Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
195824

MTTQ XÃ CẨM QUÝ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN CHUẨN BỊ KỲ HỌP THỨ 08, KHÓA XX

Ngày 24/11/2022 00:00:00

Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019.
Thực hiện Thông báo số 31/TB-HĐND, ngày 10 tháng 11 năm 2022, của Thường trực HĐND huyện Cẩm Thủy về lịch thời gian TXCT đại biểu HĐND huyện.
Thường trực HĐND phối hợp với UBND xã, thường trực Ủy Ban MTTQ xã xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND huyện khóa XX như sau:
1. Mục đích:
Thông qua hoạt động TXCT là dịp để đại biểu HĐND thực hiện nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật; đồng thời giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước trong việc triển khai, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị Quyết của HĐND
Nắm bắt việc thực hiện cơ chế, chính sách của nhà nước trong việc hỗ trợ đầu tư phát triển, phát hiện những nội dung, chủ trương chưa phù hợp với thực tiễn để kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế.
Báo cáo với cử tri về hoạt động của đại biểu, thông báo kết quả giải quyết vấn đề mà cử tri kiến nghị tại kỳ họp trước, qua đó để cử tri giám sát hoạt động của đại biểu HĐND và cơ quan Nhà nước.
2. Yêu Cầu:
- Đổi mới phương pháp và mở rộng phạm vi tiếp xúc, tăng cường đối thoại trực tiếp giữa đại biểu HĐND với cử tri.
Thời gian: 1/2 ngày, khai mạc 7 giờ 30 phút ngày 21/11/ 2022.
Địa điểm: Tại hội trường UBND xã Cẩm Quý.
* Đ/c Chủ tịch MTTQ xã Chủ trì hội nghị: .
* Đ/c: Phó Chủ tịch MTTQ xã Làm Thư ký ghi biên bản tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri .
Nội dung, thành phần dự hội nghị tiếp xúc cử tri:
* Nội dung:
- Đồng chí Chủ Tịch MTTQ xã khai mạc hội nghị.
- Đại biểu HĐND huyện:
+ Báo cáo tóm tắt của UBND huyện về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 11 tháng, ước thực hiện cả năm 2022, mục tiêu nhiệm vụ năm 2023.
+ Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 06 HĐND huyện khóa XX.
+ Thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 08 HĐND huyện khóa XX.
+ Cử tri tham gia ý kiến đóng góp vào báo cáo tình hình kinh tế - xã hộ, quốc phòng an ninh của huyện năm 2022; Nhiệm vụ giải pháp năm 2023 của huyện và phản ánh những ý kiến, kiến nghị đối với HĐND, UBND huyện và các cơ quan nhà nước.
+ Chủ Tịch UBND xã trả lời những kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền.
+ Đại biểu HĐND huyện giải thích và tiếp thu những kiến nghị của cử tri.
+ Chủ Tịch MTTQ bế mạc hội nghị.
* Thành phần tham dự hội nghị:
- Đại biểu cấp huyện:
+ Đại biểu HĐND huyện: 02 ĐB;
+ Đại diện thường trực MTTQ huyện;
+ Mời ủy viên UBND huyện, trưởng các phòng, ban thuộc UBND huyện dự TXCT;
- Đại biểu xã:
+ Đại biểu HĐND xã khóa XX.
+ CT UBND xã.
+ Công chức UBND, phó chủ tịch MTTQ, phó các đoàn thể xã, cán bộ bán chuyên trách UBND.
+ Bí thư chi bộ, trưởng thôn, Hiệu trưởng các trường, trưởng trạm y tế, Giám đốc HTX dịch vụ và chọn cử các cử tri các thôn.
z3898459225061_c3920f5b64e0a3cae83d6e2a7c56931f.jpg
z3898459624917_e7de2baaf4d62fdd5ec71caa3bb4ed34.jpg

z3898459624917_e7de2baaf4d62fdd5ec71caa3bb4ed34.jpg

z3898460055179_ddbae061dab13798e69d98e7c3024bd9.jpg


z3898462389665_a833f6591e8c1b88ea9a80bb66b5515c.jpg

MTTQ XÃ CẨM QUÝ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN CHUẨN BỊ KỲ HỌP THỨ 08, KHÓA XX

Đăng lúc: 24/11/2022 00:00:00 (GMT+7)

Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019.
Thực hiện Thông báo số 31/TB-HĐND, ngày 10 tháng 11 năm 2022, của Thường trực HĐND huyện Cẩm Thủy về lịch thời gian TXCT đại biểu HĐND huyện.
Thường trực HĐND phối hợp với UBND xã, thường trực Ủy Ban MTTQ xã xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND huyện khóa XX như sau:
1. Mục đích:
Thông qua hoạt động TXCT là dịp để đại biểu HĐND thực hiện nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật; đồng thời giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước trong việc triển khai, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị Quyết của HĐND
Nắm bắt việc thực hiện cơ chế, chính sách của nhà nước trong việc hỗ trợ đầu tư phát triển, phát hiện những nội dung, chủ trương chưa phù hợp với thực tiễn để kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế.
Báo cáo với cử tri về hoạt động của đại biểu, thông báo kết quả giải quyết vấn đề mà cử tri kiến nghị tại kỳ họp trước, qua đó để cử tri giám sát hoạt động của đại biểu HĐND và cơ quan Nhà nước.
2. Yêu Cầu:
- Đổi mới phương pháp và mở rộng phạm vi tiếp xúc, tăng cường đối thoại trực tiếp giữa đại biểu HĐND với cử tri.
Thời gian: 1/2 ngày, khai mạc 7 giờ 30 phút ngày 21/11/ 2022.
Địa điểm: Tại hội trường UBND xã Cẩm Quý.
* Đ/c Chủ tịch MTTQ xã Chủ trì hội nghị: .
* Đ/c: Phó Chủ tịch MTTQ xã Làm Thư ký ghi biên bản tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri .
Nội dung, thành phần dự hội nghị tiếp xúc cử tri:
* Nội dung:
- Đồng chí Chủ Tịch MTTQ xã khai mạc hội nghị.
- Đại biểu HĐND huyện:
+ Báo cáo tóm tắt của UBND huyện về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 11 tháng, ước thực hiện cả năm 2022, mục tiêu nhiệm vụ năm 2023.
+ Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 06 HĐND huyện khóa XX.
+ Thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 08 HĐND huyện khóa XX.
+ Cử tri tham gia ý kiến đóng góp vào báo cáo tình hình kinh tế - xã hộ, quốc phòng an ninh của huyện năm 2022; Nhiệm vụ giải pháp năm 2023 của huyện và phản ánh những ý kiến, kiến nghị đối với HĐND, UBND huyện và các cơ quan nhà nước.
+ Chủ Tịch UBND xã trả lời những kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền.
+ Đại biểu HĐND huyện giải thích và tiếp thu những kiến nghị của cử tri.
+ Chủ Tịch MTTQ bế mạc hội nghị.
* Thành phần tham dự hội nghị:
- Đại biểu cấp huyện:
+ Đại biểu HĐND huyện: 02 ĐB;
+ Đại diện thường trực MTTQ huyện;
+ Mời ủy viên UBND huyện, trưởng các phòng, ban thuộc UBND huyện dự TXCT;
- Đại biểu xã:
+ Đại biểu HĐND xã khóa XX.
+ CT UBND xã.
+ Công chức UBND, phó chủ tịch MTTQ, phó các đoàn thể xã, cán bộ bán chuyên trách UBND.
+ Bí thư chi bộ, trưởng thôn, Hiệu trưởng các trường, trưởng trạm y tế, Giám đốc HTX dịch vụ và chọn cử các cử tri các thôn.
z3898459225061_c3920f5b64e0a3cae83d6e2a7c56931f.jpg
z3898459624917_e7de2baaf4d62fdd5ec71caa3bb4ed34.jpg

z3898459624917_e7de2baaf4d62fdd5ec71caa3bb4ed34.jpg

z3898460055179_ddbae061dab13798e69d98e7c3024bd9.jpg


z3898462389665_a833f6591e8c1b88ea9a80bb66b5515c.jpg
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Xây dựng nông thôn mới

Dự báo thời tiết Thanh Hóa