Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
195824

UBND xã tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá Tình hình kinh tế - xã hội, Quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023

Ngày 24/06/2023 00:00:00

Tình hình kinh tế - xã hội, Quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm
nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023
PHẦN THỨ NHẤT
Tình hình Kinh tế - xã hội, Quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm 2023
6 tháng đầu năm 2023 tình hình thời tiết diễn biễn phức tạp, nắng nóng kéo dài, lượng mưa thấp làm thiếu hụt nguồn cung cấp điện làm ảnh hưởng đến các hoạt động của cơ quan, đơn vị và hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân. Mặc dù gặp không ít khó khăn. Song dưới sự lãnh đạo tập trung của Đảng ủy, sự điều hành của UBND, sự vào cuộc của MTTQ, các ban ngành đoàn thể và nỗ lực phấn đấu của nhân dân trong toàn xã. Tình hình kinh tế - xã hội ổn định và phát triển. Kết quả trên các lĩnh vực như sau:
I. VỀ KINH TẾ.
1. Về nông nghiệp:
- Tổng diện tích gieo trồng 1.316,7 ha/1.450 ha đạt 90,8% KH và = 136,6% so với cùng kỳ.
- Tổng sản lượng lương thực đạt: 2.195,4 tấn/4450 tấn đạt 49,3% KH, trong đó: Lúa 1.642 tấn, ngô 553,4 tấn.
Tích tụ đất đai theo Nghị quyết 13 của Tỉnh ủy đạt 41,4/45ha đạt 92% KH, trong đó( tích tụ đất trồng trọt 3,6 ha, nuôi trồng thủy sản 2,5 ha, lâm nghiệp 35,3 ha).
* Về chăn nuôi
Duy trì và phát triển đàn gia súc, gia cầm 6 tháng đầu năm: Tổng đàn trâu, bò : 736 con đạt 92%KH ; Đàn lợn 3.744 đạt 104% KH; đàn gia cầm 52.500 con đạt 75% KH; đàn dê 850 con đạt 85%KH; đàn ong 190 đàn; sản lượng khai thác thủy sản 9,2 tấn đạt 51% KH.
* Về lâm nghiệp: Triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2023, tổ chức trồng cây dịp tết “ Đời đời nhớ ơn Bác Hồ ” được 8890 cây tại các trường học, các thôn và dọc các trục đường của xã; Chỉ đạo nhân dân các thôn trồng rừng được 35,3ha đạt 117,7% KH ( trồng cây gỗ lớn 3 ha). Thực hiện tốt công tác PCTT - TKCN, bảo vệ rừng, phòng, chống cháy rừng, không để xảy ra việc khai thác và chặt phá rừng trái phép.
Giá trị thu nhập từ nông nghiệp 123,5 tỷ đồng đạt 75,3% KH và = 102,5% so với cùng kỳ.
2. Về TTCN, dịch vụ và các nguồn thu khác:
* Sản xuất công nghiệp - TTCN.
Sản xuất công nghiệp - TTCN duy trì ổn định và tăng trưởng tốt, sản lượng sản phẩm công nghiệp chủ yếu có xu hướng tăng, giá trị sản xuất công nghiệp và TTCN đạt 85,5 tỷ = 61% KH tăng 0,8% so với cùng kỳ.
* Về dịch vụ - thương mại và thu khác.
Dịch vụ, hàng hoá phục vụ nhu cầu đời sống của người dân được đảm bảo, nguồn hàng hoá đa dạng, phong phú. Giá trị sản xuất ngành dịch vụ thương mại và thu khác đạt 120,6 tỷ đồng đạt 50% KH tăng 10,8% so với cùng kỳ.
3. Về hoạt động của HTX dịch vụ
- HTX đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch, phương án sản xuất, thực hiện sửa chữa 02 tuyến kênh mương đập bai Trâú – Quý Sơn, đập bai Đầm, mương Đồng – Quý Long và bảo dưỡng các phai cống đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất; tổ chức thực hiện thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn 3 ngày/tuần, rác thải được thu gom, xử lý kịp thời đảm bảo vệ sinh môi trường. Doanh thu 6 tháng đầu năm đạt hơn 574.530.000 đồng, tổng chi 479.387.000 đồng, kết dư 6 tháng cuối năm 95.143.000 đồng.
4. Về thu, chi ngân sách:
- Xây dựng và triển khai thu phương án các khoản đóng góp năm 2023 theo quy định, kết quả thu đạt 715/911 triệu đồng = 78,5%; tổ chức đấu giá đất nông nghiệp khu đồng Bận thôn Quý Tân.
- Thu ngân sách: 6645 triệu đồng đạt 56,5% KH ; Chi ngân sách: 5353 triệu đồng đạt 45,5%KH.
- Vận động thành lập doanh nghiệp mới 6 tháng đầu năm được 2 doanh nghiệp đạt 66,7% KH.
Tổng dư nợ ngân hàng 161.832 triệu đồng với 1587 hộ vay, trong đó: Dư nợ ngân hàng CSXH: 32.616 triệu đồng với 712 hộ vay; Dư nợ ngân hàng Nông nghiệp PTNT: 129.216 triệu đồng với 875 hộ vay.
5. Lĩnh vực Địa chính - Môi trường:
- Công tác quy hoạch kế hoạch sử dụng, quản lý nhà nước về đất đai được thực hiện kịp thời, đảm bảo tiến độ và đáp ứng yêu cầu đã đề ra, 6 tháng đầu năm tiếp nhận và giải quyết 54 hồ sơ đất đai, xây dựng nhà ở.
- Phối hợp với các phòng, ban cấp huyện thực hiện các thủ tục quy hoạch dự án đấu giá đất khu đồng Mồi thôn Quý Sơn giai đoạn 2.
- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức làm việc với các hộ có diện tích thuộc dự án trang trại chăn nuôi gà tại thôn Quý Long.
- Thường xuyên kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp và thực hiện các nội dung đã cam kết tại hội nghị đối thoại giữa chính quyền với doanh nghiệp và nhân dân thôn Quý Long.
- Kiểm tra việc chấp hành cải tạo đất, sử dụng đất phát hiện 02 trường hợp vi phạm tại thôn Quý Lâm, Quý Tiến, tiến hành lập biên bản, xử phạt số tiền 4.500.000 đồng .
6. Về xây dựng cơ bản – XD NTM: Tiếp tục thực hiện xây dựng và hoàn thiện các công trình năm 2022 và một số công trình đầu tư xây dựng năm 2023 như: hoàn thành các hạng mục trường Tiểu học khu chính, khu Nè, trường THCS, nhà văn hóa thôn Quý Sơn, Quý Tiến, công trình sửa chữa đập Bai Ra, kênh N1 đập Bai Én, hoàn thiện các thủ tục khởi công xây dựng nhà văn hóa thôn Quý Trung, Quý Long, đề nghị thẩm định cải tạo, nâng cấp đình Làng Én, Quý Tân. Tổng vốn huy động đầu tư xây dựng 6 tháng đầu năm đạt 65,8 tỷ đồng.
- Chỉ đạo, hướng dẫn các thôn tiến hành rà soát các tiêu chí NTM và xây dựng thôn đạt cận chuẩn kiểu mẫu năm 2023 đối với thôn Quý Lâm, Quý Thịnh, Quý Tân.
II. VỀ VĂN HÓA – XÃ HỘI:
1. Về công tác tuyên truyền - TDTT
Hoạt động tuyên truyền đã được thực hiện có chất lượng, tập trung tuyên truyền cho các nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước, các hoạt động, kế hoạch của địa phương, Thực hiện tuyên truyền 58 băng zôn, khẩu hiệu tại khu trung tâm xã và các thôn; đăng 59 tin bài trên trang thôn tin điện tử.
Thành lập đoàn vận động viên tham gia giải Việt dã cấp huyện năm 2023, trao thưởng cho vận động viên đạt 03 huy chương vàng, 02 huy chương bạc Đại hội TDTT Đông Nam Á Sea Game 32; biểu dương, khen thưởng 02 công dân có hành động dũng cảm, kịp thời cứu người bị đuối nước. Các phong trào đã đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ TDTT, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân.
- Thực hiện chỉ thị 15 của UBND tỉnh về xử lý hồ sơ, công việc trên môi trường mạng : Tiếp nhận 969 văn bản, đã xử lý 969 đạt 100%, ban hành 866 văn bản đạt 89,37%, ký số văn bản đi 866 VB đạt 100%; giải quyết hồ sơ mức 3, mức độ 4 167 hồ sơ, trả trước 164 hồ sơ, đúng hạn 03 hồ sơ.
2. Về Công tác giáo dục - đào tạo - TTHTCĐ.
- Hoạt động giáo dục - đào tạo tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo thực hiện, chất lượng giáo dục có chuyển biến tích cực, giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia đối với 03 trường học. Kết quả năm học 2022 – 2023, tổng số giáo viên 89 giáo viên, tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn 100%, tổng số học sinh 1.433 học sinh, trong đó học sinh khá giỏi 655 đạt 46% ; tỷ lệ lên lớp đạt 100%, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp đạt 100%.
- Khuyến học và TTHTCĐ làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài, duy trì tốt " tiếng loa khuyến học "; 6 tháng đầu năm TTHTCĐ đã tổ chức mở 15 lớp học tuyền truyền về pháp luật, kỹ thuật chăm sóc phục tráng rừng luồng, phòng chống đuối nước, Luật phòng chống tội phạm; chính sách BHXH, BHYT; phổ biến các Luật, văn bản được Quốc hội khóa XV thông qua với hơn 1.200 học viên tham gia.
3. Về y tế - chính sách xã hội.
* Về y tế
- Công tác y tế và chăm sóc sức khoẻ cho người dân được thực hiện thường xuyên .Trong 6 tháng đầu năm trạm y tế đã tổ chức khám sức khỏe nhân dân 3.794 lượt, khám bảo hiểm y tế 2.328 lượt, điều trị cho 2.580 lượt, cấp phát thuốc 2.320 lượt, tổ chức truyền thông sức khỏe cho nhân dân cho 1681 lượt, tổng sinh toàn xã 64 ( Nam 40, Nữ: 24 cháu), sinh con thứ ba: 11 cháu; tử trong 6 tháng 20 người. tỷ lệ suy suy dinh dưỡng cân nặng 10,7%; suy dinh dưỡng chiều cao: 15,7%. Tỷ lệ tăng dân số 6 tháng đầu năm 0,49%.
* Về chính sách.
- Tham mưu triển khai thực hiện chi trả chính sách cho đối tượng chính sách đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng.
- Xây dựng và triển khai kế hoạch giảm nghèo năm 2023, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo 1,25% , giảm 25 hộ ( tỷ lệ hộ nghèo 153 hộ = 7,65%, hộ cận nghèo 241 hộ = 12,05% ). Triển khai rà soát, lập hồ sơ điều dưỡng, hồ sơ điều chỉnh, cắt giảm trợ cấp BTXH, hướng dẫn đối tượng lập hồ sơ hưởng mới chế độ người cao tuổi; hồ sơ mai táng phí cho các đối tượng cựu chiến binh, dân công hỏa tuyến, TNXP, đảm bảo đầy đủ, kịp thời. ( Hoàn thiện hồ sơ mai táng phí cho 12 đối tượng ) . Tổng kinh phí đề nghị thẩm định chi trả 140.500.000 đồng; xét duyệt đề nghị hưởng BTXH cho 14 đối tượng.
- Hoàn thiện hồ sơ hỗ trợ người có công làm nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ – TTg cho 02 đối tượng, số tiền 120.000.000 đồng.
- Xây dựng và triển khai kế hoạch tặng quà dịp tết nguyên đán 2023. Tổng số tiền đã nhận và cấp cho đối 144 tượng chính sách, trị giá 87 triệu đồng, tiếp nhận và trao tặng quà cho các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn 407 xuất trị giá 141.500.000 đồng. Rà soát, hỗ trợ hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn thiếu đói dịp tết và thời kỳ giáp hạt 63 khẩu ( 23 hộ) = 185kg gạo. Phối hợp với các ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT, kết quả tỷ lệ BHYT đạt 84,7%.
4. Công tác Tư pháp – Tiếp công dân
6 tháng đầu năm đã tiếp 36 lượt người với tổng số 18 vụ việc, tiếp nhận 06 đơn đề nghị, kiến nghị của công dân. UBND đã chỉ đạo xử lý, giải quyết và trả lời 06/06 đơn = 100% theo quy định. Thực hiện chứng thực văn bản, chứng thực chữ ký, hợp đồng 910 văn bản, thu phí, lệ phí nộp ngân sách là 5.080.000 đồng; tiến hành đăng ký khai sinh cho 193 trường hợp; đăng ký kết hôn cho 26 cặp vợ chồng; xác nhận tình trạng hôn nhân 34 trường hợp, đăng ký khai tử 34 người; tiếp nhận 1.159 bộ hồ sơ của 1.060 lượt người đến giao dịch, hầu hết hồ sơ của công dân đến giao dịch đã được cán bộ phụ trách giải quyết nhanh chóng kịp thời không để xảy ra sai xót. Làm thẻ BHYT cho đối tượng trẻ em được 57 thẻ mới.
5. Quốc phòng - an ninh.
5.1. Quốc phòng:
Làm tốt công tác trực chỉ huy, trực SSCĐ 24/24 giờ từ Ban CHQS xã đến các thôn và luôn bảo đảm quân số khi có lệnh điều động.
Tổ chức lễ phát lệnh gọi công dân nhập ngũ và tiễn đưa 10 công dân lên đường làm nghĩa vụ quân sự năm 2023 hoàn thành chỉ tiêu huyện giao.
Tổ chức cho lực lượng tham gia huấn luyện dân quân năm thứ nhất tại thị trấn Phong Sơn, kết quả huấn luyện 70% trở lên đạt loại khá, giỏi.
Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ Diễn tập chiến đấu xã trong khu vực phòng thủ năm 2023.
5.2. An ninh:
Tình hình an ninh chính trị cơ bản ổn định trên tất cả các lĩnh vực. Công an xã đã đẩy mạnh công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, công tác quản lý các đối tượng trên địa bàn chặt chẽ, kịp thời giải quyết các vụ việc xảy ra không để xảy ra trọng án, điểm nóng về ANTT trên địa bàn. Kết quả thực hiện đảm bảo ANTT 6 tháng trên địa bàn, cụ thể: tiếp nhận, xử lý 02 vụ = 02 đối tượng, trong đó: 01 vụ uống rượu bia, sử dụng chất kích thích gây mấy trật tự công cộng ( Quý Trung), 01 vụ trộm cắp ( Quý Sơn), Công an xã đã xử lý hồ sơ, xử phạt 4.500.000 đồng; lập biên bản 02 trường hợp vi phạm về cư trú, xử phạt 1.500.000 đồng.
Tổ chức đưa đối tượng vi phạm kiểm điểm trước hội nghị dân dân tại thôn Quý Tiến. Nắm tình hình, tổ chức hòa giải thành công 03 vụ việc mâu thuẫn trong nhân dân, tuyên truyền thu hồi 04 khẩu súng tự chế, 0,3 kg pháo nổ. ( dịp tết có 47 hộ gia đình, cá nhân đăng ký đốt pháo nổ đêm giao thừa).
- Về TTATGT: 6 tháng đầu năm xảy ra 03 vụ tai nạn giao thông làm 07 người bị thương; Kiểm tra, xử lý vi phạm TTATGT: lập biên bản, xử lý vi phạm 09 trường hợp, xử phạt 45.300.000 đồng , tạm giữ 07 mô tô, 01 đăng ký xe máy.
6. Về công tác chỉ đạo điều hành của UBND.
Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND có nhiều đổi mới, hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước được nâng lên; bám sát các chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật, bám sát các chủ trương, Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã trong các lĩnh vực, triển khai kịp thời các kế hoạch, chương trình, các giải pháp thực hiện nhiệm vụ, cụ thể hóa các Quyết định của UBND huyện, Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã, giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, đơn vị, từng cán bộ, công chức, bộ phận chuyên môn xây dựng kế hoạch và giải pháp chi tiết, tổ chức tập trung thực hiện để đem lại hiệu quả trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; Tổ chức xây dựng “ chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ ”, UBND xã đã gửi thư chia buồn tới 19 hộ gia đình có người thân tử vong, gửi thư chúc mừng 19 hộ gia đình đến làm đăng ký khai sinh và 03 cặp vợ chồng đăng ký kết hôn . Triển khai kế hoạch tổng kết thôn nhiệm kỳ 2021 – 2023 và bầu Trưởng thôn nhiệm kỳ 2023 – 2026.
III. NHỮNG HẠN CHẾ TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN
1. Những khó khăn, hạn chế tồn tại
a. Về kinh tế
- Tỷ lệ thu ngân sách trên địa bàn còn thấp.
- Thực hiện các nội dung trên trang thông tin điện tử còn hạn chế.
- Công tác nắm tình hình, quản lý hoạt động tín ngưỡng còn yếu. - Các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT chất lượng chưa cao.
- Việc thực hiện quy ước, hương ước làng văn hóa về công tác vệ sinh môi trường tại một số thôn chưa thực hiện thường xuyên.
- Chưa làm tốt công tác quản lý quân dự bị NVQS năm 2023 (để quân dự bị tự ý đi khỏi địa phương).
- Còn để sảy ra vi phạm an ninh trật tự tại một số hộ gia đình có tổ chức sự kiện cưới, hỏi
2. Nguyên nhân
a. Nguyên nhân khách quan
- Thời tiết diễn biến phức tạp, hạn hán kéo dài dẫn đến thiếu nguồn nước, tình trạng thiếu điện làm ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.
b. Nguyên nhân chủ quan
- Thu ngân sách trên địa bàn chủ yếu từ nguốn đấu giá quyền sử dụng đất, tuy nhiên việc thực hiện các thủ tục, hồ sơ chưa đảm bảo các quy định mới làm kéo dài thời gian đấu giá đất dẫn đến thu ngân sách còn thấp.
- Công chức chuyên môn năng lực trình độ chuyên môn, CNTT còn hạn chế dẫn đến việc thực hiện các nội dung trên trang thông tin điện tử, chuyển đổi số chưa kịp thời, chất lượng chưa cao.
- Công tác nắm tình hình địa bàn và thực hiện các quy định về quản lý tín ngưỡng của công chức chuyên môn, lực lượng Công an, Quân sự còn chậm để đối tượng người ngoài địa phương xây dựng, hoạt động tín ngưỡng trái phép tại khu vực chùa Trang thôn Quý Thịnh.
- Công tác quản lý, hướng dẫn các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT của công chức chuyên môn, vai trò trách nhiệm một số còn hạn chế dẫn đến số lượng , chất lượng phòng trào văn hóa văn nghệ, TDTT chưa cao.
- Các thôn chưa thường xuyên quan tâm tuyên truyền, vận động, phát động, tổ chức làm vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm theo quy ước, hương ước làng văn hóa đã đề ra.
- Nhận thức của công dân về Luật Nghĩa vụ quân sự còn hạn chế dẫn đến việc tự ý đi khỏi địa phương trong thời gian chấp hành dự bị.
- Các hộ gia đình đã thực hiện việc ký cam kết đảm bảo ANTT khi tổ chức sự kiện, cưới hỏi, tuy nhiên một số thanh niên có biểu hiện hư hỏng, gây mâu thuẫn dẫn đến mất ANTT.
PHẦN THỨ HAI
Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2023
I. Các chỉ tiêu chủ yếu:
1. Về kinh tế
- Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 40,5 tỷ đồng (để cả năm đạt 164 tỷ đồng).
- Sản lượng lương thực có hạt đạt 2.254,6 tấn để cả năm đạt được 4.450
tấn.
- Diện tích gieo trồng: 133,3 Ha để cả năm đạt 1.450 ha ( diện tích đất được tích tụ, tập trung để SXNN quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao 3,5ha, cây ngô, ràu màu các loại 129,8 ha). Bình quân thu nhập trên 1 ha canh tác đạt 85 triệu đồng.
- Phấn đấu phát triển thêm 64 con trâu, bò; 17.500 con gia cầm; 150 con Dê, đàn ong 30 đàn, khai thác thủy sản 8,8 tấn trở lên.
- Phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn đạt chỉ tiêu giao; 5,201 tỷ đồng.
- Thành lập doanh nghiệp mới: 01 doanh nghiệp.
- Thu nhập bình quân đầu người đạt 62 triệu/người/năm.
- Thực phẩm tiêu dùng thông qua chuỗi phấn đấu đạt: gạo 240 tấn; rau quả 150 tấn; thịt gia súc 50 tấn; thủy sản 45 tấn trở lên.
1.2 Về văn hóa - xã hội
- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1%; Giảm tỷ lệ hộ nghèo 1,25% (giảm 25 hộ); phấn đấu giảm thêm 0,2% tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng về cân nặng để cả năm đạt mức 10,5%
- Tỷ lệ người dân tham gia BHYT phấn đấu đạt 7,3% trở lên.
- Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa đạt 85%; Khu dân cư văn hóa đạt 100%.
- Số người được giải quyết việc làm mới: 140 người; giảm thêm 2% tỷ lệ lao nông nghiệp trong tổng số lao động để cả năm đạt mức 32%; tăng thêm 6% tỷ lệ lao động qua đào tạo để cả năm đạt được 74% tỷ lệ lao động qua đào tạo; phấn đấu tỷ lệ lao động đào tạo có chứng chỉ đạt 30%.
- Duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế.
- Xây dựng 03 cửa hàng kinh doanh đạt chuẩn ATTP.
1.3 Về môi trường.
- Tỷ lệ tre phủ rừng ổn định 60% .
- Giữ ổn định 100% tỷ lệ dân số được dùng nước hợp vệ sinh.
1.4 Về an ninh trật tự
- 90% khu dân cư, cơ quan, trường học đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT.
II. Nhiệm vụ và giải pháp:
1. Về kinh tế
- Thực hiện tốt kế hoạch sản xuất vụ thu mùa đã triển khai; theo dõi chặt chẽ tình hình sâu bệnh, dịch bệnh để có biện pháp xử lý kịp thời. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; thực hiện tốt công tác bảo vệ, phòng chống cháy rừng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng.
Chỉ đạo các thôn thực hiện tích tụ đất đai để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao theo Nghị quyết 13 của Tỉnh ủy đạt 3,6ha trở lên.
- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xây dựng, công trình xây dựng năm 2023; tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khu đồng Mồi thôn Quý Sơn.
- Quyết liệt trong thực hiện Chỉ thị 04 của UBND tỉnh về chống lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
- Khai thác triệt để các nguồn thu từ dịch vụ thương mại, thu từ nguồn quỹ đất; tăng cường các biện pháp chống thất thu theo quy định của pháp luật, thực hiện điều hành chi ngân sách theo dự toán.
2. Về văn hoá - xã hội
- Tập trung tuyên truyền các hoạt đồng chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước và địa phương . Đẩy mạnh xây dựng gia đình, làng, cơ quan văn hoá. Thực hiện tốt công tác xã hội hoá các hoạt động TDTT; chuẩn bị các điều kiện để khai giảng năm học mới 2023 – 2024, hoàn thiện cơ sở vật chất để trường Tiểu học đạt các tiêu chí chuẩn Quốc gia mức độ 2.
- Thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh xã hội; thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tình hình đời sống nhân dân, đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động. Thực hiện đúng, đủ, kịp thời chế độ cho các đối tượng chính sách, phát triển các quỹ đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội. Phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,25%, thực hiện tốt quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn.
3. Về công tác quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội.
- Nắm chắc tình hình, chủ động xử lý các tình huống không để bị động, bất ngờ. Phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng lực lượng công an xã trong sạch, vững mạnh, vì nhân dân phục vụ; đẩy mạnh phong trào xây dựng thôn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt khu dân cư an toàn về ANTT. Tăng cường đấu tranh trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội, tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn giao thông, giải quyết kịp thời, dứt điểm các kiến nghị ngay tại cơ sở theo thẩm quyền theo quy định; hoàn thành hướng dẫn đăng ký, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử; tổ chức thành công diễn tập chiến đấu xã năm 2023; thực hiện việc rà soát thanh niên trong độ tuổi NVQS phục vụ cho công tác tuyển quân năm 2024.
4. Về công tác chỉ đạo, điều hành.
Bám sát các nhiệm vụ, chương trình công tác để chỉ đạo, điều hành theo hướng trọng tâm, trọng điểm. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dựng CNTT trong thực thi công vụ, 100% văn bản, hồ sơ được xử lý trên môi trường mạng, giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3,4 đạt kế hoạch huyện giao. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao; Chỉ đạo các thôn tổ chức tổng kết thôn nhiệm kỳ 2021 – 2023 và bầu Trưởng thôn nhiệm kỳ 2023 - 2026.
Trên đây là nội dung báo cáo tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội;đảm bảo quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023 của UBND xã Cẩm Quý.
z4448006293151_f610831cf86ce82be19728cf20600922.jpg
z4448006317940_b1ccf8200f401fd5dd1c3f2966dc7865.jpg
z4448006349556_564ba0fc7b3d6a519deb2ffe3ce9d8ba.jpg

UBND xã tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá Tình hình kinh tế - xã hội, Quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023

Đăng lúc: 24/06/2023 00:00:00 (GMT+7)

Tình hình kinh tế - xã hội, Quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm
nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023
PHẦN THỨ NHẤT
Tình hình Kinh tế - xã hội, Quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm 2023
6 tháng đầu năm 2023 tình hình thời tiết diễn biễn phức tạp, nắng nóng kéo dài, lượng mưa thấp làm thiếu hụt nguồn cung cấp điện làm ảnh hưởng đến các hoạt động của cơ quan, đơn vị và hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân. Mặc dù gặp không ít khó khăn. Song dưới sự lãnh đạo tập trung của Đảng ủy, sự điều hành của UBND, sự vào cuộc của MTTQ, các ban ngành đoàn thể và nỗ lực phấn đấu của nhân dân trong toàn xã. Tình hình kinh tế - xã hội ổn định và phát triển. Kết quả trên các lĩnh vực như sau:
I. VỀ KINH TẾ.
1. Về nông nghiệp:
- Tổng diện tích gieo trồng 1.316,7 ha/1.450 ha đạt 90,8% KH và = 136,6% so với cùng kỳ.
- Tổng sản lượng lương thực đạt: 2.195,4 tấn/4450 tấn đạt 49,3% KH, trong đó: Lúa 1.642 tấn, ngô 553,4 tấn.
Tích tụ đất đai theo Nghị quyết 13 của Tỉnh ủy đạt 41,4/45ha đạt 92% KH, trong đó( tích tụ đất trồng trọt 3,6 ha, nuôi trồng thủy sản 2,5 ha, lâm nghiệp 35,3 ha).
* Về chăn nuôi
Duy trì và phát triển đàn gia súc, gia cầm 6 tháng đầu năm: Tổng đàn trâu, bò : 736 con đạt 92%KH ; Đàn lợn 3.744 đạt 104% KH; đàn gia cầm 52.500 con đạt 75% KH; đàn dê 850 con đạt 85%KH; đàn ong 190 đàn; sản lượng khai thác thủy sản 9,2 tấn đạt 51% KH.
* Về lâm nghiệp: Triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2023, tổ chức trồng cây dịp tết “ Đời đời nhớ ơn Bác Hồ ” được 8890 cây tại các trường học, các thôn và dọc các trục đường của xã; Chỉ đạo nhân dân các thôn trồng rừng được 35,3ha đạt 117,7% KH ( trồng cây gỗ lớn 3 ha). Thực hiện tốt công tác PCTT - TKCN, bảo vệ rừng, phòng, chống cháy rừng, không để xảy ra việc khai thác và chặt phá rừng trái phép.
Giá trị thu nhập từ nông nghiệp 123,5 tỷ đồng đạt 75,3% KH và = 102,5% so với cùng kỳ.
2. Về TTCN, dịch vụ và các nguồn thu khác:
* Sản xuất công nghiệp - TTCN.
Sản xuất công nghiệp - TTCN duy trì ổn định và tăng trưởng tốt, sản lượng sản phẩm công nghiệp chủ yếu có xu hướng tăng, giá trị sản xuất công nghiệp và TTCN đạt 85,5 tỷ = 61% KH tăng 0,8% so với cùng kỳ.
* Về dịch vụ - thương mại và thu khác.
Dịch vụ, hàng hoá phục vụ nhu cầu đời sống của người dân được đảm bảo, nguồn hàng hoá đa dạng, phong phú. Giá trị sản xuất ngành dịch vụ thương mại và thu khác đạt 120,6 tỷ đồng đạt 50% KH tăng 10,8% so với cùng kỳ.
3. Về hoạt động của HTX dịch vụ
- HTX đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch, phương án sản xuất, thực hiện sửa chữa 02 tuyến kênh mương đập bai Trâú – Quý Sơn, đập bai Đầm, mương Đồng – Quý Long và bảo dưỡng các phai cống đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất; tổ chức thực hiện thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn 3 ngày/tuần, rác thải được thu gom, xử lý kịp thời đảm bảo vệ sinh môi trường. Doanh thu 6 tháng đầu năm đạt hơn 574.530.000 đồng, tổng chi 479.387.000 đồng, kết dư 6 tháng cuối năm 95.143.000 đồng.
4. Về thu, chi ngân sách:
- Xây dựng và triển khai thu phương án các khoản đóng góp năm 2023 theo quy định, kết quả thu đạt 715/911 triệu đồng = 78,5%; tổ chức đấu giá đất nông nghiệp khu đồng Bận thôn Quý Tân.
- Thu ngân sách: 6645 triệu đồng đạt 56,5% KH ; Chi ngân sách: 5353 triệu đồng đạt 45,5%KH.
- Vận động thành lập doanh nghiệp mới 6 tháng đầu năm được 2 doanh nghiệp đạt 66,7% KH.
Tổng dư nợ ngân hàng 161.832 triệu đồng với 1587 hộ vay, trong đó: Dư nợ ngân hàng CSXH: 32.616 triệu đồng với 712 hộ vay; Dư nợ ngân hàng Nông nghiệp PTNT: 129.216 triệu đồng với 875 hộ vay.
5. Lĩnh vực Địa chính - Môi trường:
- Công tác quy hoạch kế hoạch sử dụng, quản lý nhà nước về đất đai được thực hiện kịp thời, đảm bảo tiến độ và đáp ứng yêu cầu đã đề ra, 6 tháng đầu năm tiếp nhận và giải quyết 54 hồ sơ đất đai, xây dựng nhà ở.
- Phối hợp với các phòng, ban cấp huyện thực hiện các thủ tục quy hoạch dự án đấu giá đất khu đồng Mồi thôn Quý Sơn giai đoạn 2.
- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức làm việc với các hộ có diện tích thuộc dự án trang trại chăn nuôi gà tại thôn Quý Long.
- Thường xuyên kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp và thực hiện các nội dung đã cam kết tại hội nghị đối thoại giữa chính quyền với doanh nghiệp và nhân dân thôn Quý Long.
- Kiểm tra việc chấp hành cải tạo đất, sử dụng đất phát hiện 02 trường hợp vi phạm tại thôn Quý Lâm, Quý Tiến, tiến hành lập biên bản, xử phạt số tiền 4.500.000 đồng .
6. Về xây dựng cơ bản – XD NTM: Tiếp tục thực hiện xây dựng và hoàn thiện các công trình năm 2022 và một số công trình đầu tư xây dựng năm 2023 như: hoàn thành các hạng mục trường Tiểu học khu chính, khu Nè, trường THCS, nhà văn hóa thôn Quý Sơn, Quý Tiến, công trình sửa chữa đập Bai Ra, kênh N1 đập Bai Én, hoàn thiện các thủ tục khởi công xây dựng nhà văn hóa thôn Quý Trung, Quý Long, đề nghị thẩm định cải tạo, nâng cấp đình Làng Én, Quý Tân. Tổng vốn huy động đầu tư xây dựng 6 tháng đầu năm đạt 65,8 tỷ đồng.
- Chỉ đạo, hướng dẫn các thôn tiến hành rà soát các tiêu chí NTM và xây dựng thôn đạt cận chuẩn kiểu mẫu năm 2023 đối với thôn Quý Lâm, Quý Thịnh, Quý Tân.
II. VỀ VĂN HÓA – XÃ HỘI:
1. Về công tác tuyên truyền - TDTT
Hoạt động tuyên truyền đã được thực hiện có chất lượng, tập trung tuyên truyền cho các nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước, các hoạt động, kế hoạch của địa phương, Thực hiện tuyên truyền 58 băng zôn, khẩu hiệu tại khu trung tâm xã và các thôn; đăng 59 tin bài trên trang thôn tin điện tử.
Thành lập đoàn vận động viên tham gia giải Việt dã cấp huyện năm 2023, trao thưởng cho vận động viên đạt 03 huy chương vàng, 02 huy chương bạc Đại hội TDTT Đông Nam Á Sea Game 32; biểu dương, khen thưởng 02 công dân có hành động dũng cảm, kịp thời cứu người bị đuối nước. Các phong trào đã đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ TDTT, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân.
- Thực hiện chỉ thị 15 của UBND tỉnh về xử lý hồ sơ, công việc trên môi trường mạng : Tiếp nhận 969 văn bản, đã xử lý 969 đạt 100%, ban hành 866 văn bản đạt 89,37%, ký số văn bản đi 866 VB đạt 100%; giải quyết hồ sơ mức 3, mức độ 4 167 hồ sơ, trả trước 164 hồ sơ, đúng hạn 03 hồ sơ.
2. Về Công tác giáo dục - đào tạo - TTHTCĐ.
- Hoạt động giáo dục - đào tạo tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo thực hiện, chất lượng giáo dục có chuyển biến tích cực, giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia đối với 03 trường học. Kết quả năm học 2022 – 2023, tổng số giáo viên 89 giáo viên, tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn 100%, tổng số học sinh 1.433 học sinh, trong đó học sinh khá giỏi 655 đạt 46% ; tỷ lệ lên lớp đạt 100%, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp đạt 100%.
- Khuyến học và TTHTCĐ làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài, duy trì tốt " tiếng loa khuyến học "; 6 tháng đầu năm TTHTCĐ đã tổ chức mở 15 lớp học tuyền truyền về pháp luật, kỹ thuật chăm sóc phục tráng rừng luồng, phòng chống đuối nước, Luật phòng chống tội phạm; chính sách BHXH, BHYT; phổ biến các Luật, văn bản được Quốc hội khóa XV thông qua với hơn 1.200 học viên tham gia.
3. Về y tế - chính sách xã hội.
* Về y tế
- Công tác y tế và chăm sóc sức khoẻ cho người dân được thực hiện thường xuyên .Trong 6 tháng đầu năm trạm y tế đã tổ chức khám sức khỏe nhân dân 3.794 lượt, khám bảo hiểm y tế 2.328 lượt, điều trị cho 2.580 lượt, cấp phát thuốc 2.320 lượt, tổ chức truyền thông sức khỏe cho nhân dân cho 1681 lượt, tổng sinh toàn xã 64 ( Nam 40, Nữ: 24 cháu), sinh con thứ ba: 11 cháu; tử trong 6 tháng 20 người. tỷ lệ suy suy dinh dưỡng cân nặng 10,7%; suy dinh dưỡng chiều cao: 15,7%. Tỷ lệ tăng dân số 6 tháng đầu năm 0,49%.
* Về chính sách.
- Tham mưu triển khai thực hiện chi trả chính sách cho đối tượng chính sách đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng.
- Xây dựng và triển khai kế hoạch giảm nghèo năm 2023, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo 1,25% , giảm 25 hộ ( tỷ lệ hộ nghèo 153 hộ = 7,65%, hộ cận nghèo 241 hộ = 12,05% ). Triển khai rà soát, lập hồ sơ điều dưỡng, hồ sơ điều chỉnh, cắt giảm trợ cấp BTXH, hướng dẫn đối tượng lập hồ sơ hưởng mới chế độ người cao tuổi; hồ sơ mai táng phí cho các đối tượng cựu chiến binh, dân công hỏa tuyến, TNXP, đảm bảo đầy đủ, kịp thời. ( Hoàn thiện hồ sơ mai táng phí cho 12 đối tượng ) . Tổng kinh phí đề nghị thẩm định chi trả 140.500.000 đồng; xét duyệt đề nghị hưởng BTXH cho 14 đối tượng.
- Hoàn thiện hồ sơ hỗ trợ người có công làm nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ – TTg cho 02 đối tượng, số tiền 120.000.000 đồng.
- Xây dựng và triển khai kế hoạch tặng quà dịp tết nguyên đán 2023. Tổng số tiền đã nhận và cấp cho đối 144 tượng chính sách, trị giá 87 triệu đồng, tiếp nhận và trao tặng quà cho các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn 407 xuất trị giá 141.500.000 đồng. Rà soát, hỗ trợ hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn thiếu đói dịp tết và thời kỳ giáp hạt 63 khẩu ( 23 hộ) = 185kg gạo. Phối hợp với các ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT, kết quả tỷ lệ BHYT đạt 84,7%.
4. Công tác Tư pháp – Tiếp công dân
6 tháng đầu năm đã tiếp 36 lượt người với tổng số 18 vụ việc, tiếp nhận 06 đơn đề nghị, kiến nghị của công dân. UBND đã chỉ đạo xử lý, giải quyết và trả lời 06/06 đơn = 100% theo quy định. Thực hiện chứng thực văn bản, chứng thực chữ ký, hợp đồng 910 văn bản, thu phí, lệ phí nộp ngân sách là 5.080.000 đồng; tiến hành đăng ký khai sinh cho 193 trường hợp; đăng ký kết hôn cho 26 cặp vợ chồng; xác nhận tình trạng hôn nhân 34 trường hợp, đăng ký khai tử 34 người; tiếp nhận 1.159 bộ hồ sơ của 1.060 lượt người đến giao dịch, hầu hết hồ sơ của công dân đến giao dịch đã được cán bộ phụ trách giải quyết nhanh chóng kịp thời không để xảy ra sai xót. Làm thẻ BHYT cho đối tượng trẻ em được 57 thẻ mới.
5. Quốc phòng - an ninh.
5.1. Quốc phòng:
Làm tốt công tác trực chỉ huy, trực SSCĐ 24/24 giờ từ Ban CHQS xã đến các thôn và luôn bảo đảm quân số khi có lệnh điều động.
Tổ chức lễ phát lệnh gọi công dân nhập ngũ và tiễn đưa 10 công dân lên đường làm nghĩa vụ quân sự năm 2023 hoàn thành chỉ tiêu huyện giao.
Tổ chức cho lực lượng tham gia huấn luyện dân quân năm thứ nhất tại thị trấn Phong Sơn, kết quả huấn luyện 70% trở lên đạt loại khá, giỏi.
Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ Diễn tập chiến đấu xã trong khu vực phòng thủ năm 2023.
5.2. An ninh:
Tình hình an ninh chính trị cơ bản ổn định trên tất cả các lĩnh vực. Công an xã đã đẩy mạnh công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, công tác quản lý các đối tượng trên địa bàn chặt chẽ, kịp thời giải quyết các vụ việc xảy ra không để xảy ra trọng án, điểm nóng về ANTT trên địa bàn. Kết quả thực hiện đảm bảo ANTT 6 tháng trên địa bàn, cụ thể: tiếp nhận, xử lý 02 vụ = 02 đối tượng, trong đó: 01 vụ uống rượu bia, sử dụng chất kích thích gây mấy trật tự công cộng ( Quý Trung), 01 vụ trộm cắp ( Quý Sơn), Công an xã đã xử lý hồ sơ, xử phạt 4.500.000 đồng; lập biên bản 02 trường hợp vi phạm về cư trú, xử phạt 1.500.000 đồng.
Tổ chức đưa đối tượng vi phạm kiểm điểm trước hội nghị dân dân tại thôn Quý Tiến. Nắm tình hình, tổ chức hòa giải thành công 03 vụ việc mâu thuẫn trong nhân dân, tuyên truyền thu hồi 04 khẩu súng tự chế, 0,3 kg pháo nổ. ( dịp tết có 47 hộ gia đình, cá nhân đăng ký đốt pháo nổ đêm giao thừa).
- Về TTATGT: 6 tháng đầu năm xảy ra 03 vụ tai nạn giao thông làm 07 người bị thương; Kiểm tra, xử lý vi phạm TTATGT: lập biên bản, xử lý vi phạm 09 trường hợp, xử phạt 45.300.000 đồng , tạm giữ 07 mô tô, 01 đăng ký xe máy.
6. Về công tác chỉ đạo điều hành của UBND.
Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND có nhiều đổi mới, hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước được nâng lên; bám sát các chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật, bám sát các chủ trương, Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã trong các lĩnh vực, triển khai kịp thời các kế hoạch, chương trình, các giải pháp thực hiện nhiệm vụ, cụ thể hóa các Quyết định của UBND huyện, Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã, giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, đơn vị, từng cán bộ, công chức, bộ phận chuyên môn xây dựng kế hoạch và giải pháp chi tiết, tổ chức tập trung thực hiện để đem lại hiệu quả trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; Tổ chức xây dựng “ chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ ”, UBND xã đã gửi thư chia buồn tới 19 hộ gia đình có người thân tử vong, gửi thư chúc mừng 19 hộ gia đình đến làm đăng ký khai sinh và 03 cặp vợ chồng đăng ký kết hôn . Triển khai kế hoạch tổng kết thôn nhiệm kỳ 2021 – 2023 và bầu Trưởng thôn nhiệm kỳ 2023 – 2026.
III. NHỮNG HẠN CHẾ TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN
1. Những khó khăn, hạn chế tồn tại
a. Về kinh tế
- Tỷ lệ thu ngân sách trên địa bàn còn thấp.
- Thực hiện các nội dung trên trang thông tin điện tử còn hạn chế.
- Công tác nắm tình hình, quản lý hoạt động tín ngưỡng còn yếu. - Các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT chất lượng chưa cao.
- Việc thực hiện quy ước, hương ước làng văn hóa về công tác vệ sinh môi trường tại một số thôn chưa thực hiện thường xuyên.
- Chưa làm tốt công tác quản lý quân dự bị NVQS năm 2023 (để quân dự bị tự ý đi khỏi địa phương).
- Còn để sảy ra vi phạm an ninh trật tự tại một số hộ gia đình có tổ chức sự kiện cưới, hỏi
2. Nguyên nhân
a. Nguyên nhân khách quan
- Thời tiết diễn biến phức tạp, hạn hán kéo dài dẫn đến thiếu nguồn nước, tình trạng thiếu điện làm ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.
b. Nguyên nhân chủ quan
- Thu ngân sách trên địa bàn chủ yếu từ nguốn đấu giá quyền sử dụng đất, tuy nhiên việc thực hiện các thủ tục, hồ sơ chưa đảm bảo các quy định mới làm kéo dài thời gian đấu giá đất dẫn đến thu ngân sách còn thấp.
- Công chức chuyên môn năng lực trình độ chuyên môn, CNTT còn hạn chế dẫn đến việc thực hiện các nội dung trên trang thông tin điện tử, chuyển đổi số chưa kịp thời, chất lượng chưa cao.
- Công tác nắm tình hình địa bàn và thực hiện các quy định về quản lý tín ngưỡng của công chức chuyên môn, lực lượng Công an, Quân sự còn chậm để đối tượng người ngoài địa phương xây dựng, hoạt động tín ngưỡng trái phép tại khu vực chùa Trang thôn Quý Thịnh.
- Công tác quản lý, hướng dẫn các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT của công chức chuyên môn, vai trò trách nhiệm một số còn hạn chế dẫn đến số lượng , chất lượng phòng trào văn hóa văn nghệ, TDTT chưa cao.
- Các thôn chưa thường xuyên quan tâm tuyên truyền, vận động, phát động, tổ chức làm vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm theo quy ước, hương ước làng văn hóa đã đề ra.
- Nhận thức của công dân về Luật Nghĩa vụ quân sự còn hạn chế dẫn đến việc tự ý đi khỏi địa phương trong thời gian chấp hành dự bị.
- Các hộ gia đình đã thực hiện việc ký cam kết đảm bảo ANTT khi tổ chức sự kiện, cưới hỏi, tuy nhiên một số thanh niên có biểu hiện hư hỏng, gây mâu thuẫn dẫn đến mất ANTT.
PHẦN THỨ HAI
Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2023
I. Các chỉ tiêu chủ yếu:
1. Về kinh tế
- Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 40,5 tỷ đồng (để cả năm đạt 164 tỷ đồng).
- Sản lượng lương thực có hạt đạt 2.254,6 tấn để cả năm đạt được 4.450
tấn.
- Diện tích gieo trồng: 133,3 Ha để cả năm đạt 1.450 ha ( diện tích đất được tích tụ, tập trung để SXNN quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao 3,5ha, cây ngô, ràu màu các loại 129,8 ha). Bình quân thu nhập trên 1 ha canh tác đạt 85 triệu đồng.
- Phấn đấu phát triển thêm 64 con trâu, bò; 17.500 con gia cầm; 150 con Dê, đàn ong 30 đàn, khai thác thủy sản 8,8 tấn trở lên.
- Phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn đạt chỉ tiêu giao; 5,201 tỷ đồng.
- Thành lập doanh nghiệp mới: 01 doanh nghiệp.
- Thu nhập bình quân đầu người đạt 62 triệu/người/năm.
- Thực phẩm tiêu dùng thông qua chuỗi phấn đấu đạt: gạo 240 tấn; rau quả 150 tấn; thịt gia súc 50 tấn; thủy sản 45 tấn trở lên.
1.2 Về văn hóa - xã hội
- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1%; Giảm tỷ lệ hộ nghèo 1,25% (giảm 25 hộ); phấn đấu giảm thêm 0,2% tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng về cân nặng để cả năm đạt mức 10,5%
- Tỷ lệ người dân tham gia BHYT phấn đấu đạt 7,3% trở lên.
- Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa đạt 85%; Khu dân cư văn hóa đạt 100%.
- Số người được giải quyết việc làm mới: 140 người; giảm thêm 2% tỷ lệ lao nông nghiệp trong tổng số lao động để cả năm đạt mức 32%; tăng thêm 6% tỷ lệ lao động qua đào tạo để cả năm đạt được 74% tỷ lệ lao động qua đào tạo; phấn đấu tỷ lệ lao động đào tạo có chứng chỉ đạt 30%.
- Duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế.
- Xây dựng 03 cửa hàng kinh doanh đạt chuẩn ATTP.
1.3 Về môi trường.
- Tỷ lệ tre phủ rừng ổn định 60% .
- Giữ ổn định 100% tỷ lệ dân số được dùng nước hợp vệ sinh.
1.4 Về an ninh trật tự
- 90% khu dân cư, cơ quan, trường học đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT.
II. Nhiệm vụ và giải pháp:
1. Về kinh tế
- Thực hiện tốt kế hoạch sản xuất vụ thu mùa đã triển khai; theo dõi chặt chẽ tình hình sâu bệnh, dịch bệnh để có biện pháp xử lý kịp thời. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; thực hiện tốt công tác bảo vệ, phòng chống cháy rừng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng.
Chỉ đạo các thôn thực hiện tích tụ đất đai để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao theo Nghị quyết 13 của Tỉnh ủy đạt 3,6ha trở lên.
- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xây dựng, công trình xây dựng năm 2023; tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khu đồng Mồi thôn Quý Sơn.
- Quyết liệt trong thực hiện Chỉ thị 04 của UBND tỉnh về chống lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
- Khai thác triệt để các nguồn thu từ dịch vụ thương mại, thu từ nguồn quỹ đất; tăng cường các biện pháp chống thất thu theo quy định của pháp luật, thực hiện điều hành chi ngân sách theo dự toán.
2. Về văn hoá - xã hội
- Tập trung tuyên truyền các hoạt đồng chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước và địa phương . Đẩy mạnh xây dựng gia đình, làng, cơ quan văn hoá. Thực hiện tốt công tác xã hội hoá các hoạt động TDTT; chuẩn bị các điều kiện để khai giảng năm học mới 2023 – 2024, hoàn thiện cơ sở vật chất để trường Tiểu học đạt các tiêu chí chuẩn Quốc gia mức độ 2.
- Thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh xã hội; thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tình hình đời sống nhân dân, đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động. Thực hiện đúng, đủ, kịp thời chế độ cho các đối tượng chính sách, phát triển các quỹ đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội. Phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,25%, thực hiện tốt quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn.
3. Về công tác quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội.
- Nắm chắc tình hình, chủ động xử lý các tình huống không để bị động, bất ngờ. Phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng lực lượng công an xã trong sạch, vững mạnh, vì nhân dân phục vụ; đẩy mạnh phong trào xây dựng thôn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt khu dân cư an toàn về ANTT. Tăng cường đấu tranh trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội, tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn giao thông, giải quyết kịp thời, dứt điểm các kiến nghị ngay tại cơ sở theo thẩm quyền theo quy định; hoàn thành hướng dẫn đăng ký, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử; tổ chức thành công diễn tập chiến đấu xã năm 2023; thực hiện việc rà soát thanh niên trong độ tuổi NVQS phục vụ cho công tác tuyển quân năm 2024.
4. Về công tác chỉ đạo, điều hành.
Bám sát các nhiệm vụ, chương trình công tác để chỉ đạo, điều hành theo hướng trọng tâm, trọng điểm. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dựng CNTT trong thực thi công vụ, 100% văn bản, hồ sơ được xử lý trên môi trường mạng, giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3,4 đạt kế hoạch huyện giao. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao; Chỉ đạo các thôn tổ chức tổng kết thôn nhiệm kỳ 2021 – 2023 và bầu Trưởng thôn nhiệm kỳ 2023 - 2026.
Trên đây là nội dung báo cáo tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội;đảm bảo quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023 của UBND xã Cẩm Quý.
z4448006293151_f610831cf86ce82be19728cf20600922.jpg
z4448006317940_b1ccf8200f401fd5dd1c3f2966dc7865.jpg
z4448006349556_564ba0fc7b3d6a519deb2ffe3ce9d8ba.jpg
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Xây dựng nông thôn mới

Dự báo thời tiết Thanh Hóa