Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
195824

Thường trực HĐND xã phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ xã , tổ chức cho đại biểu HĐND xã gặp gỡ tiếp xúc cử tri chuẩn bị cho kỳ họp thứ 05 HĐND xã khóa XX

Ngày 06/07/2022 00:00:00

Căn cứ luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân xã khóa XX;
Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 05 HĐND xã khóa XX. Thường trực HĐND xã phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ xã , tổ chức cho đại biểu HĐND xã gặp gỡ tiếp xúc cử tri vào 2 ngày, khai mạc lúc 7 giờ 00 phút các ngày thứ 3, thứ 4 (ngày 28, 29 /6/ 2022) tại nhà văn hóa các thôn.
Tiếp xúc cử tri để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những ý kiến, kiến nghị của cử tri, của nhân dân với HĐND, UBND và các cơ quan nhà nước hữu quan tại địa phương.
- Thông qua hoạt động TXCT là dịp để đại biểu HĐND thực hiện nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật, đồng thời giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước trong việc triển khai, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của HĐND xã.
- Nắm bắt việc thực hiện các chủ trương, biện pháp, các văn bản quản lý do HĐND, UBND xã đã ban hành nhằm phát huy ưu điểm, phát hiện những nội dung chưa phù hợp với thực tế để kịp thời điều chỉnh, bổ xung cho phù hợp với tình hình thực tiễn.
- Báo cáo với cử tri về tình hình hoạt động của đại biểu, của Thường trực HĐND, các ban của HĐND, thông báo kết quả giải quyết vấn đề cử tri kiến nghị tại kỳ họp trước; qua đó để cử tri giám sát hoạt động của đại biểu HĐND và cơ quan Nhà nước.
- Đổi mới phương pháp, mở rộng phạm vi tiếp xúc, tăng cường đối thoại trực tiếp giữa đại biểu HĐND với cử tri.
THÀNH PHẦN THAM GIA HỘI NGHỊ TXCT
- Đại biểu HĐND xã được bầu (theo khu vực và phân công của TT HĐND);
- Mời đại diện TT Đảng ủy, UBND, đại diện thường trực UBMTTQ xã, cán bộ chuyên môn thuộc UBND dự TXCT;
- Ở thôn mời: Các đồng chí chi uỷ; trưởng thôn; trưởng ban công tác MT; các đoàn thể, tổ chức xã hội, thôn đội trưởng, công an viên và đại diện mỗi hộ trong thôn 01 cử tri.
- Thủ trưởng cơ quan các nhà trường, HTX dịch vụ, trạm y tế ( Theo sự phân công).
z3525273149038_4abf272856eab1ccc447c86d01357a84.jpg
z3525273152627_56a5d6b63494b9fa98b9f0d744fe33de.jpg
z3527857794423_8c0427542b22b15a57466a3815cf1fee.jpg
z3525284216634_3016f1e3fca33d8716f94dc47106f5bb.jpg
z3527857776839_f159cd1055a4081ffd940f236a760631.jpg


Thường trực HĐND xã phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ xã , tổ chức cho đại biểu HĐND xã gặp gỡ tiếp xúc cử tri chuẩn bị cho kỳ họp thứ 05 HĐND xã khóa XX

Đăng lúc: 06/07/2022 00:00:00 (GMT+7)

Căn cứ luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân xã khóa XX;
Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 05 HĐND xã khóa XX. Thường trực HĐND xã phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ xã , tổ chức cho đại biểu HĐND xã gặp gỡ tiếp xúc cử tri vào 2 ngày, khai mạc lúc 7 giờ 00 phút các ngày thứ 3, thứ 4 (ngày 28, 29 /6/ 2022) tại nhà văn hóa các thôn.
Tiếp xúc cử tri để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những ý kiến, kiến nghị của cử tri, của nhân dân với HĐND, UBND và các cơ quan nhà nước hữu quan tại địa phương.
- Thông qua hoạt động TXCT là dịp để đại biểu HĐND thực hiện nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật, đồng thời giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước trong việc triển khai, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của HĐND xã.
- Nắm bắt việc thực hiện các chủ trương, biện pháp, các văn bản quản lý do HĐND, UBND xã đã ban hành nhằm phát huy ưu điểm, phát hiện những nội dung chưa phù hợp với thực tế để kịp thời điều chỉnh, bổ xung cho phù hợp với tình hình thực tiễn.
- Báo cáo với cử tri về tình hình hoạt động của đại biểu, của Thường trực HĐND, các ban của HĐND, thông báo kết quả giải quyết vấn đề cử tri kiến nghị tại kỳ họp trước; qua đó để cử tri giám sát hoạt động của đại biểu HĐND và cơ quan Nhà nước.
- Đổi mới phương pháp, mở rộng phạm vi tiếp xúc, tăng cường đối thoại trực tiếp giữa đại biểu HĐND với cử tri.
THÀNH PHẦN THAM GIA HỘI NGHỊ TXCT
- Đại biểu HĐND xã được bầu (theo khu vực và phân công của TT HĐND);
- Mời đại diện TT Đảng ủy, UBND, đại diện thường trực UBMTTQ xã, cán bộ chuyên môn thuộc UBND dự TXCT;
- Ở thôn mời: Các đồng chí chi uỷ; trưởng thôn; trưởng ban công tác MT; các đoàn thể, tổ chức xã hội, thôn đội trưởng, công an viên và đại diện mỗi hộ trong thôn 01 cử tri.
- Thủ trưởng cơ quan các nhà trường, HTX dịch vụ, trạm y tế ( Theo sự phân công).
z3525273149038_4abf272856eab1ccc447c86d01357a84.jpg
z3525273152627_56a5d6b63494b9fa98b9f0d744fe33de.jpg
z3527857794423_8c0427542b22b15a57466a3815cf1fee.jpg
z3525284216634_3016f1e3fca33d8716f94dc47106f5bb.jpg
z3527857776839_f159cd1055a4081ffd940f236a760631.jpg


0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Xây dựng nông thôn mới

Dự báo thời tiết Thanh Hóa