh nghiệp khai thác đá gây ảnh hưởng môi trường, cụ thể là bụi trên tuyến đường dân cư.

UBND xã đã làm việc với giám đốc các doanh nghiệp khai thác đá để có giải pháp làm giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường như sửa lại tuyến đường từ mỏ đá đến đường 523B để không làm bụi, đất bám theo bánh xe ra đường và yêu cầu nổ mìn đúng khung giờ quy định cũng như lượng thuốc nổ được phép, đồng thời tránh nổ khi có hướng gió về phía khu dân cư và đã tiến hành tổ chức hội nghị đối thoại với nhân dân và doanh nghiệp, đồng thời báo cáo UBND huyện, tỉnh, đến nay các ý kiến đề nghị của cử tri cơ bản đã được giải quyết theo kết quả thống nhất làm việc tại hội nghị đối thoại và các cấp có thẩm quyền quy định.

4.2. Đất phong hóa khu mỏ đá thuộc doanh nghiệp Tự Lập làm vùi lấp đoạn mương

UBND xã đã làm việc và yêu cầu doanh nghiệp tiến hành phong hóa toàn bộ đất đá sạt lở xuống đoạn mương như đại biểu phản ánh, hiện nay đã thực hiện phong hóa xong, việc mương hư hỏng doanh nghiệp đã tiến hành sửa chữa theo yêu cầu.

4.3. Đại biểu phản ánh hiện nay trên địa bàn thôn có một số diện tích đất công ích hộ dân trồng keo vài năm về trước giờ cây cao ảnh hưởng đến sản xuất của hộ liền kề.

UBND xã đã kiểm tra ở một số điểm đúng như đại biểu phản ánh và đã có buổi làm việc thống nhất cách giải quyết giữa hộ trồng keo và hộ sản xuất liền kề trong quý I năm 2023.

4.4. Đề nghị cải tạo, nâng cấp đường ống nước dẫn từ Bai Vóc ra đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp.

UBND xã đã tiến hành kiểm tra cùng với thôn và HTX tại địa điểm đại biểu đề nghị diện tích khu vực cánh đồng được tưới khoảng 1 ha, lượng nước vẫn đảm bảo phục vụ cho việc gieo cấy trong tâm điểm mùa hạn hán vì trước đó HTX đã tiến hành sửa chữa, nâng cấp tuyến mương thượng lưu cánh đồng trên nên đã đủ tiếp nước cho cánh đồng này thường xuyên.

4.5. Đoạn máng nước bị thủng ở tràng cây Cha

UBND xã đã kiểm tra cùng với HTX và thôn, phản ánh trên là đúng thực tế , UBND đã tiến hành khắc phục xong để đảm bảo nước chảy qua không bị dò rỉ.

4.6. Đại biểu đề nghị tiến hành xây be bờ phía hạ lưu Bai Đầm, làng Mực thôn Quý Long.

UBND xã đã kiểm tra thực tế đoạn này dài khoảng 40 - 50m và đã giao cho HTX tổ chức thực hiện, đến nay đã hoàn thành các nội dung theo yêu cầu.

4.7. Đề nghị UBND xã nâng cấp, mở rộng khu mó Quang để phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt cho nhân dân

UBND xã đã kiểm tra cùng với thôn, việc phản ánh là đúng thực tế, UBND xã tiếp thu và đề nghị với cấp trên xem xét hỗ trợ khi nào có điều kiện, trước mắt đề nghị thôn tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện vệ sinh môi trường khu vực mó nước để đảm bảo môi trường.

5. Cử tri thôn Quý Tân đề nghị.

5.1. Đề nghị UBND xã kiểm tra mở rộng tuyến đường đập Khỉn đi làng Quang ( thôn Quý Long)

UBND xã cùng với thôn kiểm tra và tiếp thu khi có chủ trương, dự án làm đường lâm sinh của Nhà nước đầu tư sẽ xem xét để thực hiện, trước mắt giao cho 02 thôn Quý Long, Quý Tân thuộc địa phận của mình việc phát dọn hành lang đường, vệ sinh môi trường trên tuyến đường để thuận tiện cho việc qua lại, còn hướng tuyến cho nhân dân làng Quang ( thôn Quý Long ) đi xuống trung tâm xã là đi làng Áo cũ đi đường 523B.

5.2. Đề nghị UBND xã kiểm tra việc kè lại một phần phía hạ lưu mó Đô để giữ nước khỏi bị thẩm thấu.

UBND xã đã cùng với thôn kiểm tra đúng như thực tế đại biểu phản ánh và tiếp thu thực hiện khi ngân sách có điểu kiện và kinh phí HTX cân đối được.

5.3. Đề nghị UBND xã mở rộng thêm nghĩa địa ở đồng Khang.

Căn cứ quy hoạch được duyệt giai đoạn đến năm 2030 vị trí đại biểu đề nghị là quy hoạch khu dân cư nên không thể đồng ý mở rộng khu vực nghĩa địa như đại biểu đề nghị.

6. Ý kiến kiến nghị của cử tri thông qua MTTQ đề nghị quy hoạch các loại cây trồng trên địa bàn từng thôn để chủ động trong việc trồng, chăm sóc các loại cây trồng đã được quy hoạch.

UBND xã đã có văn bản hướng dẫn các thôn thực hiện quy chế dân chủ việc rà soát, quy hoạch các loại cây trồng phụ hợp với đồng đất của từng thôn báo cáo, đề nghị với UBND xã, sau đó UBND xã sẽ thành lập đoàn đi kiểm tra thực địa cho ý kiến đồng ý hay không đồng ý hoặc điều chỉnh cho phù hợp với quy hoạch chung của xã, nội dung trên đã hoàn thành trong quý I năm 2023.

Trên đây là báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND xã 6 tháng đầu năm 2023 .

Nơi nhận

- TT Đảng ủy, HĐND xã;

- Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND;

- UB MTTQ, các đoàn thể;

- Đại biểu HĐND xã;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH
( Đã Ký )

Trương Đình Phong

BÁO CÁO Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND xã 6 tháng đầu năm 2023

Đăng lúc: 24/06/2023 00:00:00 (GMT+7)

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ CẨM QUÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /BC - UBND

Cẩm Quý, ngày tháng 06 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND xã

6 tháng đầu năm 2023

( Báo cáo phục vụ các đại biểu HĐND xã tại hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND xã khóa XX)

Ngày 29/12/2022 HĐND xã Cẩm Quý khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 6. Tại kỳ họp Chủ tịch UBND xã đã tiếp thu và giải trình các ý kiến phát biểu tại hội trường và ý kiến, kiến nghị của cử tri theo thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc xã thông báo tại kỳ họp và hội nghị đối thoại 6 tháng cuối năm 2022.

Sau kỳ họp và hội nghị đối thoại Chủ tịch UBND xã đã tổ chức kiểm tra và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND xã, kết quả như sau:

1. Cử tri thôn Quý Sơn đề nghị.

1.1. UBND xã nên có hướng dẫn các quy định của Nhà nước về xử lý các trường hợp vi phạm về việc vứt xác động vật ra môi trường.

Căn cứ theo Nghị định số 14 /2021/NĐ – CP ngày 01/03/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi mà đại biểu nêu. UBND xã đã ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện quy định tại Nghị định của Chính phủ cho Trưởng thôn biết để tuyên truyền cho nhân dân thực hiện, đồng thời tuyền truyền trên hệ thống truyền thanh của xã trong thời gian qua.

1.2. Đề nghị UBND xã có ý kiến với ngành điện nâng cao cột điện qua đường của đoạn nhà ông Nhàn đến nhà ông Tằm ( làng Chiềng 1 cũ).

Qua kiểm tra phát hiện điểm võng nhất của cột qua đường khoảng 4,2m thấp hơn so với quy định. UBND xã đã phản ánh, có văn bản kiến nghị với ngành điện kiểm tra và sẽ khắc phục trong thời gian tới.

1.3. Đề nghị UBND xã chỉ đạo HTX dịch vụ tu sửa đoạn mương Trâu đường sang làng Trang ( Quý Thịnh ) bị dò rỉ thất thoát nước trên đường dẫn nước từ đồng thôn Quý Trung về đồng Quý Sơn.

UBND xã cùng với HTX dịch vụ tiến hành kiểm tra đoạn mương nằm ở địa phận thôn Quý Trung là trục mương dẫn nước về đồng thôn Quý Sơn dài khoảng 80m bị dò rỉ, thất thoát nước, đặc biệt là mùa khô không đủ nước để đẩy dẫn nước về đồng. UBND xã giao cho HTX và đã triển khai thực hiện sửa chữa, khắc phục xong và đưa vào khai thác sử dụng có hiệu quả.

2. Cử tri thôn Quý Trung đề nghị.

2.1. Đề nghị UBND xã có kế hoạch làm đường giao thông đi Vó Và

UBND xã đã kiểm tra cùng với thôn và sẽ tổ chức thực hiện theo quy định khi ngân sách có điểu kiện, trong trường hợp thôn tự đóng góp để làm đường 100% thì tiến hành bàn theo quy chế dân chủ, báo cáo UBND xã sẽ được xem xét để giải quyết theo đề nghị.

2.2. Đề nghị UBND xã có kế hoạch cho thôn được xây dựng nhà văn hóa thôn năm 2023.

Căn cứ Nghị quyết của Đảng ủy và HĐND xã thì năm 2023 thôn đã được ghi danh mục xây dựng nhà văn hóa theo hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm. UBND xã đã hướng dẫn cho thôn tổ chức hội nghị nhân dân bàn và thống nhất quy mô, hình thức xây dựng nhà văn hóa đóng góp đối ứng theo phân nguồn, hiện nay đã hoàn chỉnh hồ sơ và đã tổ chức lễ khởi công xây dựng.

2.3. Đề nghị UBND xã vận dụng tăng phụ cấp cho Tổ An ninh xã hội.

Căn cứ theo các quy định hiện hành không có quy định nào vận dụng hoặc nhân dân đóng góp để chi trả cho Tổ ANXH do đó UBND xã không có căn cứ để giải quyết theo đề nghị của cử tri.

2.4. Đề nghị UBND xã làm đường dọc tuyến mương hướng tuyến từ ao sấm Bồ nối đường bê tông nội đồng sấm Khuên.

UBND xã cùng với thôn và đại biểu đã kiểm tra thực địa và thống nhất không làm đoạn đường này do quy hoạch khu dân cư để đấu giá sau này phải là 2 dãy nên tuyến đường này không phù hợp với quy định mới. Do đó thôn và xã thống nhất giữ nguyên đường hiện trạng từ cổng trường Mầm Non đi ra đồng như hiện nay là phù hợp còn 1 đoạn khoảng 70m chưa đổ bê tông, UBND xã giao cho thôn tổ chức thực hiện trong năm 2023 bàn đóng góp nhân nhân đổ nốt đoạn đường này, UBND xã sẽ xem xét nguồn kinh phí hiện có tại thời điểm để hỗ trợ xi măng cho thôn thực hiện.

2.5. Theo phản ánh của nhân dân tại hội nghị đối thoại trong thôn việc trồng hoa xuống rãnh tiêu, thoát nước dọc đường làm ảnh hưởng việc tiêu nước khi trời mưa dẫn đến mặt đường bị ứ nước trơn trượt.

UBND xã đã kiểm tra các tuyến đường tại thôn và đề nghị Trưởng thôn cùng với Ban phát triển thôn thực hiện việc khơi thông dòng chảy rãnh dọc ở một số đoạn đường bị trũng nước để thoát nước tránh mặt đường bị ứ đọng dẫn đến trơn trượt gây khó khăn cho người qua lại, còn việc trồng hoa giao cho thôn khảo sát những đoạn đường đảm bảo các quy định thì tiến hành trồng hoa, trồng cây bóng mát theo tỷ lệ quy định trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, thôn kiểu mẫu.

3. Cử tri thôn Quý Thanh đề nghị.

3.1. Đề nghị UBND xã có kế hoạch làm đường giao thông 1,2km nội đồng từ Quý Tân đi Quý Long và đường đá Suồng, đường eo Ngác.

Ngày 10/02/2023 UBND xã đã kiểm tra cùng với thôn và thống nhất nội dung giải quyết như sau:

- Đường đá Suồng, đường 1,2 km nội đồng từ Quý Tân đi Quý Long .

UBND xã đã xây dựng kế hoạch, lộ trình xây dựng giai đoạn 2022 – 2025 với UBND huyện để đăng ký xem xét hỗ trợ khi tỉnh, huyện có kế hoạch giao kinh phí hàng năm.

- Đường đi eo Ngác, UBND xã đã báo cáo, đề nghị huyện nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết vì phải có sự phối hợp giữa 2 huyện và 2 xã có liên quan, khi nào phía xã Thạch Tượng, huyện Thạch Thành làm thì UBND huyện Cẩm Thủy sẽ có chỉ đạo cùng UBND xã Cẩm Quý tổ chức thực hiện, trước mắt UBND huyện giao UBND xã Cẩm Quý chủ động phối hợp với xã Thạch Tượng để cùng tiến hành.

3.2. Đường đập đầm Giường có đoạn do thiết kế thi công mái xả lũ hơi vẩy phía thôn Quý Thanh làm cho xe thô sơ vận chuyển qua lại gặp khó khăn thậm chí có loại xe không qua được.

UBND xã kiểm tra cùng với thôn đúng như phản ánh, nội dung này UBND xã tổ chức xử lý tiến hành sửa chữa, đến nay đã đi lại bình thường.

3.3. Đại biểu phản ánh ở thôn việc ghi số đề, sử dụng súng hơi, xung điện vẫn còn diễn ra đề nghị UBND xã chỉ đạo kiểm tra và xử lý.

UBND xã đã chỉ đạo Công an xã về thôn để làm việc xác minh các thông tin trên, bước đầu đã xác minh có 01 đối tượng có biểu hiện ghi số đề, Công an xã đã cho cam kết và tiếp tục theo dõi để có biện pháp xử lý còn việc đối tượng sử dụng súng hơi, xung điện đề nghị với đại biểu và nhân dân tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân trong thôn tự giác giao nộp cho cơ quan công an xã và báo ngay cho Công an xã biết khi đối tượng sử dụng trên địa bàn thôn để được xử lý, giải quyết.

3.4. Đại biểu phản ánh cột điện bị gãy, đường điện thấp, đường điện chạy trong vườn hộ dân cư và không phát dọn hành lang ở 02 tuyến.

UBND xã đã kiểm tra trực tiếp cùng với thôn và đã có báo cáo, phản ánh, đề xuất với ngành điện, đến nay đã dược khắc phục, thay thế đảm bảo an toàn. 4. Cử tri thôn Quý Long đề nghị.

4.1. Đề nghị UBND xã xem xét làm việc với các doanh nghiệp khai thác đá gây ảnh hưởng môi trường, cụ thể là bụi trên tuyến đường dân cư.

UBND xã đã làm việc với giám đốc các doanh nghiệp khai thác đá để có giải pháp làm giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường như sửa lại tuyến đường từ mỏ đá đến đường 523B để không làm bụi, đất bám theo bánh xe ra đường và yêu cầu nổ mìn đúng khung giờ quy định cũng như lượng thuốc nổ được phép, đồng thời tránh nổ khi có hướng gió về phía khu dân cư và đã tiến hành tổ chức hội nghị đối thoại với nhân dân và doanh nghiệp, đồng thời báo cáo UBND huyện, tỉnh, đến nay các ý kiến đề nghị của cử tri cơ bản đã được giải quyết theo kết quả thống nhất làm việc tại hội nghị đối thoại và các cấp có thẩm quyền quy định.

4.2. Đất phong hóa khu mỏ đá thuộc doanh nghiệp Tự Lập làm vùi lấp đoạn mương

UBND xã đã làm việc và yêu cầu doanh nghiệp tiến hành phong hóa toàn bộ đất đá sạt lở xuống đoạn mương như đại biểu phản ánh, hiện nay đã thực hiện phong hóa xong, việc mương hư hỏng doanh nghiệp đã tiến hành sửa chữa theo yêu cầu.

4.3. Đại biểu phản ánh hiện nay trên địa bàn thôn có một số diện tích đất công ích hộ dân trồng keo vài năm về trước giờ cây cao ảnh hưởng đến sản xuất của hộ liền kề.

UBND xã đã kiểm tra ở một số điểm đúng như đại biểu phản ánh và đã có buổi làm việc thống nhất cách giải quyết giữa hộ trồng keo và hộ sản xuất liền kề trong quý I năm 2023.

4.4. Đề nghị cải tạo, nâng cấp đường ống nước dẫn từ Bai Vóc ra đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp.

UBND xã đã tiến hành kiểm tra cùng với thôn và HTX tại địa điểm đại biểu đề nghị diện tích khu vực cánh đồng được tưới khoảng 1 ha, lượng nước vẫn đảm bảo phục vụ cho việc gieo cấy trong tâm điểm mùa hạn hán vì trước đó HTX đã tiến hành sửa chữa, nâng cấp tuyến mương thượng lưu cánh đồng trên nên đã đủ tiếp nước cho cánh đồng này thường xuyên.

4.5. Đoạn máng nước bị thủng ở tràng cây Cha

UBND xã đã kiểm tra cùng với HTX và thôn, phản ánh trên là đúng thực tế , UBND đã tiến hành khắc phục xong để đảm bảo nước chảy qua không bị dò rỉ.

4.6. Đại biểu đề nghị tiến hành xây be bờ phía hạ lưu Bai Đầm, làng Mực thôn Quý Long.

UBND xã đã kiểm tra thực tế đoạn này dài khoảng 40 - 50m và đã giao cho HTX tổ chức thực hiện, đến nay đã hoàn thành các nội dung theo yêu cầu.

4.7. Đề nghị UBND xã nâng cấp, mở rộng khu mó Quang để phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt cho nhân dân

UBND xã đã kiểm tra cùng với thôn, việc phản ánh là đúng thực tế, UBND xã tiếp thu và đề nghị với cấp trên xem xét hỗ trợ khi nào có điều kiện, trước mắt đề nghị thôn tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện vệ sinh môi trường khu vực mó nước để đảm bảo môi trường.

5. Cử tri thôn Quý Tân đề nghị.

5.1. Đề nghị UBND xã kiểm tra mở rộng tuyến đường đập Khỉn đi làng Quang ( thôn Quý Long)

UBND xã cùng với thôn kiểm tra và tiếp thu khi có chủ trương, dự án làm đường lâm sinh của Nhà nước đầu tư sẽ xem xét để thực hiện, trước mắt giao cho 02 thôn Quý Long, Quý Tân thuộc địa phận của mình việc phát dọn hành lang đường, vệ sinh môi trường trên tuyến đường để thuận tiện cho việc qua lại, còn hướng tuyến cho nhân dân làng Quang ( thôn Quý Long ) đi xuống trung tâm xã là đi làng Áo cũ đi đường 523B.

5.2. Đề nghị UBND xã kiểm tra việc kè lại một phần phía hạ lưu mó Đô để giữ nước khỏi bị thẩm thấu.

UBND xã đã cùng với thôn kiểm tra đúng như thực tế đại biểu phản ánh và tiếp thu thực hiện khi ngân sách có điểu kiện và kinh phí HTX cân đối được.

5.3. Đề nghị UBND xã mở rộng thêm nghĩa địa ở đồng Khang.

Căn cứ quy hoạch được duyệt giai đoạn đến năm 2030 vị trí đại biểu đề nghị là quy hoạch khu dân cư nên không thể đồng ý mở rộng khu vực nghĩa địa như đại biểu đề nghị.

6. Ý kiến kiến nghị của cử tri thông qua MTTQ đề nghị quy hoạch các loại cây trồng trên địa bàn từng thôn để chủ động trong việc trồng, chăm sóc các loại cây trồng đã được quy hoạch.

UBND xã đã có văn bản hướng dẫn các thôn thực hiện quy chế dân chủ việc rà soát, quy hoạch các loại cây trồng phụ hợp với đồng đất của từng thôn báo cáo, đề nghị với UBND xã, sau đó UBND xã sẽ thành lập đoàn đi kiểm tra thực địa cho ý kiến đồng ý hay không đồng ý hoặc điều chỉnh cho phù hợp với quy hoạch chung của xã, nội dung trên đã hoàn thành trong quý I năm 2023.

Trên đây là báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND xã 6 tháng đầu năm 2023 .

Nơi nhận

- TT Đảng ủy, HĐND xã;

- Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND;

- UB MTTQ, các đoàn thể;

- Đại biểu HĐND xã;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH
( Đã Ký )

Trương Đình Phong

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Xây dựng nông thôn mới

Dự báo thời tiết Thanh Hóa