Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
195824

BCĐ NTM xã Cẩm Quý đã tiến hành làm việc với ban phát triển NTM của 03 thôn trên địa bàn xã về thực hiện các tiêu chí XD thôn NTM Kiểu mẫu năm 2023, định hướng đến năm 2025.

Ngày 03/04/2023 00:00:00

Thực hiện Nghị Quyết của Đảng bộ xã năm 2023 về việc tiếp cận thôn kiểu mẫu của 3 thôn Quý Tân, Quý Lâm, Quý Thịnh năm 2023.
20230315_140809.jpg
Từ ngày 07/3- 14/3/2023, BCĐ NTM xã Cẩm Quý đã tiến hành làm việc với ban phát triển NTM của 03 thôn trên địa bàn xã về thực hiện các tiêu chí XD thôn NTM Kiểu mẫu năm 2023, định hướng đến năm 2025.
Dưới sự chủ trì của đồng chí Đ/c Cao Văn Tuyên - Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia của xã.
Thành phần tham dự cuộc làm việc có các đồng chí: Thường trực Đảng ủy, HĐND; UBND, CT MTTQ, Trưởng các ban ngành đoàn thể xã, công chức phụ trách NTM xã; đồng chí cấp ủy, đồng chí công chức phụ trách thôn; cùng toàn thể các đồng chí trong ban phát triển nông thôn mới của 3 thôn: Quý Tân, Quý Lâm, Quý Thịnh;
Trước khi tiến hành kiểm tra hiện trạng, đoàn làm việc với ban phát triển thôn tại nhà văn hóa để thống nhất các chỉ tiêu mà đơn vị đã đạt được trong 15 tiêu chí thôn kiểu mẫu mà thôn đã tự rà soát đánh giá.
Các thành phần tham dự buổi làm việc đã tiến hành thảo luận góp ý kiến vào các kết quả cũng như phương hướng của thôn đăng ký thực hiện trong năm 2023, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã phát biểu kết luận với các nội dung chủ yếu như sau:
I. Về kết quả đánh giá các tiêu chí đến tháng 3 năm 2023:
* Đánh giá chung về 03 thôn:
Nhìn chung cả 03 thôn đã và đang duy trì tốt các tiêu chí thôn NTM đã đạt được trong những năm qua.
Nhân dân và cán bộ 03 thôn vẫn luôn ủng hộ và tích cực hưởng ứng chương trình xây dựng NTM, đời sống vật chất, tinh thần ngày càng được nâng cao, nhân dân tập trung sản xuất để phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống. Cụ thể:
- Thôn Quý Tân: Ban phát triển thôn tự đánh giá đến nay đã thực hiện được 4/15 tiêu chí (28/60 chỉ tiêu đạt).
- Thôn Quý Lâm: So với yêu cầu tiêu chí thôn kiểu mẫu, thôn tự đánh giá thực hiện được 3/15 tiêu chí (33/60 chỉ tiêu đạt).
- Thôn Quý Thịnh: So với yêu cầu tiêu chí thôn kiểu mẫu, thôn tự đánh giá thực hiện được 4/15 tiêu chí (41/60 chỉ tiêu đạt)
III- Kế hoạch thực hiện của các thôn năm 2023.
Để hoàn thành mục tiêu mà Nghị quyết đảng bộ xã đề ra, đề nghị các thôn tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu, trước mắt tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:
* Đối với thôn Quý Tân:
Tập trung chỉ đạo, vận động nhân dân duy trì các tiêu chí đã đạt, xây dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chí thôn đăng ký phấn đấu thực hiện và xã giao năm 2023.
Về Cảnh quan vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm, nhà ở, khuôn viên nông hộ cần từng bước được chỉnh trang đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp hơn, đảm bảo tiêu chí.
Quan tâm đến phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân; tập trung hướng phát triển kinh tế như: xuất khẩu lao động, phát triển kinh doanh, dịch vụ bằng nhiều hình thức; Có định hướng, kế hoạch chỉnh trang lại đường đi vào đình Làng Én, khu chân đập Bai Én cần phát dọn sạch sẽ, khu vực phía Tây phong hóa, kè chống sạt lở đảm bảo cảnh quan sạch đẹp, tập trung vận động nhân dân tích tụ đất đai, phát triển sản xuất quy mô lớn, hiệu quả cao.
Tiếp tục thực hiện tốt quy hoạch đã được phê duyệt, chỉnh trang và mở rộng đường giao thông nông thôn, đảm bảo giao thông thuận tiện và đạt yêu cầu của tiêu chí đề ra.
Quan tâm hệ thống cột đèn, điện chiếu sáng ở khu dân cư kiểu mẫu nhằm đảm bảo tiêu chí "sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn".
Tập trung chỉnh trang nhà ở, trát tường rào, vệ sinh môi trường, đảm bảo vệ sinh trong chăn nuôi. Nâng cao hiệu quả, thu nhập từ vườn hộ.
Tiếp tục vận động nhân dân tham gia mua thẻ BHYT, đảm bảo chỉ tiêu huyện giao và đạt yêu cầu của tiêu chí.
Quan tâm đến các chỉ tiêu trong tiêu chí văn hóa: Chỉnh trang Nhà văn hóa thôn, nâng cao tỷ lệ gia đình văn hóa, tỷ lệ gia đình kiểu mẫu,
* Đối với thôn Quý Lâm:
Xây dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chí năm 2023 phải chi tiết và phải thống nhất trong tập thể để đưa ra tổ chức thực hiện, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban phát triển thôn, cán bộ, đảng viên trong thôn trong tổ chức thực hiện.
Đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân; tập trung đẩy mạnh xuất khẩu lao động, phát triển kinh doanh, dịch vụ bằng nhiều hình thức;
Có kế hoạch để đắp lề đường các tuyến đường bê tông đã đổ từ các năm về trước, hệ thống rãnh thoát nước, đảm bảo đạt yêu cầu của tiêu chí đề ra.
Tiếp tục vận động nhân dân tham gia mua thẻ BHYT, đảm bảo đạt yêu cầu tiêu chí;
Quan tâm đến các chỉ tiêu trong tiêu chí văn hóa: Chỉnh trang Nhà văn hóa thôn, nâng cao tỷ lệ gia đình văn hóa, tỷ lệ gia đình kiểu mẫu,
Vận động, tuyên truyền cho nhân dân chỉnh trang nhà ở, đồ dùng gia đình phải gọn gàng hơn, tường rào xây dựng, nâng cấp mới; đảm bảo vệ sinh môi trường nhất là trong chăn nuôi, tiếp tục vận động nhân dân cải tạo vườn tạp, nâng cao giá trị thu nhập từ vườn hộ.
* Đối với thôn Quý Thịnh:
- Cán bộ đảng viên phải phát huy vai trò, gương mẫu, đi đầu trong các phong trào xây dựng NTM.
Quan tâm đến phát triển kinh tế, quy hoạch vùng sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập cho người dân; phát triển xuất khẩu lao động, làm ăn xa để có thu nhập cao.
Tập trung chỉ đạo nhân dân chỉnh trang nhà ở, cảnh quan môi trường, đảm bảo vệ sinh trong chăn nuôi. Thống kê nắm bắt, lập danh sách các hộ chưa đạt yêu cầu của tiêu chí để có kế hoạch vận động, chỉ đạo thực hiện…
- Quan tâm thực hiện chỉnh trang đường giao thông nông thôn, hệ thống rãnh thoát nước, đảm bảo giao thông thuận tiện, mở rộng lề đường giao thông trục chính nội đồng đạt yêu cầu của tiêu chí đề ra.
Tiếp tục vận động nhân dân tham gia mua thẻ BHYT để duy trì tiêu chí, đảm bảo đạt yêu cầu của tiêu chí.
* Bên cạnh những nội dung yêu cầu nêu trên, đề nghị ban phát triển thôn tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt các chỉ tiêu đơn vị đã đăng ký và các chỉ tiêu xã giao. (Có biểu chỉ tiêu giao kèm theo) Định kỳ hằng quý báo cáo Ban chỉ đạo xã (Qua công chức phụ trách NTM)
III. Trách nhiệm của Ban chỉ đạo, UBND xã, cán bộ phụ trách, MTTQ, các đoàn thể xã.
1. Ban chỉ đạo xã.
Tập trung công tác lãnh, chỉ đạo, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt kế hoạch đề ra. Thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện tại các đơn vị.
Thành lập đoàn tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí NTM đối với các thôn còn lại và các quan, đơn vị có liên quan để chỉ đạo thực hiện việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí.
2. Ủy ban nhân dân xã.
Căn cứ chức năng nhiệm vụ, tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra các đơn vị trong việc tổ chức thực hiện các tiêu chí theo kế hoạch đề ra.
3. Cán bộ phụ trách.
- Công chức phụ trách NTM tăng cường và chủ động công tác tham mưu, chịu trách nhiệm trước Thường trực Ban chỉ đạo tổng hợp kết quả thực hiện của các đơn vị để tham mưu cho thường trực BCĐ có biện pháp lãnh, chỉ đạo tổ chức thực hiện trong thời gian tới.
- Cấp ủy, công chức phụ trách các đơn vị tăng cường bám địa bàn để chỉ đạo thực hiện đạt kết quả theo kế hoạch giao.
4. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể
* Phân công phụ trách chính các lĩnh vực sau:
- MTTQ: Tăng cường công tác phối hợp, tuyên truyền vận động nhân dân đóng góp để xây dựng thành công mô hình "Sáng-xanh-sạch-đẹp-an toàn" theo tiêu chí, trong đó tập trung thực hiện tốt mô hình "sáng-đẹp" ở các cụm dân cư kiểu mẫu.
- Hội nông dân: Vận động nhân dân, hội viên thực hiện tốt công tác cải tạo vườn tạp, xây dựng thành công mô hình "vườn mẫu" ở các cụm dân cư kiểu mẫu đạt tiêu chí.
- Hội cựu chiến binh: Vận động nhân dân và hội viên chỉnh trang cổng, tường rào đạt tiêu chí, nhất là cụm dân cư kiểu mẫu.
- Hội phụ nữ: Vận động nhân dân và hội viên chỉnh trang nhà ở…đạt tiêu chí "4 sạch"; chỉnh trang, trồng hoa dọc các tuyến đường (những nơi có điều kiện) đảm bảo đẹp và hài hòa, nhất là cụm dân cư kiểu mẫu tạo điểm nhấn đối với từng đơn vị.
- Đoàn thanh niên: Vận động nhân dân và ĐVTN tập trung trồng cây xanh dọc các tuyến đường, trồng hoa, dây leo tạo hàng rào xanh đạt tiêu chí. Phối hợp với công an xây dựng cụm dân cư an toàn.
* MTTQ, các đoàn thể theo phân công, tăng cường công tác phối hợp, tuyên truyền vận động nhân dân, đoàn viên, hội viện thực hiện việc duy trì và nâng cao các tiêu chí, nhất là những nội dung được giao, hoàn thành trong tháng 11 năm 2023. Định kỳ theo Quý, các bộ phận báo cáo kết quả thực hiện về thường trực Ban chỉ đạo. MTTQ, các đoàn thể, công chức phụ trách có trách nhiệm rự đánh giá các tiêu chí được giao phụ trách và chịu trách nhiệm trước trưởng ban chỉ đạo về kết quả chỉ đạo và đánh giá của mình.
- Đánh giá, báo cáo kết quả đợt 1 trước ngày 18 tháng 6 năm 2023.
- Đánh giá, báo cáo kết quả đợt 2 trước ngày 18 tháng 9 năm 2023.
- Đánh giá, báo cáo kết quả đợt 3 trước ngày 18 tháng 11 năm 2023.
(Qua công chức phụ trách NTM)
Sau khi nhận được báo cáo của các bộ phận, công chức phụ trách có trách nhiệm tổng hợp báo cáo Trưởng ban chỉ đạo sau 2 ngày làm việc kể từ khi nhận được báo cáo.
Đề nghị các thành viên BCĐ và các bộ phận có liên quan, căn cứ chức năng. Nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, phân công công việc cụ thể cho từng thành viên để tổ chức thực hiện.
Trên đây là kết luận của BCĐ xã về một số nội dung tại buổi làm việc với 03 thôn trong tháng 3 năm 2023. Đề nghị Thành viên BCĐ xã; Các đồng chí cán bộ, công chức chuyên môn xã; Ban phát triển thôn; căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao hoàn thành tốt các kế hoạch trong xây dựng thôn NTM kiểu mẫu trong năm 2023 và giai đoạn 2023-2025.
20230307_081620.jpg
20230307_090523.jpg
20230307_090744.jpg
20230315_144103.jpg
20230315_140353.jpg
20230307_094448.jpg

20230315_140401.jpg
20230307_094838.jpg
20230315_140853.jpg

BCĐ NTM xã Cẩm Quý đã tiến hành làm việc với ban phát triển NTM của 03 thôn trên địa bàn xã về thực hiện các tiêu chí XD thôn NTM Kiểu mẫu năm 2023, định hướng đến năm 2025.

Đăng lúc: 03/04/2023 00:00:00 (GMT+7)

Thực hiện Nghị Quyết của Đảng bộ xã năm 2023 về việc tiếp cận thôn kiểu mẫu của 3 thôn Quý Tân, Quý Lâm, Quý Thịnh năm 2023.
20230315_140809.jpg
Từ ngày 07/3- 14/3/2023, BCĐ NTM xã Cẩm Quý đã tiến hành làm việc với ban phát triển NTM của 03 thôn trên địa bàn xã về thực hiện các tiêu chí XD thôn NTM Kiểu mẫu năm 2023, định hướng đến năm 2025.
Dưới sự chủ trì của đồng chí Đ/c Cao Văn Tuyên - Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia của xã.
Thành phần tham dự cuộc làm việc có các đồng chí: Thường trực Đảng ủy, HĐND; UBND, CT MTTQ, Trưởng các ban ngành đoàn thể xã, công chức phụ trách NTM xã; đồng chí cấp ủy, đồng chí công chức phụ trách thôn; cùng toàn thể các đồng chí trong ban phát triển nông thôn mới của 3 thôn: Quý Tân, Quý Lâm, Quý Thịnh;
Trước khi tiến hành kiểm tra hiện trạng, đoàn làm việc với ban phát triển thôn tại nhà văn hóa để thống nhất các chỉ tiêu mà đơn vị đã đạt được trong 15 tiêu chí thôn kiểu mẫu mà thôn đã tự rà soát đánh giá.
Các thành phần tham dự buổi làm việc đã tiến hành thảo luận góp ý kiến vào các kết quả cũng như phương hướng của thôn đăng ký thực hiện trong năm 2023, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã phát biểu kết luận với các nội dung chủ yếu như sau:
I. Về kết quả đánh giá các tiêu chí đến tháng 3 năm 2023:
* Đánh giá chung về 03 thôn:
Nhìn chung cả 03 thôn đã và đang duy trì tốt các tiêu chí thôn NTM đã đạt được trong những năm qua.
Nhân dân và cán bộ 03 thôn vẫn luôn ủng hộ và tích cực hưởng ứng chương trình xây dựng NTM, đời sống vật chất, tinh thần ngày càng được nâng cao, nhân dân tập trung sản xuất để phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống. Cụ thể:
- Thôn Quý Tân: Ban phát triển thôn tự đánh giá đến nay đã thực hiện được 4/15 tiêu chí (28/60 chỉ tiêu đạt).
- Thôn Quý Lâm: So với yêu cầu tiêu chí thôn kiểu mẫu, thôn tự đánh giá thực hiện được 3/15 tiêu chí (33/60 chỉ tiêu đạt).
- Thôn Quý Thịnh: So với yêu cầu tiêu chí thôn kiểu mẫu, thôn tự đánh giá thực hiện được 4/15 tiêu chí (41/60 chỉ tiêu đạt)
III- Kế hoạch thực hiện của các thôn năm 2023.
Để hoàn thành mục tiêu mà Nghị quyết đảng bộ xã đề ra, đề nghị các thôn tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu, trước mắt tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:
* Đối với thôn Quý Tân:
Tập trung chỉ đạo, vận động nhân dân duy trì các tiêu chí đã đạt, xây dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chí thôn đăng ký phấn đấu thực hiện và xã giao năm 2023.
Về Cảnh quan vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm, nhà ở, khuôn viên nông hộ cần từng bước được chỉnh trang đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp hơn, đảm bảo tiêu chí.
Quan tâm đến phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân; tập trung hướng phát triển kinh tế như: xuất khẩu lao động, phát triển kinh doanh, dịch vụ bằng nhiều hình thức; Có định hướng, kế hoạch chỉnh trang lại đường đi vào đình Làng Én, khu chân đập Bai Én cần phát dọn sạch sẽ, khu vực phía Tây phong hóa, kè chống sạt lở đảm bảo cảnh quan sạch đẹp, tập trung vận động nhân dân tích tụ đất đai, phát triển sản xuất quy mô lớn, hiệu quả cao.
Tiếp tục thực hiện tốt quy hoạch đã được phê duyệt, chỉnh trang và mở rộng đường giao thông nông thôn, đảm bảo giao thông thuận tiện và đạt yêu cầu của tiêu chí đề ra.
Quan tâm hệ thống cột đèn, điện chiếu sáng ở khu dân cư kiểu mẫu nhằm đảm bảo tiêu chí "sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn".
Tập trung chỉnh trang nhà ở, trát tường rào, vệ sinh môi trường, đảm bảo vệ sinh trong chăn nuôi. Nâng cao hiệu quả, thu nhập từ vườn hộ.
Tiếp tục vận động nhân dân tham gia mua thẻ BHYT, đảm bảo chỉ tiêu huyện giao và đạt yêu cầu của tiêu chí.
Quan tâm đến các chỉ tiêu trong tiêu chí văn hóa: Chỉnh trang Nhà văn hóa thôn, nâng cao tỷ lệ gia đình văn hóa, tỷ lệ gia đình kiểu mẫu,
* Đối với thôn Quý Lâm:
Xây dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chí năm 2023 phải chi tiết và phải thống nhất trong tập thể để đưa ra tổ chức thực hiện, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban phát triển thôn, cán bộ, đảng viên trong thôn trong tổ chức thực hiện.
Đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân; tập trung đẩy mạnh xuất khẩu lao động, phát triển kinh doanh, dịch vụ bằng nhiều hình thức;
Có kế hoạch để đắp lề đường các tuyến đường bê tông đã đổ từ các năm về trước, hệ thống rãnh thoát nước, đảm bảo đạt yêu cầu của tiêu chí đề ra.
Tiếp tục vận động nhân dân tham gia mua thẻ BHYT, đảm bảo đạt yêu cầu tiêu chí;
Quan tâm đến các chỉ tiêu trong tiêu chí văn hóa: Chỉnh trang Nhà văn hóa thôn, nâng cao tỷ lệ gia đình văn hóa, tỷ lệ gia đình kiểu mẫu,
Vận động, tuyên truyền cho nhân dân chỉnh trang nhà ở, đồ dùng gia đình phải gọn gàng hơn, tường rào xây dựng, nâng cấp mới; đảm bảo vệ sinh môi trường nhất là trong chăn nuôi, tiếp tục vận động nhân dân cải tạo vườn tạp, nâng cao giá trị thu nhập từ vườn hộ.
* Đối với thôn Quý Thịnh:
- Cán bộ đảng viên phải phát huy vai trò, gương mẫu, đi đầu trong các phong trào xây dựng NTM.
Quan tâm đến phát triển kinh tế, quy hoạch vùng sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập cho người dân; phát triển xuất khẩu lao động, làm ăn xa để có thu nhập cao.
Tập trung chỉ đạo nhân dân chỉnh trang nhà ở, cảnh quan môi trường, đảm bảo vệ sinh trong chăn nuôi. Thống kê nắm bắt, lập danh sách các hộ chưa đạt yêu cầu của tiêu chí để có kế hoạch vận động, chỉ đạo thực hiện…
- Quan tâm thực hiện chỉnh trang đường giao thông nông thôn, hệ thống rãnh thoát nước, đảm bảo giao thông thuận tiện, mở rộng lề đường giao thông trục chính nội đồng đạt yêu cầu của tiêu chí đề ra.
Tiếp tục vận động nhân dân tham gia mua thẻ BHYT để duy trì tiêu chí, đảm bảo đạt yêu cầu của tiêu chí.
* Bên cạnh những nội dung yêu cầu nêu trên, đề nghị ban phát triển thôn tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt các chỉ tiêu đơn vị đã đăng ký và các chỉ tiêu xã giao. (Có biểu chỉ tiêu giao kèm theo) Định kỳ hằng quý báo cáo Ban chỉ đạo xã (Qua công chức phụ trách NTM)
III. Trách nhiệm của Ban chỉ đạo, UBND xã, cán bộ phụ trách, MTTQ, các đoàn thể xã.
1. Ban chỉ đạo xã.
Tập trung công tác lãnh, chỉ đạo, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt kế hoạch đề ra. Thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện tại các đơn vị.
Thành lập đoàn tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí NTM đối với các thôn còn lại và các quan, đơn vị có liên quan để chỉ đạo thực hiện việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí.
2. Ủy ban nhân dân xã.
Căn cứ chức năng nhiệm vụ, tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra các đơn vị trong việc tổ chức thực hiện các tiêu chí theo kế hoạch đề ra.
3. Cán bộ phụ trách.
- Công chức phụ trách NTM tăng cường và chủ động công tác tham mưu, chịu trách nhiệm trước Thường trực Ban chỉ đạo tổng hợp kết quả thực hiện của các đơn vị để tham mưu cho thường trực BCĐ có biện pháp lãnh, chỉ đạo tổ chức thực hiện trong thời gian tới.
- Cấp ủy, công chức phụ trách các đơn vị tăng cường bám địa bàn để chỉ đạo thực hiện đạt kết quả theo kế hoạch giao.
4. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể
* Phân công phụ trách chính các lĩnh vực sau:
- MTTQ: Tăng cường công tác phối hợp, tuyên truyền vận động nhân dân đóng góp để xây dựng thành công mô hình "Sáng-xanh-sạch-đẹp-an toàn" theo tiêu chí, trong đó tập trung thực hiện tốt mô hình "sáng-đẹp" ở các cụm dân cư kiểu mẫu.
- Hội nông dân: Vận động nhân dân, hội viên thực hiện tốt công tác cải tạo vườn tạp, xây dựng thành công mô hình "vườn mẫu" ở các cụm dân cư kiểu mẫu đạt tiêu chí.
- Hội cựu chiến binh: Vận động nhân dân và hội viên chỉnh trang cổng, tường rào đạt tiêu chí, nhất là cụm dân cư kiểu mẫu.
- Hội phụ nữ: Vận động nhân dân và hội viên chỉnh trang nhà ở…đạt tiêu chí "4 sạch"; chỉnh trang, trồng hoa dọc các tuyến đường (những nơi có điều kiện) đảm bảo đẹp và hài hòa, nhất là cụm dân cư kiểu mẫu tạo điểm nhấn đối với từng đơn vị.
- Đoàn thanh niên: Vận động nhân dân và ĐVTN tập trung trồng cây xanh dọc các tuyến đường, trồng hoa, dây leo tạo hàng rào xanh đạt tiêu chí. Phối hợp với công an xây dựng cụm dân cư an toàn.
* MTTQ, các đoàn thể theo phân công, tăng cường công tác phối hợp, tuyên truyền vận động nhân dân, đoàn viên, hội viện thực hiện việc duy trì và nâng cao các tiêu chí, nhất là những nội dung được giao, hoàn thành trong tháng 11 năm 2023. Định kỳ theo Quý, các bộ phận báo cáo kết quả thực hiện về thường trực Ban chỉ đạo. MTTQ, các đoàn thể, công chức phụ trách có trách nhiệm rự đánh giá các tiêu chí được giao phụ trách và chịu trách nhiệm trước trưởng ban chỉ đạo về kết quả chỉ đạo và đánh giá của mình.
- Đánh giá, báo cáo kết quả đợt 1 trước ngày 18 tháng 6 năm 2023.
- Đánh giá, báo cáo kết quả đợt 2 trước ngày 18 tháng 9 năm 2023.
- Đánh giá, báo cáo kết quả đợt 3 trước ngày 18 tháng 11 năm 2023.
(Qua công chức phụ trách NTM)
Sau khi nhận được báo cáo của các bộ phận, công chức phụ trách có trách nhiệm tổng hợp báo cáo Trưởng ban chỉ đạo sau 2 ngày làm việc kể từ khi nhận được báo cáo.
Đề nghị các thành viên BCĐ và các bộ phận có liên quan, căn cứ chức năng. Nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, phân công công việc cụ thể cho từng thành viên để tổ chức thực hiện.
Trên đây là kết luận của BCĐ xã về một số nội dung tại buổi làm việc với 03 thôn trong tháng 3 năm 2023. Đề nghị Thành viên BCĐ xã; Các đồng chí cán bộ, công chức chuyên môn xã; Ban phát triển thôn; căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao hoàn thành tốt các kế hoạch trong xây dựng thôn NTM kiểu mẫu trong năm 2023 và giai đoạn 2023-2025.
20230307_081620.jpg
20230307_090523.jpg
20230307_090744.jpg
20230315_144103.jpg
20230315_140353.jpg
20230307_094448.jpg

20230315_140401.jpg
20230307_094838.jpg
20230315_140853.jpg
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Xây dựng nông thôn mới

Dự báo thời tiết Thanh Hóa