Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
195824

BÁO CÁO Kết quả kỳ họp thứ 04 HĐND xã khóa XX, Nhiệm kỳ 2021 - 2026 ( Kỳ họp chuyên đề)

Ngày 13/06/2022 00:00:00

Ngày 07/6//2022 tại Hội trường UBND xã Cẩm Quý, HĐND xã khóa XX đã tổ chức kỳ họp thứ 04, kỳ họp chuyên đề để kiện toàn công tác tổ chức bộ máy Chính quyền xã sau khi có quyết định luân chuyển cán bộ theo quyết định của BTV huyện ủy.
Tham dự kỳ họp có các đồng chí Thường trực Đảng ủy, các đồng chí Ủy viên BTV Đảng ủy, UBND xã; Các đồng chí Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ; Đại biểu HĐND xã khóa XX; cán bộ, công chức chuyên môn thuộc UBND xã; Bí thư chi bộ + Trưởng thôn; giám đốc HTX dịch vụ.
Về dự và theo dõi kỳ họp có: Đ/c Cao Thái Sơn- Phó phòng nội vụ UBND huyện.
Tại kỳ họp các đại biểu HĐND xã khóa XX đã thống nhất và tiến hành:
1. Miễn nhiệm chức vụ CT. UBND xã khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông: Phạm Văn Sử do luân chuyển công tác.
2. Tiến hành bầu bổ sung chức vụ CT. UBND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông: Trương Đình Phong - Nguyên PBT, CT UBND xã Cẩm Tú được điều động và phân công giữ chức vụ PBT Đảng ủy xã Cẩm Quý.
3. Bầu bổ sung Ủy viên ủy ban nhân dân đối với ông: Bùi Văn Điệp- Chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự xã.
* Phát biểu nhận vụ tại kỳ họp: Ông Trương Đình Phong - CT. UBND xã
đã cảm ơn những tình cảm và niềm tin mà các vị đại biểu HĐND khóa XX và nhân dân đã tin tưởng giao phó, quyết tâm cùng với đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
Phát biểu bế mạc tại kỳ họp, đồng chí Cao Văn Tuyên - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đánh giá cao về trách nhiệm của các vị đại biểu HĐND và đại biểu khách mời tại kỳ họp. Đồng thời nhấn mạnh một số nội dung sau:
Thứ nhất: Tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác giữa HĐND, UBND, MTTQ, các đoàn thể. Đồng thời phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong việc tập hợp, vận động đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân trong xã tạo sức mạnh tổng hợp triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của xã đã đề ra.
Hai là: Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý chỉ đạo điều hành của chính quyền địa phương. UBND xã cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, cần chỉ ra khuyết điểm cụ thể ở từng cán bộ công chức phụ trách ở từng lĩnh vực, tránh tình trạng đánh giá chung chung, cào bằng không tạo được động lực thi đua, phấn đấu trong cơ quan, đơn vị.
Ba là: Phát huy vai trò trách nhiệm của thường trực, các ban của HĐND và các vị Đại biểu HĐND xã trong nâng cao chất lượng các kỳ họp; đổi mới phương thức làm việc, TXCT, tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát, khảo sát và việc quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương.
Bốn là: Sau kỳ họp các vị Đại biểu HĐND xã sẽ tiến hành tiếp xúc, báo cáo đầy đủ kết quả kỳ họp đến với cử tri trong xã. Đồng thời trên cương vị công tác của mình, với trách nhiệm là người đại biểu nhân dân, mỗi vị đại biểu cần tích cực, chủ động nghiên cứu hiến pháp, pháp luật; ý thức đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm của mình, gương mẫu chấp hành pháp luật, thực hiện tốt chương trình hành động đã báo cáo với cử tri.
Hội đồng nhân dân xã kêu gọi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã nêu cao tinh thần trách nhiệm; đoàn kết nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII và nhiệm vụ phát triển KTXH, đảm bảo quốc phòng – an ninh của xã giai đoạn 2021- 2026.
z3475557620374_3c1f9da191f8cb6b98ce6d7ff54eb739.jpg
z3475557614991_f8558cc3855c147a7d212a202ee7c0cc.jpg
z3475559958952_fd2d59191f27e0215c50db9116a7715c.jpg
z3475557610382_97de98e53fe515e57ebc03e79458846f.jpg
z3475557613955_5e21e16d1c3b7ddb379cc7249e0c8054.jpg

BÁO CÁO Kết quả kỳ họp thứ 04 HĐND xã khóa XX, Nhiệm kỳ 2021 - 2026 ( Kỳ họp chuyên đề)

Đăng lúc: 13/06/2022 00:00:00 (GMT+7)

Ngày 07/6//2022 tại Hội trường UBND xã Cẩm Quý, HĐND xã khóa XX đã tổ chức kỳ họp thứ 04, kỳ họp chuyên đề để kiện toàn công tác tổ chức bộ máy Chính quyền xã sau khi có quyết định luân chuyển cán bộ theo quyết định của BTV huyện ủy.
Tham dự kỳ họp có các đồng chí Thường trực Đảng ủy, các đồng chí Ủy viên BTV Đảng ủy, UBND xã; Các đồng chí Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ; Đại biểu HĐND xã khóa XX; cán bộ, công chức chuyên môn thuộc UBND xã; Bí thư chi bộ + Trưởng thôn; giám đốc HTX dịch vụ.
Về dự và theo dõi kỳ họp có: Đ/c Cao Thái Sơn- Phó phòng nội vụ UBND huyện.
Tại kỳ họp các đại biểu HĐND xã khóa XX đã thống nhất và tiến hành:
1. Miễn nhiệm chức vụ CT. UBND xã khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông: Phạm Văn Sử do luân chuyển công tác.
2. Tiến hành bầu bổ sung chức vụ CT. UBND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông: Trương Đình Phong - Nguyên PBT, CT UBND xã Cẩm Tú được điều động và phân công giữ chức vụ PBT Đảng ủy xã Cẩm Quý.
3. Bầu bổ sung Ủy viên ủy ban nhân dân đối với ông: Bùi Văn Điệp- Chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự xã.
* Phát biểu nhận vụ tại kỳ họp: Ông Trương Đình Phong - CT. UBND xã
đã cảm ơn những tình cảm và niềm tin mà các vị đại biểu HĐND khóa XX và nhân dân đã tin tưởng giao phó, quyết tâm cùng với đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
Phát biểu bế mạc tại kỳ họp, đồng chí Cao Văn Tuyên - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đánh giá cao về trách nhiệm của các vị đại biểu HĐND và đại biểu khách mời tại kỳ họp. Đồng thời nhấn mạnh một số nội dung sau:
Thứ nhất: Tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác giữa HĐND, UBND, MTTQ, các đoàn thể. Đồng thời phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong việc tập hợp, vận động đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân trong xã tạo sức mạnh tổng hợp triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của xã đã đề ra.
Hai là: Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý chỉ đạo điều hành của chính quyền địa phương. UBND xã cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, cần chỉ ra khuyết điểm cụ thể ở từng cán bộ công chức phụ trách ở từng lĩnh vực, tránh tình trạng đánh giá chung chung, cào bằng không tạo được động lực thi đua, phấn đấu trong cơ quan, đơn vị.
Ba là: Phát huy vai trò trách nhiệm của thường trực, các ban của HĐND và các vị Đại biểu HĐND xã trong nâng cao chất lượng các kỳ họp; đổi mới phương thức làm việc, TXCT, tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát, khảo sát và việc quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương.
Bốn là: Sau kỳ họp các vị Đại biểu HĐND xã sẽ tiến hành tiếp xúc, báo cáo đầy đủ kết quả kỳ họp đến với cử tri trong xã. Đồng thời trên cương vị công tác của mình, với trách nhiệm là người đại biểu nhân dân, mỗi vị đại biểu cần tích cực, chủ động nghiên cứu hiến pháp, pháp luật; ý thức đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm của mình, gương mẫu chấp hành pháp luật, thực hiện tốt chương trình hành động đã báo cáo với cử tri.
Hội đồng nhân dân xã kêu gọi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã nêu cao tinh thần trách nhiệm; đoàn kết nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII và nhiệm vụ phát triển KTXH, đảm bảo quốc phòng – an ninh của xã giai đoạn 2021- 2026.
z3475557620374_3c1f9da191f8cb6b98ce6d7ff54eb739.jpg
z3475557614991_f8558cc3855c147a7d212a202ee7c0cc.jpg
z3475559958952_fd2d59191f27e0215c50db9116a7715c.jpg
z3475557610382_97de98e53fe515e57ebc03e79458846f.jpg
z3475557613955_5e21e16d1c3b7ddb379cc7249e0c8054.jpg
Từ khóa bài viết:
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Xây dựng nông thôn mới

Dự báo thời tiết Thanh Hóa