Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
195824

Ủy Ban MTTQ xã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND huyện

Ngày 20/06/2023 00:00:00

Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019.

Thực hiện Thông báo của Thường trực HĐND huyện Cẩm Thủy về lịch thời gian TXCT đại biểu HĐND huyện.

Thường trực HĐND phối hợp với UBND xã, thường trực Ủy Ban MTTQ xã xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND huyện khóa XX như sau:

1. Mục đích:

Thông qua hoạt động TXCT là dịp để đại biểu HĐND thực hiện nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật; đồng thời giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước trong việc triển khai, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị Quyết của HĐND

Nắm bắt việc thực hiện cơ chế, chính sách của nhà nước trong việc hỗ trợ đầu tư phát triển, phát hiện những nội dung, chủ trương chưa phù hợp với thực tiễn để kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế.

Báo cáo với cử tri về hoạt động của đại biểu, thông báo kết quả giải quyết vấn đề mà cử tri kiến nghị tại kỳ họp trước, qua đó để cử tri giám sát hoạt động của đại biểu HĐND và cơ quan Nhà nước.

2. Yêu Cầu:

- Đổi mới phương pháp và mở rộng phạm vi tiếp xúc, tăng cường đối thoại trực tiếp giữa đại biểu HĐND với cử tri.

Thời gian: 1/2 ngày, khai mạc 7 giờ 30 phút ngày 20/06/ 2023.

Địa điểm: Tại hội trường UBND xã Cẩm Quý.

* Đ/c Chủ tịch MTTQ xã Chủ trì hội nghị: .

* Đ/c: Phó Chủ tịch MTTQ xã Làm Thư ký ghi biên bản tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri .

Nội dung, thành phần dự hội nghị tiếp xúc cử tri:

* Nội dung:

- Đồng chí Chủ Tịch MTTQ xã khai mạc hội nghị.

- Đại biểu HĐND huyện:

+ Báo cáo tóm tắt của UBND huyện về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 06 tháng, ước thực hiện cả năm 2023.

+ Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 08 HĐND huyện khóa XX.

+ Thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp HĐND huyện khóa XX.

+ Cử tri tham gia ý kiến đóng góp vào báo cáo tình hình kinh tế - xã hộ, quốc phòng an ninh của huyện 06 tháng đầu năm 2023; Nhiệm vụ giải pháp 06 tháng cuối năm 2023 của huyện và phản ánh những ý kiến, kiến nghị đối với HĐND, UBND huyện và các cơ quan nhà nước.

+ Chủ Tịch UBND xã trả lời những kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền.

+ Đại biểu HĐND huyện giải thích và tiếp thu những kiến nghị của cử tri.

+ Chủ Tịch MTTQ bế mạc hội nghị.

* Thành phần tham dự hội nghị:

- Đại biểu cấp huyện:

+ Đại biểu HĐND huyện: 02 ĐB;

+ Đại diện thường trực MTTQ huyện;

+ Mời ủy viên UBND huyện, trưởng các phòng, ban thuộc UBND huyện dự TXCT;

- Đại biểu xã:

+ Đại biểu HĐND xã khóa XX.

+ CT UBND xã.

+ Công chức UBND, phó chủ tịch MTTQ, phó các đoàn thể xã, cán bộ bán chuyên trách UBND.

+ Bí thư chi bộ, trưởng thôn, Hiệu trưởng các trường, trưởng trạm y tế, Giám đốc HTX dịch vụ và chọn cử các cử tri các thôn.


z4447220827183_58668ef9d81f830891e4600fef4e1286.jpg
z4447224136406_52768860187a58f84e76e2dae1050c5e.jpg
z4447219776430_3c19f2cedf5b8a7f81828e1294def95c.jpg
z4447219036410_aea6e610586b3e69d09d43b9e7506eb5.jpg
z4447219253195_bbd9acf4f4abac459fd93e2ebc763dff.jpg
z4447223333402_a1ae1ed6d79ffa9fd6e28d06c5c8024f.jpg
z4447221109155_b384da5866b2475021d586a334662418.jpg

Ủy Ban MTTQ xã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND huyện

Đăng lúc: 20/06/2023 00:00:00 (GMT+7)

Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019.

Thực hiện Thông báo của Thường trực HĐND huyện Cẩm Thủy về lịch thời gian TXCT đại biểu HĐND huyện.

Thường trực HĐND phối hợp với UBND xã, thường trực Ủy Ban MTTQ xã xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND huyện khóa XX như sau:

1. Mục đích:

Thông qua hoạt động TXCT là dịp để đại biểu HĐND thực hiện nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật; đồng thời giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước trong việc triển khai, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị Quyết của HĐND

Nắm bắt việc thực hiện cơ chế, chính sách của nhà nước trong việc hỗ trợ đầu tư phát triển, phát hiện những nội dung, chủ trương chưa phù hợp với thực tiễn để kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế.

Báo cáo với cử tri về hoạt động của đại biểu, thông báo kết quả giải quyết vấn đề mà cử tri kiến nghị tại kỳ họp trước, qua đó để cử tri giám sát hoạt động của đại biểu HĐND và cơ quan Nhà nước.

2. Yêu Cầu:

- Đổi mới phương pháp và mở rộng phạm vi tiếp xúc, tăng cường đối thoại trực tiếp giữa đại biểu HĐND với cử tri.

Thời gian: 1/2 ngày, khai mạc 7 giờ 30 phút ngày 20/06/ 2023.

Địa điểm: Tại hội trường UBND xã Cẩm Quý.

* Đ/c Chủ tịch MTTQ xã Chủ trì hội nghị: .

* Đ/c: Phó Chủ tịch MTTQ xã Làm Thư ký ghi biên bản tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri .

Nội dung, thành phần dự hội nghị tiếp xúc cử tri:

* Nội dung:

- Đồng chí Chủ Tịch MTTQ xã khai mạc hội nghị.

- Đại biểu HĐND huyện:

+ Báo cáo tóm tắt của UBND huyện về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 06 tháng, ước thực hiện cả năm 2023.

+ Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 08 HĐND huyện khóa XX.

+ Thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp HĐND huyện khóa XX.

+ Cử tri tham gia ý kiến đóng góp vào báo cáo tình hình kinh tế - xã hộ, quốc phòng an ninh của huyện 06 tháng đầu năm 2023; Nhiệm vụ giải pháp 06 tháng cuối năm 2023 của huyện và phản ánh những ý kiến, kiến nghị đối với HĐND, UBND huyện và các cơ quan nhà nước.

+ Chủ Tịch UBND xã trả lời những kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền.

+ Đại biểu HĐND huyện giải thích và tiếp thu những kiến nghị của cử tri.

+ Chủ Tịch MTTQ bế mạc hội nghị.

* Thành phần tham dự hội nghị:

- Đại biểu cấp huyện:

+ Đại biểu HĐND huyện: 02 ĐB;

+ Đại diện thường trực MTTQ huyện;

+ Mời ủy viên UBND huyện, trưởng các phòng, ban thuộc UBND huyện dự TXCT;

- Đại biểu xã:

+ Đại biểu HĐND xã khóa XX.

+ CT UBND xã.

+ Công chức UBND, phó chủ tịch MTTQ, phó các đoàn thể xã, cán bộ bán chuyên trách UBND.

+ Bí thư chi bộ, trưởng thôn, Hiệu trưởng các trường, trưởng trạm y tế, Giám đốc HTX dịch vụ và chọn cử các cử tri các thôn.


z4447220827183_58668ef9d81f830891e4600fef4e1286.jpg
z4447224136406_52768860187a58f84e76e2dae1050c5e.jpg
z4447219776430_3c19f2cedf5b8a7f81828e1294def95c.jpg
z4447219036410_aea6e610586b3e69d09d43b9e7506eb5.jpg
z4447219253195_bbd9acf4f4abac459fd93e2ebc763dff.jpg
z4447223333402_a1ae1ed6d79ffa9fd6e28d06c5c8024f.jpg
z4447221109155_b384da5866b2475021d586a334662418.jpg

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Xây dựng nông thôn mới

Dự báo thời tiết Thanh Hóa