Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
195824

UBND xã Cẩm Quý tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Quyết định của UBND huyện; Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh năm 2023

Ngày 09/01/2023 00:00:00

Sáng 6/1/2023, UBND xã Cẩm Quý tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Quyết định của UBND huyện; Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh năm 2023. Dự có các đồng chí trong BCH Đảng ủy, trưởng phó các ngành đoàn thể, cán bộ công chức, cán bộ bán chuyên trách, chủ tịch các hội đặc thù cấp xã; bí thư chi bộ, trưởng các thôn; hiệu trưởng các nhà trường, giám đốc HTX dịch vụ, trạm trưởng trạm Y Tế.

Đồng chí Cao Văn Tuyên Bí thư Đảng ủy, đồng chí Trương Đình Phong Chủ tịch UBND xã đồng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được lắng nghe:

đ/c Cao Văn Tuyên – Bí thư Đảng ủy: Quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 6 của BCH Trung ương Đảng khóa 13.

đ/c Dương Văn Hồng – Phó chủ tịch UBND xã: Thông qua dự thảo kế hoạch hành động thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Sau phần thảo luận và tiếp thu phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, UBND, MTTQ, các ngành đoàn thể cấp xã, trưởng các thôn, hiệu trưởng các nhà trường, trưởng trạm y tế, giám đốc HTX dịch vụ đã đại diện 20 đầu mối trong xã cùng chung tay ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND xã Trương Đình Phong tiếp thu ý kiến của các đồng chí đại biểu, quán triệt một số điểm trọng tâm và đề nghị các đơn vị, ngành, các đoàn thể bám sát chương trình, nghị quyết, kế hoạch của Đảng Ủy, xây dựng kế hoạch của ngành, của đơn vị mình phù hợp với tình hình thực tế để triển khai thực hiện hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra.

Sáng 6/1/2023, UBND xã Cẩm Quý tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Quyết định của UBND huyện; Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh năm 2023. Dự có các đồng chí trong BCH Đảng ủy, trưởng phó các ngành đoàn thể, cán bộ công chức, cán bộ bán chuyên trách, chủ tịch các hội đặc thù cấp xã; bí thư chi bộ, trưởng các thôn; hiệu trưởng các nhà trường, giám đốc HTX dịch vụ, trạm trưởng trạm Y Tế.

Đồng chí Cao Văn Tuyên Bí thư Đảng ủy, đồng chí Trương Đình Phong Chủ tịch UBND xã đồng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được lắng nghe:

đ/c Cao Văn Tuyên – Bí thư Đảng ủy: Quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 6 của BCH Trung ương Đảng khóa 13.

đ/c Dương Văn Hồng – Phó chủ tịch UBND xã: Thông qua dự thảo kế hoạch hành động thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Sau phần thảo luận và tiếp thu phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, UBND, MTTQ, các ngành đoàn thể cấp xã, trưởng các thôn, hiệu trưởng các nhà trường, trưởng trạm y tế, giám đốc HTX dịch vụ đã đại diện 20 đầu mối trong xã cùng chung tay ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND xã Trương Đình Phong tiếp thu ý kiến của các đồng chí đại biểu, quán triệt một số điểm trọng tâm và đề nghị các đơn vị, ngành, các đoàn thể bám sát chương trình, nghị quyết, kế hoạch của Đảng Ủy, xây dựng kế hoạch của ngành, của đơn vị mình phù hợp với tình hình thực tế để triển khai thực hiện hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra.
z4017352730565_24fcce1a6b7de077db2d25dae6e65903.jpg

z4017356304730_13a562d80d8d6f5166d5897a735aa9c6.jpg


z4017358435677_34b3e61dd1a1463ce56b746c3e784376.jpg
z4017356618292_3f5a5e620e49346041a2253f63aed223.jpg
z4017357086595_a382b465df04a102d388562968676ab8.jpg
z4017355950642_83262c4d32ada8631ae144d6fb1ec364.jpg
z4017358546017_55e4648e40c074223dfa98a6cf63083a.jpg

UBND xã Cẩm Quý tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Quyết định của UBND huyện; Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh năm 2023

Đăng lúc: 09/01/2023 00:00:00 (GMT+7)

Sáng 6/1/2023, UBND xã Cẩm Quý tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Quyết định của UBND huyện; Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh năm 2023. Dự có các đồng chí trong BCH Đảng ủy, trưởng phó các ngành đoàn thể, cán bộ công chức, cán bộ bán chuyên trách, chủ tịch các hội đặc thù cấp xã; bí thư chi bộ, trưởng các thôn; hiệu trưởng các nhà trường, giám đốc HTX dịch vụ, trạm trưởng trạm Y Tế.

Đồng chí Cao Văn Tuyên Bí thư Đảng ủy, đồng chí Trương Đình Phong Chủ tịch UBND xã đồng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được lắng nghe:

đ/c Cao Văn Tuyên – Bí thư Đảng ủy: Quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 6 của BCH Trung ương Đảng khóa 13.

đ/c Dương Văn Hồng – Phó chủ tịch UBND xã: Thông qua dự thảo kế hoạch hành động thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Sau phần thảo luận và tiếp thu phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, UBND, MTTQ, các ngành đoàn thể cấp xã, trưởng các thôn, hiệu trưởng các nhà trường, trưởng trạm y tế, giám đốc HTX dịch vụ đã đại diện 20 đầu mối trong xã cùng chung tay ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND xã Trương Đình Phong tiếp thu ý kiến của các đồng chí đại biểu, quán triệt một số điểm trọng tâm và đề nghị các đơn vị, ngành, các đoàn thể bám sát chương trình, nghị quyết, kế hoạch của Đảng Ủy, xây dựng kế hoạch của ngành, của đơn vị mình phù hợp với tình hình thực tế để triển khai thực hiện hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra.

Sáng 6/1/2023, UBND xã Cẩm Quý tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Quyết định của UBND huyện; Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh năm 2023. Dự có các đồng chí trong BCH Đảng ủy, trưởng phó các ngành đoàn thể, cán bộ công chức, cán bộ bán chuyên trách, chủ tịch các hội đặc thù cấp xã; bí thư chi bộ, trưởng các thôn; hiệu trưởng các nhà trường, giám đốc HTX dịch vụ, trạm trưởng trạm Y Tế.

Đồng chí Cao Văn Tuyên Bí thư Đảng ủy, đồng chí Trương Đình Phong Chủ tịch UBND xã đồng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được lắng nghe:

đ/c Cao Văn Tuyên – Bí thư Đảng ủy: Quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 6 của BCH Trung ương Đảng khóa 13.

đ/c Dương Văn Hồng – Phó chủ tịch UBND xã: Thông qua dự thảo kế hoạch hành động thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Sau phần thảo luận và tiếp thu phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, UBND, MTTQ, các ngành đoàn thể cấp xã, trưởng các thôn, hiệu trưởng các nhà trường, trưởng trạm y tế, giám đốc HTX dịch vụ đã đại diện 20 đầu mối trong xã cùng chung tay ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND xã Trương Đình Phong tiếp thu ý kiến của các đồng chí đại biểu, quán triệt một số điểm trọng tâm và đề nghị các đơn vị, ngành, các đoàn thể bám sát chương trình, nghị quyết, kế hoạch của Đảng Ủy, xây dựng kế hoạch của ngành, của đơn vị mình phù hợp với tình hình thực tế để triển khai thực hiện hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra.
z4017352730565_24fcce1a6b7de077db2d25dae6e65903.jpg

z4017356304730_13a562d80d8d6f5166d5897a735aa9c6.jpg


z4017358435677_34b3e61dd1a1463ce56b746c3e784376.jpg
z4017356618292_3f5a5e620e49346041a2253f63aed223.jpg
z4017357086595_a382b465df04a102d388562968676ab8.jpg
z4017355950642_83262c4d32ada8631ae144d6fb1ec364.jpg
z4017358546017_55e4648e40c074223dfa98a6cf63083a.jpg

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Xây dựng nông thôn mới

Dự báo thời tiết Thanh Hóa