Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
195824

BCH CÔNG ĐOÀN XÃ CẨM QUÝ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2022

Ngày 31/12/2022 00:00:00

Tham dự Hội nghịcó: đồng chí Cao Văn Tuyên – Bí thư Đảng Ủy – Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Trương Đình Phong – Phó bí thư – Chủ tịch UBND xã và các đoàn viên thuộc Công đoàn cơ quan.

Tại hội nghị đã thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của đơn vị; Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Công đoàn; Báo cáo tổng kết công tác phối hợp thực hiện Quy chế dân chủ năm 2022; báo cáo tài chính năm 2022, dự kiến thu chi năm 2023 của Công đoàn.

Phát huy tinh thần dân chủ, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho công chức, viên chức, cán bộ trong cơ quan, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023.

Hội nghị đã nhất trí thông qua các nội dung của Nghị quyết Hội nghị Công chức năm 2023, gồm:

1.Toàn thể đoàn viên Công đoàn chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không vi phạm kế hoạch hóa gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc. Tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng gia đình văn hóa và các hoạt động ở nơi cư trú.

2. Thực hiện nếp sống văn minh lành mạnh nơi công sở, không uống rượu - bia trong giờ làm việc, xây dựng cơ quan xanh - sạch - đẹp.

3. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, Tổ Công đoàn, Công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 100% cán bộ Công đoàn đạt loại xuất sắc, 90% trở lên.

4. Tham gia các phong trào Văn hoá-Văn nghệ, thể thao do cấp trên phát động.

5. 100% nữ công chức hưởng ứng phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”.

6. 100% đoàn viên Công đoàn nộp đoàn phí theo quy.

7. 100% công chức, viên chức, cán bộ tham gia các cuộc vận động ủng hộ do các cấp phát động; 100% tham gia học tập Nghị quyết, chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước.

8. Có 90% công chức của các cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 90% đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” trở lên.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Cao Văn Tuyên – Bí thư Đảng Ủy – Chủ tịch HĐND xã đã biểu dương, đánh giá cao những thành tích mà Công đoàn đã đạt được trong năm 2022. Để thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, Đồng đề nghị các đoàn viên Công đoàn cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nghiên cứu, sáng kiến kinh nghiệm, sáng tạo trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đề nghị BCH Công Đoàn tiếp tục quan tâm hơn nữa đến việc xây dựng đội ngũ công chức đặc biệt là tạo điều kiện cho các công chức trong đơn vị tham gia đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ thời gian tới.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Đinh Thị Hạnh - Chủ tịch Công đoàn đã phát động phong trào thi đua 2023 và kêu gọi toàn thể công chức phát huy truyền thống sáng tạo, tinh thần đoàn kết nhất trí ra sức phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Nghị quyết đã đề ra.

z4002272775073_03021a3c642067fd9cb18def89add8a5.jpg
z4002272870882_5c87aaddee0f22e06d8f8dc55b730f38.jpg
z4002277072215_232e2d4e41be84148c48fcc75d69287e.jpg
z4002277069464_96cfdf6238c5ad367d938690d8624212.jpg
z4002272382683_377cd94b97c7ad666285c88b8dd0ce64.jpg

z4002275731429_df13fb266ad5290c7a75eb5a3d2959b4.jpg

BCH CÔNG ĐOÀN XÃ CẨM QUÝ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2022

Đăng lúc: 31/12/2022 00:00:00 (GMT+7)

Tham dự Hội nghịcó: đồng chí Cao Văn Tuyên – Bí thư Đảng Ủy – Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Trương Đình Phong – Phó bí thư – Chủ tịch UBND xã và các đoàn viên thuộc Công đoàn cơ quan.

Tại hội nghị đã thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của đơn vị; Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Công đoàn; Báo cáo tổng kết công tác phối hợp thực hiện Quy chế dân chủ năm 2022; báo cáo tài chính năm 2022, dự kiến thu chi năm 2023 của Công đoàn.

Phát huy tinh thần dân chủ, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho công chức, viên chức, cán bộ trong cơ quan, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023.

Hội nghị đã nhất trí thông qua các nội dung của Nghị quyết Hội nghị Công chức năm 2023, gồm:

1.Toàn thể đoàn viên Công đoàn chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không vi phạm kế hoạch hóa gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc. Tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng gia đình văn hóa và các hoạt động ở nơi cư trú.

2. Thực hiện nếp sống văn minh lành mạnh nơi công sở, không uống rượu - bia trong giờ làm việc, xây dựng cơ quan xanh - sạch - đẹp.

3. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, Tổ Công đoàn, Công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 100% cán bộ Công đoàn đạt loại xuất sắc, 90% trở lên.

4. Tham gia các phong trào Văn hoá-Văn nghệ, thể thao do cấp trên phát động.

5. 100% nữ công chức hưởng ứng phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”.

6. 100% đoàn viên Công đoàn nộp đoàn phí theo quy.

7. 100% công chức, viên chức, cán bộ tham gia các cuộc vận động ủng hộ do các cấp phát động; 100% tham gia học tập Nghị quyết, chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước.

8. Có 90% công chức của các cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 90% đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” trở lên.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Cao Văn Tuyên – Bí thư Đảng Ủy – Chủ tịch HĐND xã đã biểu dương, đánh giá cao những thành tích mà Công đoàn đã đạt được trong năm 2022. Để thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, Đồng đề nghị các đoàn viên Công đoàn cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nghiên cứu, sáng kiến kinh nghiệm, sáng tạo trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đề nghị BCH Công Đoàn tiếp tục quan tâm hơn nữa đến việc xây dựng đội ngũ công chức đặc biệt là tạo điều kiện cho các công chức trong đơn vị tham gia đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ thời gian tới.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Đinh Thị Hạnh - Chủ tịch Công đoàn đã phát động phong trào thi đua 2023 và kêu gọi toàn thể công chức phát huy truyền thống sáng tạo, tinh thần đoàn kết nhất trí ra sức phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Nghị quyết đã đề ra.

z4002272775073_03021a3c642067fd9cb18def89add8a5.jpg
z4002272870882_5c87aaddee0f22e06d8f8dc55b730f38.jpg
z4002277072215_232e2d4e41be84148c48fcc75d69287e.jpg
z4002277069464_96cfdf6238c5ad367d938690d8624212.jpg
z4002272382683_377cd94b97c7ad666285c88b8dd0ce64.jpg

z4002275731429_df13fb266ad5290c7a75eb5a3d2959b4.jpg

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Xây dựng nông thôn mới

Dự báo thời tiết Thanh Hóa