Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
195824

ĐẢNG ỦY XÃ CẨM QUÝ TỔ CHỨC LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CHI BỘ QUÂN SỰ XÃ

Ngày 24/12/2023 00:00:00

Căn cứ Hướng dẫn số 24-HD/BTCTW, ngày 20/9/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức, hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn ; Thực hiện Công văn số 814-CV/HU, ngày 31/10/2023 của Ban Thường vụ huyện ủy Cẩm Thủy về việc Thành lập chi bộ quân sự cấp xã . Chiều ngày 22/12/2023, Đảng ủy xã Cẩm Quý tổ chức Lễ Công bố Quyết định thành lập Chi bộ Quân sự trực thuộc Đảng ủy xã

Căn cứ Hướng dẫn số 24-HD/BTCTW, ngày 20/9/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức, hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn ; Thực hiện Công văn số 814-CV/HU, ngày 31/10/2023 của Ban Thường vụ huyện ủy Cẩm Thủy về việc Thành lập chi bộ quân sự cấp xã . Chiều ngày 22/12/2023, Đảng ủy xã Cẩm Quý tổ chức Lễ Công bố Quyết định thành lập Chi bộ Quân sự trực thuộc Đảng ủy xã. Về dự có đồng chí Thiếu tá Vũ Ngọc Sơn- Tiểu đoàn trưởng dự bị động viên; đồng chí Đại úy Cao Văn Huynh- Trợ lý dân vận - Ban Chỉ huy quân sự huyện; các đồng chí Ủy viên BTV Đảng ủy, PCT HĐND, PCT UBND; Trưởng, phó các đoàn thể chính trị, Đại diện chi bộ công an xã; Đảng viên chi bộ quân sự xã. Tại buổi lễ, đồng chí Lê Văn Thực, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy đã Công bố và trao Quyết định thành lập Chi bộ Quân sự xã, nhiệm kỳ 2023 - 2025, với 13 đảng viên gồm các đồng chí trong BCH quân sự xã, đồng chí Chủ tich UBND xã, cán bộ chiến sỹ trung đội dân quân cơ động; đồng chí Cao Văn Tuyên - Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự xã được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Chi bộ, đồng chí Bùi Văn Điệp – Chỉ huy trưởng đươc chỉ định giữ chức vụ PBT chi bộ, đồng chí Dương Ngọc Hoàng – Bí thư đoàn xã - Chính trị viên phó được chỉ định tham gia Cấp ủy chi bộ Quân sự xã. Chi bộ Quân sự xã có nhiệm vụ lãnh đạo Ban chỉ huy Quân sự thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Cấp ủy, Chính quyền về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức quốc phòng toàn dân trong Ban chỉ huy quân sự xã và đơn vị dân quân; Đồng thời, Chi bộ làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; thực hiện chế độ kiểm tra, giám sát đảng viên trong chi bộ về việc chấp hành Điều lệ và các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thông qua đó nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Đồng thời nâng cao chất lượng lực lượng dân quân ở cơ sở, góp phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ đồng chí Lê Văn Thực- PBT thường trực đảng ủy đánh giá cao kết quả công tác tham mưu, thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng trong thời gian quan, đồng thời giao nhiệm vụ cho Cấp ủy và chi bộ thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình trong thời gian tới. Thay mặt chi bộ đồng chí Cao Văn Tuyên- Bí thư chi bộ đã phát biểu nhận nhiệm vụ, thể hiện rõ quyết tâm thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chi bộ trong lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ quân sự Quốc phòng ở địa phương, phấn đấu hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
1.jpg3.jpg2.jpg

ĐẢNG ỦY XÃ CẨM QUÝ TỔ CHỨC LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CHI BỘ QUÂN SỰ XÃ

Đăng lúc: 24/12/2023 00:00:00 (GMT+7)

Căn cứ Hướng dẫn số 24-HD/BTCTW, ngày 20/9/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức, hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn ; Thực hiện Công văn số 814-CV/HU, ngày 31/10/2023 của Ban Thường vụ huyện ủy Cẩm Thủy về việc Thành lập chi bộ quân sự cấp xã . Chiều ngày 22/12/2023, Đảng ủy xã Cẩm Quý tổ chức Lễ Công bố Quyết định thành lập Chi bộ Quân sự trực thuộc Đảng ủy xã

Căn cứ Hướng dẫn số 24-HD/BTCTW, ngày 20/9/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức, hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn ; Thực hiện Công văn số 814-CV/HU, ngày 31/10/2023 của Ban Thường vụ huyện ủy Cẩm Thủy về việc Thành lập chi bộ quân sự cấp xã . Chiều ngày 22/12/2023, Đảng ủy xã Cẩm Quý tổ chức Lễ Công bố Quyết định thành lập Chi bộ Quân sự trực thuộc Đảng ủy xã. Về dự có đồng chí Thiếu tá Vũ Ngọc Sơn- Tiểu đoàn trưởng dự bị động viên; đồng chí Đại úy Cao Văn Huynh- Trợ lý dân vận - Ban Chỉ huy quân sự huyện; các đồng chí Ủy viên BTV Đảng ủy, PCT HĐND, PCT UBND; Trưởng, phó các đoàn thể chính trị, Đại diện chi bộ công an xã; Đảng viên chi bộ quân sự xã. Tại buổi lễ, đồng chí Lê Văn Thực, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy đã Công bố và trao Quyết định thành lập Chi bộ Quân sự xã, nhiệm kỳ 2023 - 2025, với 13 đảng viên gồm các đồng chí trong BCH quân sự xã, đồng chí Chủ tich UBND xã, cán bộ chiến sỹ trung đội dân quân cơ động; đồng chí Cao Văn Tuyên - Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự xã được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Chi bộ, đồng chí Bùi Văn Điệp – Chỉ huy trưởng đươc chỉ định giữ chức vụ PBT chi bộ, đồng chí Dương Ngọc Hoàng – Bí thư đoàn xã - Chính trị viên phó được chỉ định tham gia Cấp ủy chi bộ Quân sự xã. Chi bộ Quân sự xã có nhiệm vụ lãnh đạo Ban chỉ huy Quân sự thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Cấp ủy, Chính quyền về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức quốc phòng toàn dân trong Ban chỉ huy quân sự xã và đơn vị dân quân; Đồng thời, Chi bộ làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; thực hiện chế độ kiểm tra, giám sát đảng viên trong chi bộ về việc chấp hành Điều lệ và các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thông qua đó nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Đồng thời nâng cao chất lượng lực lượng dân quân ở cơ sở, góp phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ đồng chí Lê Văn Thực- PBT thường trực đảng ủy đánh giá cao kết quả công tác tham mưu, thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng trong thời gian quan, đồng thời giao nhiệm vụ cho Cấp ủy và chi bộ thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình trong thời gian tới. Thay mặt chi bộ đồng chí Cao Văn Tuyên- Bí thư chi bộ đã phát biểu nhận nhiệm vụ, thể hiện rõ quyết tâm thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chi bộ trong lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ quân sự Quốc phòng ở địa phương, phấn đấu hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
1.jpg3.jpg2.jpg
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Xây dựng nông thôn mới

Dự báo thời tiết Thanh Hóa