Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
195824

Kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn Tổ công nghệ số cộng đồng của địa phương tham gia kênh Zalo OA Chuyển đổi số quốc gia

Ngày 02/10/2022 00:00:00

ỦYBANNHÂNDÂNXÃ CẨM QUÝ

Số:/CV-UBND

V/vthựchiệnKếhoạchbồidưỡng, tập huấn Tổ công nghệ sốcộng đồng của địa phương thamgia kênh Zalo OA“Chuyển đổisốquốcgia”


CỘNGHÒAHỘICHỦNGHĨAVIỆTNAM

ĐộcLập-Tựdo -Hạnhphúc

CẩmQuý,ngàytháng10năm2022


Kínhgửi:

- Thành viên ban chỉ đạo chuyển đổi số xã;

- Thànhviên Tổ công nghệ số cộng đồng.

Thực hiện công văn số2520/UBND-VHTT, ngày30/9/2022 của UBNDhuyện Cẩm ThủyvềviệcthựchiệnKếhoạchbồidưỡng, tập huấn Tổ công nghệ sốcộng đồng của địa phương thamgia kênh Zalo OA“Chuyển đổisốquốcgia”;

Chủ tịch UBNDyêu cầuthành viên ban chỉ đạo chuyển đổi số xã; thànhviên Tổ công nghệ số cộng đồng của xãthực hiệntốt mộtsố nộidung sau:

Thành viên ban chỉ đạo chuyển đổi số xã; thànhviên Tổ công nghệ số cộng đồng của xã tham gia kênh Zalo OA “Chuyển đổi số quốcgia” và chọn “Quan tâm” bằng cách sử dụng ứng dụng Zalo để quét mã QR kênh OAZalo Chuyểnđổi sốquốc(Phụlục mãQRkèmtheo)

Tham gia khóa bồidưỡng, tập huấn trực tuyếnvề chuyển đổi số, kỹ năng số thông qua Nền tảng họctrựctuyếnmởđạitràbằngcáchsửdụngứngdụngZalođểquétQRCodeTổ côngnghệsốcộngđồng(Phụlục mã QRkèmtheo).

Tăng thời lượng tuyên truyền trên cổng thông tin và hệ thống truyền thanh củaxã; các phương tiện truyền thanh khác của cơ quan hoặc gửi qua cáckênhgiaotiếpgiữa chính quyềnvớingườidân.(Tài liệu tuyên truyền bằng cách sử dụng ứng dụng zalo và quét mã QRCode(Phụlục kèmtheo)

Tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn người dân cùng tham gia khóa bồidưỡng “Phổ cập kỹ năng số cộng đồng” và hướng dẫn cài đặt sử dụng kênh Zalo OA“Chuyển đổi số quốc gia” và chọn “Quan tâm” trên điện thoại thông minh như mộtkênhđểcậpnhật kịp thời cácthông tinmới nhấtvềchuyển đổi số.

ChủUBNDyêu cầuthành viên ban chỉ đạo chuyển đổi số xã; thànhviên Tổ công nghệ số cộng đồngnghiêmtúc triểnkhaithựchiện.

Nơinhận:

-Nhưtrên:

-LưuVT,VHTT.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓCHỦTỊCH

Nguyễn Văn Họa


PHỤLỤC

QuétQRCodetổcôngnghệsốcộng đồngkênhOA


(Kèm theocôngvănsố2520/UBND-VH&TTngày

huyện)


30tháng09năm2022củaUBND


Trênđiệnthoại:Dung ZaloquétQR đểhọcthamgiakênh Zalo OA.


Tổcôngnghệsốcộngđồng


KênhZaloOA

Chuyển đổisốquốcgia


ToCNSCDOA-CDS-v1

Trênmáy tính:

Bước1:vào googlecopylink dưới vàođăngnhập.https://onetouch.mic.gov.vn/pho-cap-ky-nang-

so/?zarsrc=1303&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo

Bước2: xuấthiệnnhưhìnhbấmvào xemVideo bàigiảng,Tài liệu dạngtext,Tàiliệudạngslide,Tàiliệu dạngvideo,Tàiliệu dạnginfo.đểthựchiệnhọc.

Kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn Tổ công nghệ số cộng đồng của địa phương tham gia kênh Zalo OA Chuyển đổi số quốc gia

Đăng lúc: 02/10/2022 00:00:00 (GMT+7)

ỦYBANNHÂNDÂNXÃ CẨM QUÝ

Số:/CV-UBND

V/vthựchiệnKếhoạchbồidưỡng, tập huấn Tổ công nghệ sốcộng đồng của địa phương thamgia kênh Zalo OA“Chuyển đổisốquốcgia”


CỘNGHÒAHỘICHỦNGHĨAVIỆTNAM

ĐộcLập-Tựdo -Hạnhphúc

CẩmQuý,ngàytháng10năm2022


Kínhgửi:

- Thành viên ban chỉ đạo chuyển đổi số xã;

- Thànhviên Tổ công nghệ số cộng đồng.

Thực hiện công văn số2520/UBND-VHTT, ngày30/9/2022 của UBNDhuyện Cẩm ThủyvềviệcthựchiệnKếhoạchbồidưỡng, tập huấn Tổ công nghệ sốcộng đồng của địa phương thamgia kênh Zalo OA“Chuyển đổisốquốcgia”;

Chủ tịch UBNDyêu cầuthành viên ban chỉ đạo chuyển đổi số xã; thànhviên Tổ công nghệ số cộng đồng của xãthực hiệntốt mộtsố nộidung sau:

Thành viên ban chỉ đạo chuyển đổi số xã; thànhviên Tổ công nghệ số cộng đồng của xã tham gia kênh Zalo OA “Chuyển đổi số quốcgia” và chọn “Quan tâm” bằng cách sử dụng ứng dụng Zalo để quét mã QR kênh OAZalo Chuyểnđổi sốquốc(Phụlục mãQRkèmtheo)

Tham gia khóa bồidưỡng, tập huấn trực tuyếnvề chuyển đổi số, kỹ năng số thông qua Nền tảng họctrựctuyếnmởđạitràbằngcáchsửdụngứngdụngZalođểquétQRCodeTổ côngnghệsốcộngđồng(Phụlục mã QRkèmtheo).

Tăng thời lượng tuyên truyền trên cổng thông tin và hệ thống truyền thanh củaxã; các phương tiện truyền thanh khác của cơ quan hoặc gửi qua cáckênhgiaotiếpgiữa chính quyềnvớingườidân.(Tài liệu tuyên truyền bằng cách sử dụng ứng dụng zalo và quét mã QRCode(Phụlục kèmtheo)

Tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn người dân cùng tham gia khóa bồidưỡng “Phổ cập kỹ năng số cộng đồng” và hướng dẫn cài đặt sử dụng kênh Zalo OA“Chuyển đổi số quốc gia” và chọn “Quan tâm” trên điện thoại thông minh như mộtkênhđểcậpnhật kịp thời cácthông tinmới nhấtvềchuyển đổi số.

ChủUBNDyêu cầuthành viên ban chỉ đạo chuyển đổi số xã; thànhviên Tổ công nghệ số cộng đồngnghiêmtúc triểnkhaithựchiện.

Nơinhận:

-Nhưtrên:

-LưuVT,VHTT.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓCHỦTỊCH

Nguyễn Văn Họa


PHỤLỤC

QuétQRCodetổcôngnghệsốcộng đồngkênhOA


(Kèm theocôngvănsố2520/UBND-VH&TTngày

huyện)


30tháng09năm2022củaUBND


Trênđiệnthoại:Dung ZaloquétQR đểhọcthamgiakênh Zalo OA.


Tổcôngnghệsốcộngđồng


KênhZaloOA

Chuyển đổisốquốcgia


ToCNSCDOA-CDS-v1

Trênmáy tính:

Bước1:vào googlecopylink dưới vàođăngnhập.https://onetouch.mic.gov.vn/pho-cap-ky-nang-

so/?zarsrc=1303&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo

Bước2: xuấthiệnnhưhìnhbấmvào xemVideo bàigiảng,Tài liệu dạngtext,Tàiliệudạngslide,Tàiliệu dạngvideo,Tàiliệu dạnginfo.đểthựchiệnhọc.

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Xây dựng nông thôn mới

Dự báo thời tiết Thanh Hóa