Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
195824

LỄ TRAO TẶNG HUY HIÊU ĐẢNG VÀ HỘI NGHGỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021.

Ngày 01/07/2021 11:00:00

LỄ TRAO TẶNG HUY HIÊU ĐẢNG VÀ HỘI NGHGỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021.

chiều ngày 30 tháng 6 năm 2021 Đảng bộ xã Cẩm Quý tổ chức lễ trao tặng huy hiệu đảng, và tổ chức hội nghị sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Phát biểu tại Buổi lễ, đồng chí Cao Văn Tuyên - Bí thư đảng bộ đã chúc mừng các đồng chí đảng viên vinh dự được trao tặng Huy hiệu Đảng, 30,35,40,45,50,55 tuổi đảng cho 9 đang viên. Đó không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân các đồng chí, mà còn là vinh dự đối với toàn đảng bộ đã có những đảng viên ưu tú nhiều năm cống hiến cho sự phát triển chung của đảng bộ xã. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, các đồng chí đảng viên hãy tiếp tục nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu, đóng góp trí tuệ, sức lực cho sự nghiệp cách mạng; là tấm gương sáng xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong tổ chức Đảng ở địa phương; giáo dục đảng viên trẻ, vận động gia đình, nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, góp phần xây dựng xã Cẩm Quý ngày càng phát triển.

Có thể là hình ảnh về ‎1 người và ‎văn bản cho biết '‎ATY راع ĐÁNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÃN NĂM ĐẢNG BỘ XÃ CẨM QUÝ LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU ĐĂNG HỘI NGHỊ KẾT CÃNG TÁC THÁNG ĐẦU N TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ THÁNG CUỐI NĂM 2 光 Cẩm Quý, ngày táng nà‎'‎‎

Sau lế trao tặng huy hiệu đảng. Đảng bộ xã Cẩm Quý đã tiền hành sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm, và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Nhằm đánh giá kết quả công tác Tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2021; đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tiếp theo.

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'VINH MUԔN SẢN VIỆT NAM QUANG ĐẢNG BỘ XÃ CẨM QUÝ LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU ĐẢNG HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÃNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 20. Cẩm Quý, ngày 30, tháng 6 năm'

( Đ/c: Cao Văn Tuyên- Bí thư đảng bộ phát biểu tại hội nghị)

6 tháng đầu năm, trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, các tổ chức cơ sở đảng đã phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện hiệu quả “ mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh, vừa hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao, nổi bật là:Việccụ thể hoá Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 phù hợp với thực tế địa phương, cơ quan, đơn vị; chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026. Cùng với đó,năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên; công tác tổ chức bộ máy – cán bộ được chú trọng và thực hiện có hiệu quả, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hộicủa xãnhàtrong thời gian qua.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Cao Văn Tuyên - Bí thư đảng bộ đánh giá cao kết quả xây dựng Đảng đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021.Thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nhấn mạnh:Các cấp ủy cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, quy định của Trung ương về tổ chức xây dựng Đảng; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương; trong đó tập trung nâng caobản lĩnh chính trị, tư tưởng,lập trườngcủacán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu; đẩy mạnh thực hành dân chủ trong đảngcũng nhưvai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đưa tin: Văn hóa - Xã hội

LỄ TRAO TẶNG HUY HIÊU ĐẢNG VÀ HỘI NGHGỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021.

Đăng lúc: 01/07/2021 11:00:00 (GMT+7)

LỄ TRAO TẶNG HUY HIÊU ĐẢNG VÀ HỘI NGHGỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021.

chiều ngày 30 tháng 6 năm 2021 Đảng bộ xã Cẩm Quý tổ chức lễ trao tặng huy hiệu đảng, và tổ chức hội nghị sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Phát biểu tại Buổi lễ, đồng chí Cao Văn Tuyên - Bí thư đảng bộ đã chúc mừng các đồng chí đảng viên vinh dự được trao tặng Huy hiệu Đảng, 30,35,40,45,50,55 tuổi đảng cho 9 đang viên. Đó không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân các đồng chí, mà còn là vinh dự đối với toàn đảng bộ đã có những đảng viên ưu tú nhiều năm cống hiến cho sự phát triển chung của đảng bộ xã. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, các đồng chí đảng viên hãy tiếp tục nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu, đóng góp trí tuệ, sức lực cho sự nghiệp cách mạng; là tấm gương sáng xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong tổ chức Đảng ở địa phương; giáo dục đảng viên trẻ, vận động gia đình, nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, góp phần xây dựng xã Cẩm Quý ngày càng phát triển.

Có thể là hình ảnh về ‎1 người và ‎văn bản cho biết '‎ATY راع ĐÁNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÃN NĂM ĐẢNG BỘ XÃ CẨM QUÝ LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU ĐĂNG HỘI NGHỊ KẾT CÃNG TÁC THÁNG ĐẦU N TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ THÁNG CUỐI NĂM 2 光 Cẩm Quý, ngày táng nà‎'‎‎

Sau lế trao tặng huy hiệu đảng. Đảng bộ xã Cẩm Quý đã tiền hành sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm, và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Nhằm đánh giá kết quả công tác Tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2021; đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tiếp theo.

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'VINH MUԔN SẢN VIỆT NAM QUANG ĐẢNG BỘ XÃ CẨM QUÝ LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU ĐẢNG HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÃNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 20. Cẩm Quý, ngày 30, tháng 6 năm'

( Đ/c: Cao Văn Tuyên- Bí thư đảng bộ phát biểu tại hội nghị)

6 tháng đầu năm, trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, các tổ chức cơ sở đảng đã phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện hiệu quả “ mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh, vừa hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao, nổi bật là:Việccụ thể hoá Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 phù hợp với thực tế địa phương, cơ quan, đơn vị; chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026. Cùng với đó,năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên; công tác tổ chức bộ máy – cán bộ được chú trọng và thực hiện có hiệu quả, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hộicủa xãnhàtrong thời gian qua.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Cao Văn Tuyên - Bí thư đảng bộ đánh giá cao kết quả xây dựng Đảng đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021.Thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nhấn mạnh:Các cấp ủy cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, quy định của Trung ương về tổ chức xây dựng Đảng; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương; trong đó tập trung nâng caobản lĩnh chính trị, tư tưởng,lập trườngcủacán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu; đẩy mạnh thực hành dân chủ trong đảngcũng nhưvai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đưa tin: Văn hóa - Xã hội

Từ khóa bài viết:
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Xây dựng nông thôn mới

Dự báo thời tiết Thanh Hóa