Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
195824

ĐẢNG ỦY XÃ CẨM QUÝ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI GIỮA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CẤP ỦY, CHÍNH QUYỀN VỚI MTTQ, CÁC ĐOÀN THỂ NHÂN DÂN NĂM 2023

Ngày 16/12/2023 00:00:00

Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể và nhân dân, thời gian qua đang phát huy tốt hiệu quả, qua các hội nghị đối thoại đã kịp thời giải quyết những vấn đề mới nảy sinh trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng và sự quản lý, điều hành của chính quyền địa phương. Với những thành quả đó chiều ngày Ngày 12/12/2023, Đảng ủy xã Cẩm Quý tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể nhân dân năm 2023

Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể và nhân dân, thời gian qua đang phát huy tốt hiệu quả, qua các hội nghị đối thoại đã kịp thời giải quyết những vấn đề mới nảy sinh trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng và sự quản lý, điều hành của chính quyền địa phương. Với những thành quả đó chiều ngày Ngày 12/12/2023, Đảng ủy xã Cẩm Quý tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể nhân dân năm 2023. Dự hội nghị có Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy; Các đồng chí Phó chủ tịch, HĐND, UBND xã; Chủ tịch, phó chủ tịch UBMTTQ; trưởng, phó các đoàn thể xã; Cán bộ công chức, không chuyên trách xã; Trưởng công an xã; Đại biểu HĐND xã khóa XX; Hiệu trưởng các nhà trường; Trưởng trạm y tế; Giám đốc HTX dịch vụ; Bí thư các chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban công tác mặt trận thôn, Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Bí thư chi Đoàn thanh niên các thôn và đại diện nhân dân các thôn trên địa bàn xã

Tại buổi đối thoại, sau khi nghe đại diện chính quyền xã báo cáo kết quả tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Có 2 ý kiến đại diện cho nhân dân các thôn đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện đầu tư xây dựng các công trình đường giao thông nông thôn, đấu mối với ngành điện dderer tu sửa các hạng mục đường dây, cột điện bị hư hỏng ....

Với vai trò trách nhiệm đồng chí Chủ tịch UBND xã đã nghiêm túc tiếp thu, trả lời trực tiếp từng ý kiến, đề xuất, kiến nghị của nhân dân. Đồng thời, đưa ra một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương trong thời gian tới, giúp các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân nắm rõ và đồng thuận cùng tham gia thực hiện.
4.jpg5.jpg6.jpg

ĐẢNG ỦY XÃ CẨM QUÝ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI GIỮA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CẤP ỦY, CHÍNH QUYỀN VỚI MTTQ, CÁC ĐOÀN THỂ NHÂN DÂN NĂM 2023

Đăng lúc: 16/12/2023 00:00:00 (GMT+7)

Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể và nhân dân, thời gian qua đang phát huy tốt hiệu quả, qua các hội nghị đối thoại đã kịp thời giải quyết những vấn đề mới nảy sinh trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng và sự quản lý, điều hành của chính quyền địa phương. Với những thành quả đó chiều ngày Ngày 12/12/2023, Đảng ủy xã Cẩm Quý tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể nhân dân năm 2023

Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể và nhân dân, thời gian qua đang phát huy tốt hiệu quả, qua các hội nghị đối thoại đã kịp thời giải quyết những vấn đề mới nảy sinh trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng và sự quản lý, điều hành của chính quyền địa phương. Với những thành quả đó chiều ngày Ngày 12/12/2023, Đảng ủy xã Cẩm Quý tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể nhân dân năm 2023. Dự hội nghị có Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy; Các đồng chí Phó chủ tịch, HĐND, UBND xã; Chủ tịch, phó chủ tịch UBMTTQ; trưởng, phó các đoàn thể xã; Cán bộ công chức, không chuyên trách xã; Trưởng công an xã; Đại biểu HĐND xã khóa XX; Hiệu trưởng các nhà trường; Trưởng trạm y tế; Giám đốc HTX dịch vụ; Bí thư các chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban công tác mặt trận thôn, Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Bí thư chi Đoàn thanh niên các thôn và đại diện nhân dân các thôn trên địa bàn xã

Tại buổi đối thoại, sau khi nghe đại diện chính quyền xã báo cáo kết quả tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Có 2 ý kiến đại diện cho nhân dân các thôn đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện đầu tư xây dựng các công trình đường giao thông nông thôn, đấu mối với ngành điện dderer tu sửa các hạng mục đường dây, cột điện bị hư hỏng ....

Với vai trò trách nhiệm đồng chí Chủ tịch UBND xã đã nghiêm túc tiếp thu, trả lời trực tiếp từng ý kiến, đề xuất, kiến nghị của nhân dân. Đồng thời, đưa ra một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương trong thời gian tới, giúp các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân nắm rõ và đồng thuận cùng tham gia thực hiện.
4.jpg5.jpg6.jpg
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Xây dựng nông thôn mới

Dự báo thời tiết Thanh Hóa