Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
195824

KỲ HỌP THỨ 14 HỘI ĐÔNG NHÂN DÂN XÃ CẨM QUÝ, KHÓA XIX NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Ngày 30/12/2020 00:00:00

Hội đồng nhân dân xã Cẩm Quý tổ chức kỳ họp thứ 14

Sáng ngày 30 tháng 12 năm 2020 Hội đồng nhân dân xã Cẩm Quý tổ chức Kỳ họp thứ 14, khóa XIXI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2020; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Dự Kỳ họp, có đồng chí Nguyễn Tiến Dũng – Phó ban tổ chức huyện ủy Cẩm Thủy. Đại biểu HĐND huyện. Đơn vị xã Cẩm Quý; đồng chí Cao Văn Tuyên - Bí thư Đảng ủy xã, các đồng chí Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, Thường trực UBMTTQ Việt Nam xã; các ban, ngành, đoàn thể xã và Hiệu trưởng 3 nhà trường, trạm trưởng trạm y tế, HTXDV, và 27/29 đại biểu HĐND xã.

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân xã Cẩm Quý, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Hình ảnh có thể có: 1 người, trên sân khấu

Hình ảnh có thể có: mọi người trên sân khấu, văn bản cho biết 'DANG CONG SAN VIET NAM QUANG VINH MUÔN NĂM HỘI DONG NHAN DÂN XÃ CAM QUY KHÓA XIX, NHIEM KY 2016 2021 KY HOP THÚ 14 Cam thang 12nam 2020'

Kỳ họp thứ 14, HĐND xã Cẩm Quý đã giành nhiều thời gian để nghiên cứu, thảo luận và quyết định một số nội dung, như: Xem xét đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo của UBND xã về kết quả hoạt động của HĐND xã năm 2020, phướng hướng nhiệm vụ năm 2021; Thông báo của Ủy ban MTTQ xã về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Tổ đại biểu HĐND huyện thông báo kết quả Kỳ họp làn thứ mười bảy, HĐND huyện Cẩm Thủy, nhiệm kỳ 2016 – 2021; Báo cáo của UBND xã về kết quả thu, chi ngân sách địa phương năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Tại kỳ họp đã có 5 ý kiến thảo luận tại hội nghị và đã được đồng chí Phạm Văn Sử - PBT - Chủ tịch UBND xã tiếp thu và trả lời các ý kiến của các đại biểu.

KỲ HỌP THỨ 14 HỘI ĐÔNG NHÂN DÂN XÃ CẨM QUÝ, KHÓA XIX NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Đăng lúc: 30/12/2020 00:00:00 (GMT+7)

Hội đồng nhân dân xã Cẩm Quý tổ chức kỳ họp thứ 14

Sáng ngày 30 tháng 12 năm 2020 Hội đồng nhân dân xã Cẩm Quý tổ chức Kỳ họp thứ 14, khóa XIXI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2020; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Dự Kỳ họp, có đồng chí Nguyễn Tiến Dũng – Phó ban tổ chức huyện ủy Cẩm Thủy. Đại biểu HĐND huyện. Đơn vị xã Cẩm Quý; đồng chí Cao Văn Tuyên - Bí thư Đảng ủy xã, các đồng chí Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, Thường trực UBMTTQ Việt Nam xã; các ban, ngành, đoàn thể xã và Hiệu trưởng 3 nhà trường, trạm trưởng trạm y tế, HTXDV, và 27/29 đại biểu HĐND xã.

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân xã Cẩm Quý, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Hình ảnh có thể có: 1 người, trên sân khấu

Hình ảnh có thể có: mọi người trên sân khấu, văn bản cho biết 'DANG CONG SAN VIET NAM QUANG VINH MUÔN NĂM HỘI DONG NHAN DÂN XÃ CAM QUY KHÓA XIX, NHIEM KY 2016 2021 KY HOP THÚ 14 Cam thang 12nam 2020'

Kỳ họp thứ 14, HĐND xã Cẩm Quý đã giành nhiều thời gian để nghiên cứu, thảo luận và quyết định một số nội dung, như: Xem xét đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo của UBND xã về kết quả hoạt động của HĐND xã năm 2020, phướng hướng nhiệm vụ năm 2021; Thông báo của Ủy ban MTTQ xã về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Tổ đại biểu HĐND huyện thông báo kết quả Kỳ họp làn thứ mười bảy, HĐND huyện Cẩm Thủy, nhiệm kỳ 2016 – 2021; Báo cáo của UBND xã về kết quả thu, chi ngân sách địa phương năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Tại kỳ họp đã có 5 ý kiến thảo luận tại hội nghị và đã được đồng chí Phạm Văn Sử - PBT - Chủ tịch UBND xã tiếp thu và trả lời các ý kiến của các đại biểu.

Từ khóa bài viết:
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Xây dựng nông thôn mới

Dự báo thời tiết Thanh Hóa