Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
195824

XÃ CẨM QUÝ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CBCC ĐẦU NĂM 2023

Ngày 10/01/2023 00:00:00

Thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
Thực hiện chương trình công tác và phương hướng nhiệm vụ trong năm 2023. BCH công đoàn cơ sở xã Cẩm Quý đã phối hợp với thủ trưởng cơ quan đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức đầu năm 2023.
Tại hội nghị CBCC đã nghe:
Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong năm 2022, bàn định phương hướng nhiệm vụ trong năm 2023; Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết hội nghị cán bộ công chức năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Thông qua dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ trong năm 2023; Người đứng đầu cơ quan đơn vị lắng nghe ý kiến đóng góp xây dựng của cán bộ, công chức và giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của cán bộ công chức; Ý kiến phát biểu chỉ đạo hội nghị của đồng chí: Cao Văn Tuyên- BT Đảng ủy xã; Tiến hành bầu ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023-2025 gồm có 03 thành viên.
- Đ/c: Nguyễn Văn Tuyết - CT Hội nông dân xã.
- Đ/c: Cao Thị Thành - Công chức văn phòng cấp ủy chính quyền.
- Đ/c: Hà Văn Ba - Công chức văn phòng thống kê.
Vinh danh 07 tập thể và 17 cá nhân tiêu biểu đã được các cấp, các ngành khen thưởng trong năm 2022; Phát động phong thi đua và ký cam kết giao ước thi đua giữa người đứng đầu cơ quan, đơn vị với tổ chức công đoàn trong năm 2023.
z4029607231678_3e69fd37adf096ab259b93447643530c.jpg
z4029607228108_137cfb6746bf7aa414d6a15e4144df86.jpg
z4029607219483_154a1b5acfc91a22c0757074076e51be.jpg

XÃ CẨM QUÝ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CBCC ĐẦU NĂM 2023

Đăng lúc: 10/01/2023 00:00:00 (GMT+7)

Thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
Thực hiện chương trình công tác và phương hướng nhiệm vụ trong năm 2023. BCH công đoàn cơ sở xã Cẩm Quý đã phối hợp với thủ trưởng cơ quan đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức đầu năm 2023.
Tại hội nghị CBCC đã nghe:
Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong năm 2022, bàn định phương hướng nhiệm vụ trong năm 2023; Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết hội nghị cán bộ công chức năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Thông qua dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ trong năm 2023; Người đứng đầu cơ quan đơn vị lắng nghe ý kiến đóng góp xây dựng của cán bộ, công chức và giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của cán bộ công chức; Ý kiến phát biểu chỉ đạo hội nghị của đồng chí: Cao Văn Tuyên- BT Đảng ủy xã; Tiến hành bầu ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023-2025 gồm có 03 thành viên.
- Đ/c: Nguyễn Văn Tuyết - CT Hội nông dân xã.
- Đ/c: Cao Thị Thành - Công chức văn phòng cấp ủy chính quyền.
- Đ/c: Hà Văn Ba - Công chức văn phòng thống kê.
Vinh danh 07 tập thể và 17 cá nhân tiêu biểu đã được các cấp, các ngành khen thưởng trong năm 2022; Phát động phong thi đua và ký cam kết giao ước thi đua giữa người đứng đầu cơ quan, đơn vị với tổ chức công đoàn trong năm 2023.
z4029607231678_3e69fd37adf096ab259b93447643530c.jpg
z4029607228108_137cfb6746bf7aa414d6a15e4144df86.jpg
z4029607219483_154a1b5acfc91a22c0757074076e51be.jpg
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Xây dựng nông thôn mới

Dự báo thời tiết Thanh Hóa