Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
195824

KỲ HỌP THỨ HAI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ CẨM QUÝ

Ngày 29/07/2021 16:00:00

Trong ngày 29/7/2021, Hội đồng nhân dân xã Cẩm Quý tổ chức Kỳ họp thứ hai.

Tại Kỳ họp, các đại biểu nghe báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của xã Cẩm Quý về: Phát triển kinh tế, xã hội, quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2020 và thực hiện thu chi ngân sách 6 tháng năm 2021; Công tác bảo đảm an ninh, trật tự, tiếp công dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo;; Thông báo của Ủy ban MTTQ xã tham gia xây dựng, giám sát chính quyền; Các Báo cáo, Tờ trình của Thường trực HĐND xã; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

( Một số hình ảnh tại kỳ họp)

Có thể là hình ảnh về đang đứng và văn bản cho biết 'NĂ IG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ CẨM QUÝ KHÓA xX, NHIỆM KỲ 2021 2026 KỲ HỌP THỨ HAI Cẩm Quý, ngày 29 tháng 7năm 2021'

Không có mô tả ảnh.

Có thể là hình ảnh về đang đứng

Đánh giá thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm 2021, xã nhà đạt được những kết quả nổi bật: Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Triển khai quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế, xã hội; Các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội tiếp tục được đầu tư phát triển.

Đưa tin: Văn hóa - xã hội

KỲ HỌP THỨ HAI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ CẨM QUÝ

Đăng lúc: 29/07/2021 16:00:00 (GMT+7)

Trong ngày 29/7/2021, Hội đồng nhân dân xã Cẩm Quý tổ chức Kỳ họp thứ hai.

Tại Kỳ họp, các đại biểu nghe báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của xã Cẩm Quý về: Phát triển kinh tế, xã hội, quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2020 và thực hiện thu chi ngân sách 6 tháng năm 2021; Công tác bảo đảm an ninh, trật tự, tiếp công dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo;; Thông báo của Ủy ban MTTQ xã tham gia xây dựng, giám sát chính quyền; Các Báo cáo, Tờ trình của Thường trực HĐND xã; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

( Một số hình ảnh tại kỳ họp)

Có thể là hình ảnh về đang đứng và văn bản cho biết 'NĂ IG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ CẨM QUÝ KHÓA xX, NHIỆM KỲ 2021 2026 KỲ HỌP THỨ HAI Cẩm Quý, ngày 29 tháng 7năm 2021'

Không có mô tả ảnh.

Có thể là hình ảnh về đang đứng

Đánh giá thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm 2021, xã nhà đạt được những kết quả nổi bật: Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Triển khai quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế, xã hội; Các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội tiếp tục được đầu tư phát triển.

Đưa tin: Văn hóa - xã hội

Từ khóa bài viết:
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Xây dựng nông thôn mới

Dự báo thời tiết Thanh Hóa