Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
195824

ĐẢM BẢO CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Ngày 02/02/2023 00:00:00

Thực hiện công văn số 3381/UBND-VHTT ngày 28/12/2022 của UBND huyện Cẩm Thủy Về việc hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023;

UBND xã Cẩm Quý hướng dẫn tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão và hoạt động trong quý I năm 2023 như sau:

Mục đích:

- Nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong quần chúng nhân dân các dân tộc trong xã, mừng Đảng, mừng xuân hướng tới những ngày lễ lớn của đất nước, của dân tộc và của địa phương.

- Tuyên truyền sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong xã nhận thức đầy đủ, sâu sắc lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định vai trò, uy tín, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong suốt chặng đường cách mạng Việt Nam 93 năm qua; khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam luôn trung thành vô hạn với lợi ích của quốc gia, dân tộc và giai cấp, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm, khơi dậy và bồi đắp niềm tin, niềm tự hào đối với Đảng, Bác Hồ và công cuộc đổi mới đất nước; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, vận hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXII đề ra.

Yêu cầu:

- Các hoạt động tuyên truyền cần được tổ chức thiết thực, hiệu quả với nhiều nội dung hình thức mới, sức lan tỏa sâu rộng; tạo không khí phấn khởi, thi đua lập nhiêu thành tích mới mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023.

- Tổ chức các hoạt động với các nội dung phong phú, hấp dẫn, thiết thực, hiệu quả phù hợp với truyền thống của địa phương, hướng trọng tâm vào xây dựng gia đình văn hóa, đơn vị văn hóa gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tổ chức phải đảm bảo an toàn và thực hành tiết kiệm.

NỘI DUNG.

- Gắn với các hoạt động “Mừng Đảng, Mừng Xuân” với kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh (03/2/1930 - 03/2/2023); kỷ niệm 77 năm thành lập Đảng bộ huyện (20/02/1946 - 20/02/2023); 34 năm ngày biên phòng toàn dân (03/3/1989 - 03/3/2023); kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3; Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2023); 77 năm ngày Thể thao Việt Nam 27/3; và tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, chính trị của địa phương.

- Hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023).

Hoạt động tuyên truyền:

- Tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong quần chúng nhân dân, các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các ngày lễ lớn. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị số: 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số: 27/CT-TW của Bộ Chính trị về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Không buôn bán, tàng trữ và đốt pháo nổ; tuyên truyền về an toàn giao thông; không sử dụng và tàng trữ các loại văn hóa phẩm độc hại, không tham gia các hoạt động tệ nạn xã hội như ma túy, mại dân, cờ bạc, số đề; không uống rượu say, không tham gia giao thông khi đã uống bia, uống rượu; tuyên truyền cho nhân dân đón xuân vui vẻ, an toàn, tiết kiệm, văn minh lành mạnh.

- Tuyên truyền và tổ chức cho nhân dân dọn tổng vệ sinh tại khu dân cư, trên các trục đường giao thông trên địa bàn xã vào ngày 15/01/2023 (tức ngày 24/12/2022 âm lịch); trang trí cờ hoa, chỉnh trang công sở, tuyên truyền hướng dẫn nhân dân treo cờ Tổ quốc trong những ngày lễ, tết.

Hình thức:

- Tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh xã; treo băng zôn, khẩu hiệu, bảng tin, cụm tin…đảm bảo mỹ quan, sinh động.

Số lượng:

- Đối với UBND xã tổ chức tuyên truyền từ 2 - 3 băng zôn/đợt tại khu trung tâm xã; mỗi thôn và các điểm dân cư treo từ 1-3 băng zôn/đợt. UBND xã, các thôn thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh xã, hệ thống loa truyền

thanh thôn trong thời gian trước, trong và sau tết Nguyên Đán và các ngày lễ kỷ niệm của quê hương đất nước trong quý I.

- Đối với các cơ quan, công sở, trường học, nhà văn hóa thôn: Tổ chức treo băng zôn trước cổng cơ quan, trang trí cờ hồng kỳ dọc tường rào cơ quan, tường rào nhà văn hóa thôn đảm bảo mỹ quan và đúng thời gian quy định.
z4077657136774_bbde96688551872c20265d1335213218.jpg
z4077657147650_1d2d4b707e67bc98328c96385cb9c70a.jpg
z4077657163299_6616bd6f6fc85dc58d29396ea5aeb70c.jpg

ĐẢM BẢO CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Đăng lúc: 02/02/2023 00:00:00 (GMT+7)

Thực hiện công văn số 3381/UBND-VHTT ngày 28/12/2022 của UBND huyện Cẩm Thủy Về việc hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023;

UBND xã Cẩm Quý hướng dẫn tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão và hoạt động trong quý I năm 2023 như sau:

Mục đích:

- Nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong quần chúng nhân dân các dân tộc trong xã, mừng Đảng, mừng xuân hướng tới những ngày lễ lớn của đất nước, của dân tộc và của địa phương.

- Tuyên truyền sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong xã nhận thức đầy đủ, sâu sắc lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định vai trò, uy tín, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong suốt chặng đường cách mạng Việt Nam 93 năm qua; khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam luôn trung thành vô hạn với lợi ích của quốc gia, dân tộc và giai cấp, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm, khơi dậy và bồi đắp niềm tin, niềm tự hào đối với Đảng, Bác Hồ và công cuộc đổi mới đất nước; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, vận hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXII đề ra.

Yêu cầu:

- Các hoạt động tuyên truyền cần được tổ chức thiết thực, hiệu quả với nhiều nội dung hình thức mới, sức lan tỏa sâu rộng; tạo không khí phấn khởi, thi đua lập nhiêu thành tích mới mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023.

- Tổ chức các hoạt động với các nội dung phong phú, hấp dẫn, thiết thực, hiệu quả phù hợp với truyền thống của địa phương, hướng trọng tâm vào xây dựng gia đình văn hóa, đơn vị văn hóa gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tổ chức phải đảm bảo an toàn và thực hành tiết kiệm.

NỘI DUNG.

- Gắn với các hoạt động “Mừng Đảng, Mừng Xuân” với kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh (03/2/1930 - 03/2/2023); kỷ niệm 77 năm thành lập Đảng bộ huyện (20/02/1946 - 20/02/2023); 34 năm ngày biên phòng toàn dân (03/3/1989 - 03/3/2023); kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3; Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2023); 77 năm ngày Thể thao Việt Nam 27/3; và tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, chính trị của địa phương.

- Hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023).

Hoạt động tuyên truyền:

- Tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong quần chúng nhân dân, các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các ngày lễ lớn. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị số: 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số: 27/CT-TW của Bộ Chính trị về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Không buôn bán, tàng trữ và đốt pháo nổ; tuyên truyền về an toàn giao thông; không sử dụng và tàng trữ các loại văn hóa phẩm độc hại, không tham gia các hoạt động tệ nạn xã hội như ma túy, mại dân, cờ bạc, số đề; không uống rượu say, không tham gia giao thông khi đã uống bia, uống rượu; tuyên truyền cho nhân dân đón xuân vui vẻ, an toàn, tiết kiệm, văn minh lành mạnh.

- Tuyên truyền và tổ chức cho nhân dân dọn tổng vệ sinh tại khu dân cư, trên các trục đường giao thông trên địa bàn xã vào ngày 15/01/2023 (tức ngày 24/12/2022 âm lịch); trang trí cờ hoa, chỉnh trang công sở, tuyên truyền hướng dẫn nhân dân treo cờ Tổ quốc trong những ngày lễ, tết.

Hình thức:

- Tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh xã; treo băng zôn, khẩu hiệu, bảng tin, cụm tin…đảm bảo mỹ quan, sinh động.

Số lượng:

- Đối với UBND xã tổ chức tuyên truyền từ 2 - 3 băng zôn/đợt tại khu trung tâm xã; mỗi thôn và các điểm dân cư treo từ 1-3 băng zôn/đợt. UBND xã, các thôn thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh xã, hệ thống loa truyền

thanh thôn trong thời gian trước, trong và sau tết Nguyên Đán và các ngày lễ kỷ niệm của quê hương đất nước trong quý I.

- Đối với các cơ quan, công sở, trường học, nhà văn hóa thôn: Tổ chức treo băng zôn trước cổng cơ quan, trang trí cờ hồng kỳ dọc tường rào cơ quan, tường rào nhà văn hóa thôn đảm bảo mỹ quan và đúng thời gian quy định.
z4077657136774_bbde96688551872c20265d1335213218.jpg
z4077657147650_1d2d4b707e67bc98328c96385cb9c70a.jpg
z4077657163299_6616bd6f6fc85dc58d29396ea5aeb70c.jpg

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Xây dựng nông thôn mới

Dự báo thời tiết Thanh Hóa