Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
195824

HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI

Ngày 19/06/2020 08:07:31

HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI GIỮA NGƯỜI ĐỨNG ĐÀU CẤP ỦY, CHÍNH QUYỀN VỚI MẶT TRẬN TỔ QUỐC, VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI VÀ NHÂN DÂN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020.

Ðối thoại với nhân dân là cầu nối rất quan trọng, giúp cho việc lãnh đạo của cấp ủy và điều hành của chính quyền sát với đời sống, gần với nhân dân, góp phần xây dựng chính quyền liêm chính, kiến tạo, lắng nghe, phục vụ người dân. Những ý kiến, kiến nghị của nhân dân gửi đến người đứng đầu cấp ủy, chính quyền là những tâm tư, nguyện vọng, là vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của mỗi người dân và việc trả lời, giải quyết kịp thời, đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước sẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cả hệ thống chính trị, phát huy dân chủ, sức sáng tạo của nhân dân.

Sáng ngày 18/06/2020. UBND xã Cẩm Quý đã tổ chức hội nghi đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với mặt trận tổ quốc, và các tổ chức chính trị - xã hội,và nhân dân 6 tháng đầu năm 2020. Chủ trì hội nghị có đồng chí: Cao Văn Tuyên - Bí Thư đảng ủy, và đồng chí: Phạm Văn Sử - Phó bí thư - Chủ tịch UBND xã Cẩm Quý. Về tham dự hội nghị có: Bí thư chi bộ, trưởng thôn, hiệu trưởng 3 nhà trường, trạm Y tế, Hợp Tác Xã Dịch Vụ, và 112 đại biểu đại diện cho 8 thôn về tham dự hội nghị.

(Một số hình ảnh tại hội nghị)

( Đồng chí: Cao Văn Tuyên - Bí thư đảng ủy Khai mạc hội nghị)

(Các đại biểu tham dự hội nghị)

( Ý kiến tại hội nghị)

(Đồng chí: Phạm Văn Sử - Chủ tịch UBND trả lời các ý kiến tại hội nghị)

Các đại biểu về tham dự hội nghị đã được nghe báo cao kết quả về kinh tế, văn hóa - xã hội và quốc phòng an ninh trong 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Tại hội nghị đã nhận được 12 ý kiến đối thoại trực tiếpcác ý kiến của người dân tập trung về đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác vệ sinh môi trường ở khu dân cư, về sản xuất nông nghiệp, giao thông nội đồng, kênh mương tiêu thoát nước, bảo đảm an toàn giao thông… Các ý kiến của nhân dân tại các hội nghị đã được người đứng đầu cấp ủy, chính quyền kịp thời trả lời, giải quyết (93% tổng số ý kiến của nhân dân được trả lời và giải quyết trực tiếp tại hội nghị.

Kết thúc hội nghị đối thoại UBND xã, giao cho các bộ phận chuyên môn có hướng giải quyết và trả lời người dân và báo cáo cấp huyện về các ý kiến, kiến nghị thuộc cấp huyện giải quyết.

Người viết: Bùi Quốc Vương

HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI

Đăng lúc: 19/06/2020 08:07:31 (GMT+7)

HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI GIỮA NGƯỜI ĐỨNG ĐÀU CẤP ỦY, CHÍNH QUYỀN VỚI MẶT TRẬN TỔ QUỐC, VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI VÀ NHÂN DÂN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020.

Ðối thoại với nhân dân là cầu nối rất quan trọng, giúp cho việc lãnh đạo của cấp ủy và điều hành của chính quyền sát với đời sống, gần với nhân dân, góp phần xây dựng chính quyền liêm chính, kiến tạo, lắng nghe, phục vụ người dân. Những ý kiến, kiến nghị của nhân dân gửi đến người đứng đầu cấp ủy, chính quyền là những tâm tư, nguyện vọng, là vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của mỗi người dân và việc trả lời, giải quyết kịp thời, đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước sẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cả hệ thống chính trị, phát huy dân chủ, sức sáng tạo của nhân dân.

Sáng ngày 18/06/2020. UBND xã Cẩm Quý đã tổ chức hội nghi đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với mặt trận tổ quốc, và các tổ chức chính trị - xã hội,và nhân dân 6 tháng đầu năm 2020. Chủ trì hội nghị có đồng chí: Cao Văn Tuyên - Bí Thư đảng ủy, và đồng chí: Phạm Văn Sử - Phó bí thư - Chủ tịch UBND xã Cẩm Quý. Về tham dự hội nghị có: Bí thư chi bộ, trưởng thôn, hiệu trưởng 3 nhà trường, trạm Y tế, Hợp Tác Xã Dịch Vụ, và 112 đại biểu đại diện cho 8 thôn về tham dự hội nghị.

(Một số hình ảnh tại hội nghị)

( Đồng chí: Cao Văn Tuyên - Bí thư đảng ủy Khai mạc hội nghị)

(Các đại biểu tham dự hội nghị)

( Ý kiến tại hội nghị)

(Đồng chí: Phạm Văn Sử - Chủ tịch UBND trả lời các ý kiến tại hội nghị)

Các đại biểu về tham dự hội nghị đã được nghe báo cao kết quả về kinh tế, văn hóa - xã hội và quốc phòng an ninh trong 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Tại hội nghị đã nhận được 12 ý kiến đối thoại trực tiếpcác ý kiến của người dân tập trung về đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác vệ sinh môi trường ở khu dân cư, về sản xuất nông nghiệp, giao thông nội đồng, kênh mương tiêu thoát nước, bảo đảm an toàn giao thông… Các ý kiến của nhân dân tại các hội nghị đã được người đứng đầu cấp ủy, chính quyền kịp thời trả lời, giải quyết (93% tổng số ý kiến của nhân dân được trả lời và giải quyết trực tiếp tại hội nghị.

Kết thúc hội nghị đối thoại UBND xã, giao cho các bộ phận chuyên môn có hướng giải quyết và trả lời người dân và báo cáo cấp huyện về các ý kiến, kiến nghị thuộc cấp huyện giải quyết.

Người viết: Bùi Quốc Vương
Từ khóa bài viết:
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Xây dựng nông thôn mới

Dự báo thời tiết Thanh Hóa