Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
195824

BĐH XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN THÂN THIỆN VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ XÃ CẨM QUÝ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GIAO BAN ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THƯỜNG KỲ THÁNG 4

Ngày 24/04/2023 00:00:00

Sau một tháng tổ chức triển khai thực hiện, việc bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hiện mô hình cơ bản đáp ứng yêu cầu như: Treo các bảng nội quy, quy định, mẫu biểu; khẩu hiệu thực hiện các nội dung “5 biết, 3 không, 4 thể hiện” và các khẩu hiệu hành động khác công sở để mỗi CB, CC tự soi mình trong quá trình thực thi công vụ và công dân đến thực hiện TTHC tiện theo dõi, giám sát.
z4291387822334_d8cd7f79e450a2bef7d2b70bcb3ee823.jpg
- Thực hiện niêm yết công khai các biểu mẫu, danh mục TTHC thuộc phạm vi giải quyết ; các khoản phí, lệ phí người dân, tổ chức phải thực hiện; quy trình giải quyết TTHC theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015; nội quy, quy chế tiếp dân tại phòng Tiếp dân để nhân dân biết, tiện liên hệ giải quyết công việc khi cần thiết hoặc phản ánh, góp ý.
- Việc giải quyết TTHC của người dân, tổ chức được quan tâm tập trung chỉ đạo; chất lượng giải quyết TTHC được nâng lên; tỷ lệ TTHC giải quyết theo thẩm quyền xong trước và đúng thời hạn đạt cao (100%). Các thủ tục chưa đúng, chưa đủ được hướng dẫn cụ thể để tổ chức, cá nhân thực hiện theo quy định ( tiếp nhận 28 hồ sơ mức độ 3, mức độ 4, trả trước hạn 22, đúng hạn 06, không có hồ sơ quá hạn, giải quyết 278 hồ sơ chứng thực thu phí, lệ phí 830.000 đồng ).
- Công tác tiếp dân được quan tâm chỉ đạo, giải quyết dứt điểm ngay tại cơ sở. Tổ chức hội nghị đối thoại giữa chính quyền với doanh nghiệp và nhân dân thôn Quý Long để giải quyết những phản ánh, kiến nghị của nhân liên quan đến hoạt động khai thác đá, môi trường của các doanh nghiệp.
- Việc gửi thư chúc mừng và thư chia buồn được thực hiện tốt từ 16/03 đến 21/04 đã trao 08 thư chúc mừng tới gia đình đến thực hiện khai sinh; gửi 07 thư chia buồn tới các gia đình có thân nhân qua đời.
Những kết quả đạt được trong thực hiện mô hình đã tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương. CBCC có sự chuyển biến rõ rệt từ nhận thức đến hành động, giữ vững nguyên tắc, kỷ cương hành chính, đổi mới phong cách, lề lối làm việc; có thái độ niềm nở, giao tiếp lịch thiệp, không gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu cho nhân dân; chất lượng và hiệu quả công việc được nâng lên; cải cách hành chính có chuyển biến tích cực; sự thân thiện, gắn kết giữa chính quyền với nhân dân được tăng cường. Kinh tế - xã hội phát triển ổn định; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện.
* Tồn tại, hạn chế
- Việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, nội quy, quy chế cơ quan được thực hiện tương đối tốt, tuy nhiên vẫn còn tình trạng đi làm muộn, về sớm, đi cơ sở không thông tin báo cáo, sau khi xuống cơ sở không báo cáo kết quả.
- Sắp xếp hồ sơ, công việc chưa khoa học, một số phòng chưa gọn gàng, sạch sẽ.
- Chưa thực hiện lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với CB, CC và mức độ hài lòng trong thực hiện TTHC.
- Việc tham mưu triển khai nhiệm vụ, ý kiến chỉ đạo của một số CBCC còn chậm, chất lượng, hiệu quả chưa cao.
- Một số thôn chưa thực hiện cung cấp kịp thời thông tin trường hợp công dân tử vong để chính quyền gửi thư chia buồn tới gia đình có thân nhân tử vong.
2. Phương hướng, nhiệm vụ
- Phát huy hiệu quả mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ” cấp ủy, chính quyền tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng thực hiện nội dung mô hình cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của CBCC và nhân dân đối với việc thực hiện mô hình. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện các nội dung đã ký cam kết. Từ đó hình thành thói quen coi thực hiện mô hình là việc làm thường xuyên hằng ngày với sự chủ động, tích cực, sáng tạo của từng CB, CC và sự ủng hộ, đồng tình của nhân dân.
- Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị tại bộ phận “một cửa” ( máy Scan 02 mặt, máy tính ) bảo đảm các điều kiện tốt nhất thực hiện mô hình. tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng và thực hiện đồng đều các tiêu chí của mô hình, trọng tâm là thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách TTHC; công tác đối thoại, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của nhân dân ngay tại cơ sở nhằm ổn định tình hình, không để phát sinh phức tạp, khiếu kiện đông người; đồng thời duy trì nền nếp, thường xuyên về địa bàn dân cư nắm bắt tình hình, tham gia hoạt động với nhân dân, giúp cơ sở giải quyết khó khăn, vướng mắc.
Hàng tháng tổ chức giao ban, sơ kết, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện mô hình; trong đó tập trung làm rõ những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân để rút kinh nghiệm và có những giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Chú trọng biểu dương, khen thưởng những tập thể, CB,CC thực hiện tốt và có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả; kịp thời chấn chỉnh các đơn vị, cá nhân làm chưa tốt.
- Bổ sung 4 luôn (luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn thấu hiểu, luôn giúp đỡ).
- Chính quyền phối hợp với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện các nội dung tiêu chí của mô hình, nhất là trong việc lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với CB, CC và trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phối hợp thực hiện mô hình. Tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội phát huy tốt vai trò giám sát đối với chính quyền trong thực hiện mô hình.

BĐH XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN THÂN THIỆN VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ XÃ CẨM QUÝ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GIAO BAN ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THƯỜNG KỲ THÁNG 4

Đăng lúc: 24/04/2023 00:00:00 (GMT+7)

Sau một tháng tổ chức triển khai thực hiện, việc bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hiện mô hình cơ bản đáp ứng yêu cầu như: Treo các bảng nội quy, quy định, mẫu biểu; khẩu hiệu thực hiện các nội dung “5 biết, 3 không, 4 thể hiện” và các khẩu hiệu hành động khác công sở để mỗi CB, CC tự soi mình trong quá trình thực thi công vụ và công dân đến thực hiện TTHC tiện theo dõi, giám sát.
z4291387822334_d8cd7f79e450a2bef7d2b70bcb3ee823.jpg
- Thực hiện niêm yết công khai các biểu mẫu, danh mục TTHC thuộc phạm vi giải quyết ; các khoản phí, lệ phí người dân, tổ chức phải thực hiện; quy trình giải quyết TTHC theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015; nội quy, quy chế tiếp dân tại phòng Tiếp dân để nhân dân biết, tiện liên hệ giải quyết công việc khi cần thiết hoặc phản ánh, góp ý.
- Việc giải quyết TTHC của người dân, tổ chức được quan tâm tập trung chỉ đạo; chất lượng giải quyết TTHC được nâng lên; tỷ lệ TTHC giải quyết theo thẩm quyền xong trước và đúng thời hạn đạt cao (100%). Các thủ tục chưa đúng, chưa đủ được hướng dẫn cụ thể để tổ chức, cá nhân thực hiện theo quy định ( tiếp nhận 28 hồ sơ mức độ 3, mức độ 4, trả trước hạn 22, đúng hạn 06, không có hồ sơ quá hạn, giải quyết 278 hồ sơ chứng thực thu phí, lệ phí 830.000 đồng ).
- Công tác tiếp dân được quan tâm chỉ đạo, giải quyết dứt điểm ngay tại cơ sở. Tổ chức hội nghị đối thoại giữa chính quyền với doanh nghiệp và nhân dân thôn Quý Long để giải quyết những phản ánh, kiến nghị của nhân liên quan đến hoạt động khai thác đá, môi trường của các doanh nghiệp.
- Việc gửi thư chúc mừng và thư chia buồn được thực hiện tốt từ 16/03 đến 21/04 đã trao 08 thư chúc mừng tới gia đình đến thực hiện khai sinh; gửi 07 thư chia buồn tới các gia đình có thân nhân qua đời.
Những kết quả đạt được trong thực hiện mô hình đã tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương. CBCC có sự chuyển biến rõ rệt từ nhận thức đến hành động, giữ vững nguyên tắc, kỷ cương hành chính, đổi mới phong cách, lề lối làm việc; có thái độ niềm nở, giao tiếp lịch thiệp, không gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu cho nhân dân; chất lượng và hiệu quả công việc được nâng lên; cải cách hành chính có chuyển biến tích cực; sự thân thiện, gắn kết giữa chính quyền với nhân dân được tăng cường. Kinh tế - xã hội phát triển ổn định; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện.
* Tồn tại, hạn chế
- Việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, nội quy, quy chế cơ quan được thực hiện tương đối tốt, tuy nhiên vẫn còn tình trạng đi làm muộn, về sớm, đi cơ sở không thông tin báo cáo, sau khi xuống cơ sở không báo cáo kết quả.
- Sắp xếp hồ sơ, công việc chưa khoa học, một số phòng chưa gọn gàng, sạch sẽ.
- Chưa thực hiện lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với CB, CC và mức độ hài lòng trong thực hiện TTHC.
- Việc tham mưu triển khai nhiệm vụ, ý kiến chỉ đạo của một số CBCC còn chậm, chất lượng, hiệu quả chưa cao.
- Một số thôn chưa thực hiện cung cấp kịp thời thông tin trường hợp công dân tử vong để chính quyền gửi thư chia buồn tới gia đình có thân nhân tử vong.
2. Phương hướng, nhiệm vụ
- Phát huy hiệu quả mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ” cấp ủy, chính quyền tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng thực hiện nội dung mô hình cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của CBCC và nhân dân đối với việc thực hiện mô hình. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện các nội dung đã ký cam kết. Từ đó hình thành thói quen coi thực hiện mô hình là việc làm thường xuyên hằng ngày với sự chủ động, tích cực, sáng tạo của từng CB, CC và sự ủng hộ, đồng tình của nhân dân.
- Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị tại bộ phận “một cửa” ( máy Scan 02 mặt, máy tính ) bảo đảm các điều kiện tốt nhất thực hiện mô hình. tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng và thực hiện đồng đều các tiêu chí của mô hình, trọng tâm là thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách TTHC; công tác đối thoại, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của nhân dân ngay tại cơ sở nhằm ổn định tình hình, không để phát sinh phức tạp, khiếu kiện đông người; đồng thời duy trì nền nếp, thường xuyên về địa bàn dân cư nắm bắt tình hình, tham gia hoạt động với nhân dân, giúp cơ sở giải quyết khó khăn, vướng mắc.
Hàng tháng tổ chức giao ban, sơ kết, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện mô hình; trong đó tập trung làm rõ những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân để rút kinh nghiệm và có những giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Chú trọng biểu dương, khen thưởng những tập thể, CB,CC thực hiện tốt và có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả; kịp thời chấn chỉnh các đơn vị, cá nhân làm chưa tốt.
- Bổ sung 4 luôn (luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn thấu hiểu, luôn giúp đỡ).
- Chính quyền phối hợp với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện các nội dung tiêu chí của mô hình, nhất là trong việc lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với CB, CC và trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phối hợp thực hiện mô hình. Tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội phát huy tốt vai trò giám sát đối với chính quyền trong thực hiện mô hình.
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Xây dựng nông thôn mới

Dự báo thời tiết Thanh Hóa