Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
195824

HỘI NGHỊ TIẾP XÚC GIỮA ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN KHÓA XIX VỚI CỬ TRI XÃ CẨM QUÝ TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 15

Ngày 02/07/2020 00:00:00

HỘI NGHỊ TIẾP XÚC GIỮA ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN KHÓA XIX VỚI CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 15

Sáng ngày 01/07/2020các đại biểu HĐND huyện tiếp xúc với hơn200cử tri của xã Cẩm Quý, Tại buổi tiếp xúc, đại diện đại biểu HĐND huyện báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của huyện Cẩm Thủy 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Dự kiến thời gian, nội dung kỳ họp thứ 15 HĐND huyện khóa XIX...Sau các nội dung trên, Đại biểu HĐND huyện đã trả lời các ý kiến của cử tri xã Cẩm quý tại kỳ họp thứ 14.

( Một số hình ảnh tại Hội nghị)

Cũng tại hội nghi đã có 08 ý kiến, chủ yếu về đất đai, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường đặc biệt là cung cấp nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; tổ chức các mô hình điểm về chăn nuôi, trồng trọt và nuôi trồng cho nông dân có giải pháp giúp nông dân sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp….

Đại diện đại biểu HĐND huyện đã giải trình một số vấn đề kiến nghị của cử tri. Đối với những vấn đề không thuộc thẩm quyền đại biểu HĐND huyện sẽ tổng hợp để báo cáo với HĐND huyện và các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.Những ý kiến kiến nghị của cử tri sẽ được tổng hợp gửi tới kỳ họp thứ 15 HĐND huyện khóa XIX sắp tới.

Người viết: Bùi Quốc Vương

HỘI NGHỊ TIẾP XÚC GIỮA ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN KHÓA XIX VỚI CỬ TRI XÃ CẨM QUÝ TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 15

Đăng lúc: 02/07/2020 00:00:00 (GMT+7)

HỘI NGHỊ TIẾP XÚC GIỮA ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN KHÓA XIX VỚI CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 15

Sáng ngày 01/07/2020các đại biểu HĐND huyện tiếp xúc với hơn200cử tri của xã Cẩm Quý, Tại buổi tiếp xúc, đại diện đại biểu HĐND huyện báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của huyện Cẩm Thủy 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Dự kiến thời gian, nội dung kỳ họp thứ 15 HĐND huyện khóa XIX...Sau các nội dung trên, Đại biểu HĐND huyện đã trả lời các ý kiến của cử tri xã Cẩm quý tại kỳ họp thứ 14.

( Một số hình ảnh tại Hội nghị)

Cũng tại hội nghi đã có 08 ý kiến, chủ yếu về đất đai, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường đặc biệt là cung cấp nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; tổ chức các mô hình điểm về chăn nuôi, trồng trọt và nuôi trồng cho nông dân có giải pháp giúp nông dân sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp….

Đại diện đại biểu HĐND huyện đã giải trình một số vấn đề kiến nghị của cử tri. Đối với những vấn đề không thuộc thẩm quyền đại biểu HĐND huyện sẽ tổng hợp để báo cáo với HĐND huyện và các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.Những ý kiến kiến nghị của cử tri sẽ được tổng hợp gửi tới kỳ họp thứ 15 HĐND huyện khóa XIX sắp tới.

Người viết: Bùi Quốc Vương

Từ khóa bài viết:
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Xây dựng nông thôn mới

Dự báo thời tiết Thanh Hóa