Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
195824

Ban chỉ đạo ANTT xã Cẩm Quý đã long trọng tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2022”.

Ngày 16/08/2022 00:00:00

Chiều ngày 15/8/2022, Ban chỉ đạo ANTT xã Cẩm Quý đã long trọng tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2022”. Tới dự có đại diện lãnh đạo tỉnh, đại diện phòng ban Công an tỉnh, Cấp uỷ chính quyền huyện đại diện lãnh đạo Công an huyện Cẩm Thuỷ cùng đông đảo cán bộ, Nhân dân trên địa bàn xã Cẩm Quý.

Phát huy truyền thống 17 năm "Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ", những năm qua, xã Cẩm Quý đã triển khai thực hiện hiệu quả, sáng tạo phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tạo sự gắn bó mật thiết, có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút quần chúng Nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Bên cạnh đó, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ còn được lồng ghép, gắn kết với nhiều phong trào khác như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới,”, “Xóa đói giảm nghèo”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”… tạo được sức hút, sự lan tỏa và đem lại hiệu quả tích cực, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của xã nhà.

Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã những năm qua luôn được giữ vững ổn định. Xã Cẩm Quý đã không ngừng xây dựng, củng cố phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm nói riêng và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nói chung. Tập trung đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới; phát động mạnh mẽ phong trào ở các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể gắn với thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào, các cuộc vận động khác của địa phương.

Ban Chỉ đạo ANTT xã đã chủ động tham mưu cho UBND xã chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể xã và các thôn thường xuyên tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, các văn bản của Bộ Công an liên quan đến công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Xã đã thành lập 8 tổ bảo vệ ANTT thôn, 31 tổ an ninh xã hội ; nghiên cứu, khảo sát lựa chọn triển khai lắp đặt 19 camera an ninh đạt hiệu quả cao.

Lực lượng Công an xã tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ gìn ANTT; làm nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; giải quyết kịp thời những vấn đề mới nảy sinh ngay tại cơ sở, không để phát sinh thành “điểm nóng” phức tạp về ANTTT...

Nhân dịp này, cán bộ và Nhân dân xã Cẩm Quý đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng 01 Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; 02 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen; 1 tập thể, 03 cá nhân được chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen, 1 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã được UBND xã khen thưởng.

Dưới đây là một số hình ảnh về Ngày hội:

299873333_545091944040117_2338531622902606362_n.jpg

299659980_545091920706786_5241548126340160267_n.jpg

299868657_545091847373460_6613887628396633753_n.jpg

299422076_545091270706851_4776544033022554314_n.jpg

299985265_545091967373448_2641551983158917153_n.jpg

299834909_545091980706780_4666174473738921475_n.jpg

299828022_545091997373445_5784740799373850796_n.jpg

299884373_545092044040107_6006774726280831959_n.jpg

299875298_545091244040187_4976778366313816706_n.jpg

299920008_545091907373454_8255217811975047035_n.jpg

299674755_545092120706766_5697813626227008341_n.jpg

299741019_545092084040103_5792478769416102809_n.jpg

Ban chỉ đạo ANTT xã Cẩm Quý đã long trọng tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2022”.

Đăng lúc: 16/08/2022 00:00:00 (GMT+7)

Chiều ngày 15/8/2022, Ban chỉ đạo ANTT xã Cẩm Quý đã long trọng tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2022”. Tới dự có đại diện lãnh đạo tỉnh, đại diện phòng ban Công an tỉnh, Cấp uỷ chính quyền huyện đại diện lãnh đạo Công an huyện Cẩm Thuỷ cùng đông đảo cán bộ, Nhân dân trên địa bàn xã Cẩm Quý.

Phát huy truyền thống 17 năm "Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ", những năm qua, xã Cẩm Quý đã triển khai thực hiện hiệu quả, sáng tạo phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tạo sự gắn bó mật thiết, có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút quần chúng Nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Bên cạnh đó, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ còn được lồng ghép, gắn kết với nhiều phong trào khác như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới,”, “Xóa đói giảm nghèo”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”… tạo được sức hút, sự lan tỏa và đem lại hiệu quả tích cực, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của xã nhà.

Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã những năm qua luôn được giữ vững ổn định. Xã Cẩm Quý đã không ngừng xây dựng, củng cố phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm nói riêng và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nói chung. Tập trung đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới; phát động mạnh mẽ phong trào ở các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể gắn với thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào, các cuộc vận động khác của địa phương.

Ban Chỉ đạo ANTT xã đã chủ động tham mưu cho UBND xã chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể xã và các thôn thường xuyên tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, các văn bản của Bộ Công an liên quan đến công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Xã đã thành lập 8 tổ bảo vệ ANTT thôn, 31 tổ an ninh xã hội ; nghiên cứu, khảo sát lựa chọn triển khai lắp đặt 19 camera an ninh đạt hiệu quả cao.

Lực lượng Công an xã tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ gìn ANTT; làm nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; giải quyết kịp thời những vấn đề mới nảy sinh ngay tại cơ sở, không để phát sinh thành “điểm nóng” phức tạp về ANTTT...

Nhân dịp này, cán bộ và Nhân dân xã Cẩm Quý đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng 01 Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; 02 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen; 1 tập thể, 03 cá nhân được chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen, 1 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã được UBND xã khen thưởng.

Dưới đây là một số hình ảnh về Ngày hội:

299873333_545091944040117_2338531622902606362_n.jpg

299659980_545091920706786_5241548126340160267_n.jpg

299868657_545091847373460_6613887628396633753_n.jpg

299422076_545091270706851_4776544033022554314_n.jpg

299985265_545091967373448_2641551983158917153_n.jpg

299834909_545091980706780_4666174473738921475_n.jpg

299828022_545091997373445_5784740799373850796_n.jpg

299884373_545092044040107_6006774726280831959_n.jpg

299875298_545091244040187_4976778366313816706_n.jpg

299920008_545091907373454_8255217811975047035_n.jpg

299674755_545092120706766_5697813626227008341_n.jpg

299741019_545092084040103_5792478769416102809_n.jpg

Từ khóa bài viết:
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Xây dựng nông thôn mới

Dự báo thời tiết Thanh Hóa