Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
195824

Danh mục kêu gọi đầu tư trên địa bàn huyện giai đoạn 2013-2015, định hương đến năm 2020

Ngày 28/11/2017 21:58:14

Thực hiện công tác xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến 2020. UBND huyện Cẩm Thủy kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn huyện các lĩnh vực đầu tư: Thương mại và du lịch 06 dự án; Công nghiệp và kết cấu hạ tầng nông thôn 17 dự án.

DANH MỤC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2013-2015, ĐINH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020
Trên địa bàn huyện Cẩm Thủy (Lĩnh vực Du lịch & TM)

STT
Tên dự án
Hình thức đầu tư
Địa điểm đầu tư
Quy mô đầu tư nội dung dự án
Tổng mức đầu tư dự kiến
(Tỷ đồng)
Thời gian dự kiến khởi công; hoàn thành
Đấu mối
liên hệ
Ghi Chú
1
Bảo tồn Làng danh thắng
Làng Ngọc, Cẩm Lương
12
2010 -2020
Sở VHTT&DL
2
Mở rộng quy hoạch khu du lịch suối cá Cẩm Lương trên 200 ha
Xã Cẩm Lương
2012-2020
Sở VHTT&DL
3
Siêu thị, trung tâm thương mại
Đầu tư xây dựng mới
Thị trấn Cẩm Thủy
15
2015 - 2020
UBND
huyện Cẩm Thủy
4
Lò giết mổ gia súc
Đầu tư xây dựngmới
TT Cẩm Thủy
1.000 T/năm
5
2015 - 2020
UBND
huyện Cẩm Thủy
5
Chợ thị trấn Cẩm Thủy
Đầu tưxây dựng mới
TT Cẩm Thủy
Chợ Loại II
10
2013- 2015
UBND
huyện Cẩm Thủy
6
Chợ xã Cẩm Phong
Đầu tưxây dựng mới
Xã Cẩm Phong
Chợ Loại II
10
2013- 2015
UBND
huyện Cẩm Thủy

Danh mục kêu gọi đầu tư trên địa bàn huyện giai đoạn 2013-2015, định hương đến năm 2020

Đăng lúc: 28/11/2017 21:58:14 (GMT+7)

Thực hiện công tác xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến 2020. UBND huyện Cẩm Thủy kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn huyện các lĩnh vực đầu tư: Thương mại và du lịch 06 dự án; Công nghiệp và kết cấu hạ tầng nông thôn 17 dự án.

DANH MỤC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2013-2015, ĐINH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020
Trên địa bàn huyện Cẩm Thủy (Lĩnh vực Du lịch & TM)

STT
Tên dự án
Hình thức đầu tư
Địa điểm đầu tư
Quy mô đầu tư nội dung dự án
Tổng mức đầu tư dự kiến
(Tỷ đồng)
Thời gian dự kiến khởi công; hoàn thành
Đấu mối
liên hệ
Ghi Chú
1
Bảo tồn Làng danh thắng
Làng Ngọc, Cẩm Lương
12
2010 -2020
Sở VHTT&DL
2
Mở rộng quy hoạch khu du lịch suối cá Cẩm Lương trên 200 ha
Xã Cẩm Lương
2012-2020
Sở VHTT&DL
3
Siêu thị, trung tâm thương mại
Đầu tư xây dựng mới
Thị trấn Cẩm Thủy
15
2015 - 2020
UBND
huyện Cẩm Thủy
4
Lò giết mổ gia súc
Đầu tư xây dựngmới
TT Cẩm Thủy
1.000 T/năm
5
2015 - 2020
UBND
huyện Cẩm Thủy
5
Chợ thị trấn Cẩm Thủy
Đầu tưxây dựng mới
TT Cẩm Thủy
Chợ Loại II
10
2013- 2015
UBND
huyện Cẩm Thủy
6
Chợ xã Cẩm Phong
Đầu tưxây dựng mới
Xã Cẩm Phong
Chợ Loại II
10
2013- 2015
UBND
huyện Cẩm Thủy

Xây dựng nông thôn mới

Dự báo thời tiết Thanh Hóa