Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
195824

CÁC KHU DÂN CƯ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ CẨM QUÝ LONG TRỌNG TỔ CHỨC NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

Ngày 26/11/2022 00:00:00

Trong các ngày qua, 08 khu dân cư trên địa bàn xã Cẩm Quý long trọng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư Chào mừng Kỷ niệm 92 Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022).

Tại Ngày hội, đại diện Ban Công tác Mặt trận 8 Khu dân cư đã ôn lại kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2022) và báo cáo tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc và kết quả thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở cộng đồng dân cư năm 2022. Qua đó, Ban Công tác Mặt trận đã phối hợp Ban Thôn tổ chức phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023 gắn với việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã đã đề ra. Nhân dân đồng tình cao với những kết quả mà các khu dân cư đã đạt được; các công trình đăng ký thi đua năm 2022 đã thực hiện hiệu quả; công tác thi đua khen thưởng được đẩy mạnh trong năm 2022.

Ban Công tác Mặt trận 8 khu dân cư tổ chức phần Hội với các hoạt động nổi bật thu hút đông đảo người nhân tham gia như: hội thi văn nghệ, thể thao, nhảy dân vũ.....

z3889899435934_12f39c098ad0c225ebe434fbee302538.jpg
IMG_3758.jpg
z3890814723251_3b802040ff191f5517ac8d8d7f6ba31c.jpg
z3891155189963_2459f329b989c068e4f751ce459e10e7.jpg
IMG_3746.jpg
z3891019623214_c2c0fcfc14cfda9287b6837419e32f98.jpg
IMG_3764.jpg
z3891829366258_84df59ee8be2f68e668005ab4569adce.jpg
z3889899447077_c15d49a9f10f6b31db2da51d9710326a.jpg

CÁC KHU DÂN CƯ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ CẨM QUÝ LONG TRỌNG TỔ CHỨC NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

Đăng lúc: 26/11/2022 00:00:00 (GMT+7)

Trong các ngày qua, 08 khu dân cư trên địa bàn xã Cẩm Quý long trọng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư Chào mừng Kỷ niệm 92 Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022).

Tại Ngày hội, đại diện Ban Công tác Mặt trận 8 Khu dân cư đã ôn lại kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2022) và báo cáo tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc và kết quả thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở cộng đồng dân cư năm 2022. Qua đó, Ban Công tác Mặt trận đã phối hợp Ban Thôn tổ chức phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023 gắn với việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã đã đề ra. Nhân dân đồng tình cao với những kết quả mà các khu dân cư đã đạt được; các công trình đăng ký thi đua năm 2022 đã thực hiện hiệu quả; công tác thi đua khen thưởng được đẩy mạnh trong năm 2022.

Ban Công tác Mặt trận 8 khu dân cư tổ chức phần Hội với các hoạt động nổi bật thu hút đông đảo người nhân tham gia như: hội thi văn nghệ, thể thao, nhảy dân vũ.....

z3889899435934_12f39c098ad0c225ebe434fbee302538.jpg
IMG_3758.jpg
z3890814723251_3b802040ff191f5517ac8d8d7f6ba31c.jpg
z3891155189963_2459f329b989c068e4f751ce459e10e7.jpg
IMG_3746.jpg
z3891019623214_c2c0fcfc14cfda9287b6837419e32f98.jpg
IMG_3764.jpg
z3891829366258_84df59ee8be2f68e668005ab4569adce.jpg
z3889899447077_c15d49a9f10f6b31db2da51d9710326a.jpg

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Xây dựng nông thôn mới

Dự báo thời tiết Thanh Hóa