Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
195824

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỔ CHỨC LỄ KHÁNH THÀNH VÀ BAN GIAO NHÀ Ở TẠI XÃ CẨM QUÝ

Ngày 06/07/2021 08:42:00

LỄ KHÁNH THÀNH NHÀ Ở

Chiếu ngày 2 tháng 7 năm 2021 Hôi Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa, Hội chữ thập đỏ huyện Cẩm Thủy, MTTQ, phòng giáo dục, phòng lao đông TBXH huyện Cẩm Thủy, lãnh đạo UBND xã Cẩm Quý cùng với cấp ủy ban thôn và đại diện nhân dân đã tiến hành bàn giao nhà ở cho hộ ông Cao Văn Nhân, thôn Quý Sơn, xã Cẩm Quý.

( Một số hình ảnh tại buổi lễ khánh thành nhà ở)

Có thể là hình ảnh về 5 người và mọi người đang đứng

Có thể là hình ảnh về 6 người, mọi người đang đứng, mọi người đang ngồi và văn bản cho biết 'CHỮTHẬP VIỆT NAM VIÊN ĐẠI HỌC DƯỢCTPHCM T”NHTHANH HÓA LỄ KHÁNH THÀNH NHÀ CHỮ THẬP ĐỎ CHO GIA ĐÌNH ÔNG CAO VĂN NHÂM, THÔN QUÝ SƠN Xà CẨM QUÝ, HUYỆN CẨM THỦY CÔNG TRÌNH CHÀO MỪNG KỲ N 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI IỆT NAM Cẩm Quý, ngày năm 20.'

Có thể là hình ảnh về 5 người, mọi người đang đứng, mọi người đang ngồi và văn bản cho biết 'LÊ KHÁNH NHÀ CHỮ THẬP ĐỎ CHO GIA ĐÌNH ÔNG CAO VĂN NHÂM, THÔN QUÝ SƠN XÃ CẨM QUÝ, HUYỆN CẨM THÚY CÔNG TRÌNH CHÀO MỪNG KỲ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CHỮ THẬP VIỆT NAM Cẩm Quý, "háng7năm2021'

Căn cứ kết quả điều tra thực tế hiện trên địa bàn xã có 16 hộ nghèo và 58 hộ cận nghèo, đối tượng người có công , chất đọc da cam, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ngày 25 tháng 2 năm 2021 hội chữ thập đỏ xã Cẩm Qúy đã tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương khảo sát hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã Cẩm Qúy.

Căn cứ vào tờ trình đề nghị của hội chữ thập đỏ xã Cẩm Qúy, về việc hỗ trợ làm nhà ở cho hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ngày 11 tháng 3 năm 2021, được sự quan tâm của Hội Chữ Thập Đỏ huyện Cẩm Thủy, phối hợp với hội chứ thập đỏ tỉnh thanh Hóa doanh nghiệp quan tâm hỗ trợ được 1 xuất làm nhà ở cho hộ có hoàn cảnh khó khăn, Hội Chữ Thập Đỏ xã Cẩm Qúy và các ban nghành đoàn thể, ban chỉ đạo giảm nghèo xã Cẩm Qúy đã đến tại hộ gia đình khảo sát kiểm tra thực tế.

Qua khảo sát thực tế đoàn công tác đã quyết định lựa chon hộ gia đình. ông Cao Văn Nhâm sinh năm 1949 là hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở tại thôn Qúy Sơn, xã Cẩm Qúy.

Ngày 17 tháng 4 năm 2021 gia đình đã tiến hành động thổ khởi công xây dựng nhà cùng với sự chứng kiến của hội chữ thập đỏ xã, hội chứ thập đỏ huyện nhà tài trợ, ban thôn và bà con họ hàng .

Bên phía hội chữ thập đỏ tỉnh, huyện đại diện nhà tài trợ đã về dư và ủng hộ cho gia đình 50% số tiền bằng 30.000.000đ.

Về kinh phí dự toán tổng công trình là: trên 200 triệu đồng, trong đó dự kiến gia đình tự túc 163.000.000đ, lấy từ nguồn bán trâu, con gái, con rể đi làm tiết kiêm. dòng họ hỗ trợ 5.000.000đ, Số còn lại là. Qúy Hỗ trợ hội chữ thập đỏ cấp trên là 60.000.000đ. Tổng số tiền đầu tư xây dựng nhà 228.000.000đ.

Sau khi khởi công nhà thầu do ông Cao Văn Doanh là đơn vị nhận thị công xây dựng ngôi nhà, đã tiến hành bắt tay vao công việc sau một thời gian thi công khân trương liên tục ngày 22/5/2021 ngôi nhà đã cơ ban được hoàn thành. Nhưng do điều kiện thời tiết thời gian thi công ngắn tường chưa khô nên chưa sơn được, mưa nhiều nền sân ngoài trời đang còn đọng nước nên chưa lát được nhà thầu và gia đình sẽ hoàn thiện sau.

Được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương ban chỉ đạo xây dựng xã Cẩm Qúy, Hội Chữ Thập đỏ xã Cẩm Qúy Cùng với các ban nghành đoàn thể đã chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ giửa gia đình, nhà thàu hoàn thàng đúng tiến độ công trình.

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỔ CHỨC LỄ KHÁNH THÀNH VÀ BAN GIAO NHÀ Ở TẠI XÃ CẨM QUÝ

Đăng lúc: 06/07/2021 08:42:00 (GMT+7)

LỄ KHÁNH THÀNH NHÀ Ở

Chiếu ngày 2 tháng 7 năm 2021 Hôi Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa, Hội chữ thập đỏ huyện Cẩm Thủy, MTTQ, phòng giáo dục, phòng lao đông TBXH huyện Cẩm Thủy, lãnh đạo UBND xã Cẩm Quý cùng với cấp ủy ban thôn và đại diện nhân dân đã tiến hành bàn giao nhà ở cho hộ ông Cao Văn Nhân, thôn Quý Sơn, xã Cẩm Quý.

( Một số hình ảnh tại buổi lễ khánh thành nhà ở)

Có thể là hình ảnh về 5 người và mọi người đang đứng

Có thể là hình ảnh về 6 người, mọi người đang đứng, mọi người đang ngồi và văn bản cho biết 'CHỮTHẬP VIỆT NAM VIÊN ĐẠI HỌC DƯỢCTPHCM T”NHTHANH HÓA LỄ KHÁNH THÀNH NHÀ CHỮ THẬP ĐỎ CHO GIA ĐÌNH ÔNG CAO VĂN NHÂM, THÔN QUÝ SƠN Xà CẨM QUÝ, HUYỆN CẨM THỦY CÔNG TRÌNH CHÀO MỪNG KỲ N 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI IỆT NAM Cẩm Quý, ngày năm 20.'

Có thể là hình ảnh về 5 người, mọi người đang đứng, mọi người đang ngồi và văn bản cho biết 'LÊ KHÁNH NHÀ CHỮ THẬP ĐỎ CHO GIA ĐÌNH ÔNG CAO VĂN NHÂM, THÔN QUÝ SƠN XÃ CẨM QUÝ, HUYỆN CẨM THÚY CÔNG TRÌNH CHÀO MỪNG KỲ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CHỮ THẬP VIỆT NAM Cẩm Quý, "háng7năm2021'

Căn cứ kết quả điều tra thực tế hiện trên địa bàn xã có 16 hộ nghèo và 58 hộ cận nghèo, đối tượng người có công , chất đọc da cam, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ngày 25 tháng 2 năm 2021 hội chữ thập đỏ xã Cẩm Qúy đã tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương khảo sát hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã Cẩm Qúy.

Căn cứ vào tờ trình đề nghị của hội chữ thập đỏ xã Cẩm Qúy, về việc hỗ trợ làm nhà ở cho hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ngày 11 tháng 3 năm 2021, được sự quan tâm của Hội Chữ Thập Đỏ huyện Cẩm Thủy, phối hợp với hội chứ thập đỏ tỉnh thanh Hóa doanh nghiệp quan tâm hỗ trợ được 1 xuất làm nhà ở cho hộ có hoàn cảnh khó khăn, Hội Chữ Thập Đỏ xã Cẩm Qúy và các ban nghành đoàn thể, ban chỉ đạo giảm nghèo xã Cẩm Qúy đã đến tại hộ gia đình khảo sát kiểm tra thực tế.

Qua khảo sát thực tế đoàn công tác đã quyết định lựa chon hộ gia đình. ông Cao Văn Nhâm sinh năm 1949 là hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở tại thôn Qúy Sơn, xã Cẩm Qúy.

Ngày 17 tháng 4 năm 2021 gia đình đã tiến hành động thổ khởi công xây dựng nhà cùng với sự chứng kiến của hội chữ thập đỏ xã, hội chứ thập đỏ huyện nhà tài trợ, ban thôn và bà con họ hàng .

Bên phía hội chữ thập đỏ tỉnh, huyện đại diện nhà tài trợ đã về dư và ủng hộ cho gia đình 50% số tiền bằng 30.000.000đ.

Về kinh phí dự toán tổng công trình là: trên 200 triệu đồng, trong đó dự kiến gia đình tự túc 163.000.000đ, lấy từ nguồn bán trâu, con gái, con rể đi làm tiết kiêm. dòng họ hỗ trợ 5.000.000đ, Số còn lại là. Qúy Hỗ trợ hội chữ thập đỏ cấp trên là 60.000.000đ. Tổng số tiền đầu tư xây dựng nhà 228.000.000đ.

Sau khi khởi công nhà thầu do ông Cao Văn Doanh là đơn vị nhận thị công xây dựng ngôi nhà, đã tiến hành bắt tay vao công việc sau một thời gian thi công khân trương liên tục ngày 22/5/2021 ngôi nhà đã cơ ban được hoàn thành. Nhưng do điều kiện thời tiết thời gian thi công ngắn tường chưa khô nên chưa sơn được, mưa nhiều nền sân ngoài trời đang còn đọng nước nên chưa lát được nhà thầu và gia đình sẽ hoàn thiện sau.

Được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương ban chỉ đạo xây dựng xã Cẩm Qúy, Hội Chữ Thập đỏ xã Cẩm Qúy Cùng với các ban nghành đoàn thể đã chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ giửa gia đình, nhà thàu hoàn thàng đúng tiến độ công trình.

Từ khóa bài viết:
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Xây dựng nông thôn mới

Dự báo thời tiết Thanh Hóa