Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
195824

Thường trực HĐND xã phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ xã tổ chức cho đại biểu HĐND xã gặp gỡ tiếp xúc cử tri

Ngày 29/12/2022 00:00:00

Căn cứ luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Chính quyền địa phương sửa đổi bổ sung năm 2019.
Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân xã khóa XX.
Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 06 HĐND xã khóa XX. Thường trực HĐND xã phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ xã xây dựng kế hoạch, tổ chức cho đại biểu HĐND xã gặp gỡ tiếp xúc cử tri vơi mục đích:
- Tiếp xúc cử tri để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những ý kiến, kiến nghị của cử tri, của nhân dân với HĐND, UBND và các cơ quan nhà nước tại địa phương.
- Thông qua hoạt động TXCT là dịp để đại biểu HĐND thực hiện nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật, đồng thời giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước trong việc triển khai, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của HĐND xã.
- Nắm bắt việc thực hiện các chủ trương, biện pháp, các văn bản quản lý HĐND, UBND xã đã ban hành nhằm phát huy ưu điểm, phát hiện những nội dung chưa phù hợp với thực tế để kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế.
- Báo cáo với cử tri về tình hình hoạt động của đại biểu, thông báo kết quả giải quyết vấn đề cử tri kiến nghị tại kỳ họp trước; qua đó để cử tri giám sát hoạt động của đại biểu HĐND và cơ quan Nhà nước.
1. Hình thức: Đại biểu HĐND xã TXCT theo các thôn.
2. Thời gian: 02 ngày, thứ 5, thứ 6 ngày 15,16/12/ 2022.
3. Địa điểm: Tại nhà văn hóa các thôn.
Chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri: Đ/c Trưởng ban công tác mặt trận các Thôn
Thư ký hội nghị: Phó ban công tác mặt trận thôn hoặc trưởng một đoàn thể ở thôn có khả năng tổng hợp tốt.
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ TXCT:
- Ổn định tổ chức kiểm tra quân số.
- Khai mạc hội nghị, giới thiệu đại biểu. (Trưởng ban CT Mặt trận thôn).
- Mời đại biểu HĐND xã báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế xã hội, Quốc phòng an ninh năm 2022, nhiệm vụ năm 2023 của UBND xã.
- Thông báo dự kiến, chương trình nội dung kỳ họp thứ 06 HĐND xã khoá XX.
- Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 05 HĐND xã.
- Cử tri tham gia ý kiến đóng góp vào báo cáo tình hình KT - XH năm 2022; nhiệm vụ giải pháp năm 2023 của UBND xã và phản ánh những ý kiến, kiến nghị đối với HĐND, UBND và các ban ngành có liên quan.
- Đại biểu HĐND xã giải thích và tiếp thu những kiến nghị của cử tri.
- Đại diện UBND xã hoặc lãnh đạo xã trả lời các kiến nghị của cử tri.
- Trưởng ban công tác MT bế mạc hội nghị.
THÀNH PHẦN THAM GIA HỘI NGHỊ TXCT
- Đại biểu HĐND xã được bầu (theo khu vực và phân công của TT HĐND).
- Mời thường trực: đại diện Đảng ủy, UBND, đại diện thường trực UBMTTQ xã, cán bộ chuyên môn thuộc UBND dự TXCT ( UBND phân công lãnh đạo và công chức chuyên môn tham dự hội nghị TXCT theo KH).
- Ở thôn mời: Các đồng chí chi uỷ; trưởng thôn; trưởng ban công tác MT; các đoàn thể, tổ chức xã hội, thôn đội trưởng, công an viên và đại diện cử tri mỗi hộ 01 người.
- Thủ trưởng cơ quan các nhà trường, HTX dịch vụ, trạm y tế.
ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ VÀ THỜI GIAN CỤ THỂ NHƯ SAU:
* Sáng ngày 15/12/2022 ( khai mạc 7h30 phút)
1. Thôn Quý Sơn + Các nhà trường.
2. Thôn Quý Trung + HTX dịch vụ, Trạm y tế.
3. Thôn Quý Thanh.
4. Thôn Quý Long.
* Chiều ngày 16/12/2022 ( khai mạc 14h)
1. Thôn Quý Tiến.
2. Thôn Quý Lâm.
3. Thôn Quý Thịnh.
4. Thôn Quý Tân.
Kết thúc hội nghị tiếp xúc cử tri thư ký tổng hợp ý kiến của cử tri. Các khu vực TXCT phân thành các nhóm, lĩnh vực phân công đại biểu chuẩn bị ý kiến thảo luận tại kỳ họp mỗi cụm TXCT tham gia từ 2-3 ý kiến (các ý kiến chất vấn nếu có gửi văn bản về thường trực HĐND xã).
- Thời gian họp tổ: Do tổ trưởng quyết định, trước khi họp tổ các đại biểu kiểm tra, xác minh lại một số nội dung cử tri đề nghị trước HĐND xã khi họp tổ.
Căn cứ kế hoạch trên đề nghị UBND xã cử cán bộ chuyên môn tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri cùng đại biểu HĐND xã.
Đề nghị các đồng chí Bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác MT các thôn địa điểm bố trí TXCT tạo điều kiện thuận lợi (chuẩn bị trang trí khánh tiết, hội trường, tăng âm loa, ghế ngồi cho đại biểu và cử tri) đảm bảo cho hội nghị TXCT đạt kết quả tốt.
MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI CÁC ĐIỂM TIẾP XÚC
z3960674594526_21af8342eb1c15ffc6ed8317de5a9870.jpg
z3960674596500_2a51e09080eab71395cd457f112fdce6.jpg
z3960674603137_ea3e15568ef96c520e5a120049daee70.jpg
z3960674603141_fa855fe9d0efbc2fe1fc8383c0f4854a.jpg
z3960723828082_6ded5a4404922c42ef642d0fa6259f39.jpg
z3960723832344_c71c0c06d9fe3c1dbe33bc738b2cbe19.jpg
z3960725562774_bc32c43a5b4afffa32b9135d58286389.jpg
z3960737783126_e33aacbf9046990c4ce320c2f2ec4942.jpg
z3960737801638_a0565a7608aaee5711464d257ac2ba14.jpg
z3960770114101_91bba432900b2fb57b4228bdc5ee3dba.jpg
z3964260020885_3be3f7ae991543953983de8ba63967c3.jpg
z3964260021865_b283836e78397948b5a2bea7bbb0daf8.jpg
z3964300583727_ca276d0e6317fcb33c2c16a9885cd4f2.jpg
z3964300666410_b790dabf6c62b18d401b4911aed18783.jpg

z3964311965379_91e80e7ee7da1a932499a58dbac89623.jpg

Thường trực HĐND xã phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ xã tổ chức cho đại biểu HĐND xã gặp gỡ tiếp xúc cử tri

Đăng lúc: 29/12/2022 00:00:00 (GMT+7)

Căn cứ luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Chính quyền địa phương sửa đổi bổ sung năm 2019.
Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân xã khóa XX.
Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 06 HĐND xã khóa XX. Thường trực HĐND xã phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ xã xây dựng kế hoạch, tổ chức cho đại biểu HĐND xã gặp gỡ tiếp xúc cử tri vơi mục đích:
- Tiếp xúc cử tri để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những ý kiến, kiến nghị của cử tri, của nhân dân với HĐND, UBND và các cơ quan nhà nước tại địa phương.
- Thông qua hoạt động TXCT là dịp để đại biểu HĐND thực hiện nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật, đồng thời giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước trong việc triển khai, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của HĐND xã.
- Nắm bắt việc thực hiện các chủ trương, biện pháp, các văn bản quản lý HĐND, UBND xã đã ban hành nhằm phát huy ưu điểm, phát hiện những nội dung chưa phù hợp với thực tế để kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế.
- Báo cáo với cử tri về tình hình hoạt động của đại biểu, thông báo kết quả giải quyết vấn đề cử tri kiến nghị tại kỳ họp trước; qua đó để cử tri giám sát hoạt động của đại biểu HĐND và cơ quan Nhà nước.
1. Hình thức: Đại biểu HĐND xã TXCT theo các thôn.
2. Thời gian: 02 ngày, thứ 5, thứ 6 ngày 15,16/12/ 2022.
3. Địa điểm: Tại nhà văn hóa các thôn.
Chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri: Đ/c Trưởng ban công tác mặt trận các Thôn
Thư ký hội nghị: Phó ban công tác mặt trận thôn hoặc trưởng một đoàn thể ở thôn có khả năng tổng hợp tốt.
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ TXCT:
- Ổn định tổ chức kiểm tra quân số.
- Khai mạc hội nghị, giới thiệu đại biểu. (Trưởng ban CT Mặt trận thôn).
- Mời đại biểu HĐND xã báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế xã hội, Quốc phòng an ninh năm 2022, nhiệm vụ năm 2023 của UBND xã.
- Thông báo dự kiến, chương trình nội dung kỳ họp thứ 06 HĐND xã khoá XX.
- Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 05 HĐND xã.
- Cử tri tham gia ý kiến đóng góp vào báo cáo tình hình KT - XH năm 2022; nhiệm vụ giải pháp năm 2023 của UBND xã và phản ánh những ý kiến, kiến nghị đối với HĐND, UBND và các ban ngành có liên quan.
- Đại biểu HĐND xã giải thích và tiếp thu những kiến nghị của cử tri.
- Đại diện UBND xã hoặc lãnh đạo xã trả lời các kiến nghị của cử tri.
- Trưởng ban công tác MT bế mạc hội nghị.
THÀNH PHẦN THAM GIA HỘI NGHỊ TXCT
- Đại biểu HĐND xã được bầu (theo khu vực và phân công của TT HĐND).
- Mời thường trực: đại diện Đảng ủy, UBND, đại diện thường trực UBMTTQ xã, cán bộ chuyên môn thuộc UBND dự TXCT ( UBND phân công lãnh đạo và công chức chuyên môn tham dự hội nghị TXCT theo KH).
- Ở thôn mời: Các đồng chí chi uỷ; trưởng thôn; trưởng ban công tác MT; các đoàn thể, tổ chức xã hội, thôn đội trưởng, công an viên và đại diện cử tri mỗi hộ 01 người.
- Thủ trưởng cơ quan các nhà trường, HTX dịch vụ, trạm y tế.
ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ VÀ THỜI GIAN CỤ THỂ NHƯ SAU:
* Sáng ngày 15/12/2022 ( khai mạc 7h30 phút)
1. Thôn Quý Sơn + Các nhà trường.
2. Thôn Quý Trung + HTX dịch vụ, Trạm y tế.
3. Thôn Quý Thanh.
4. Thôn Quý Long.
* Chiều ngày 16/12/2022 ( khai mạc 14h)
1. Thôn Quý Tiến.
2. Thôn Quý Lâm.
3. Thôn Quý Thịnh.
4. Thôn Quý Tân.
Kết thúc hội nghị tiếp xúc cử tri thư ký tổng hợp ý kiến của cử tri. Các khu vực TXCT phân thành các nhóm, lĩnh vực phân công đại biểu chuẩn bị ý kiến thảo luận tại kỳ họp mỗi cụm TXCT tham gia từ 2-3 ý kiến (các ý kiến chất vấn nếu có gửi văn bản về thường trực HĐND xã).
- Thời gian họp tổ: Do tổ trưởng quyết định, trước khi họp tổ các đại biểu kiểm tra, xác minh lại một số nội dung cử tri đề nghị trước HĐND xã khi họp tổ.
Căn cứ kế hoạch trên đề nghị UBND xã cử cán bộ chuyên môn tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri cùng đại biểu HĐND xã.
Đề nghị các đồng chí Bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác MT các thôn địa điểm bố trí TXCT tạo điều kiện thuận lợi (chuẩn bị trang trí khánh tiết, hội trường, tăng âm loa, ghế ngồi cho đại biểu và cử tri) đảm bảo cho hội nghị TXCT đạt kết quả tốt.
MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI CÁC ĐIỂM TIẾP XÚC
z3960674594526_21af8342eb1c15ffc6ed8317de5a9870.jpg
z3960674596500_2a51e09080eab71395cd457f112fdce6.jpg
z3960674603137_ea3e15568ef96c520e5a120049daee70.jpg
z3960674603141_fa855fe9d0efbc2fe1fc8383c0f4854a.jpg
z3960723828082_6ded5a4404922c42ef642d0fa6259f39.jpg
z3960723832344_c71c0c06d9fe3c1dbe33bc738b2cbe19.jpg
z3960725562774_bc32c43a5b4afffa32b9135d58286389.jpg
z3960737783126_e33aacbf9046990c4ce320c2f2ec4942.jpg
z3960737801638_a0565a7608aaee5711464d257ac2ba14.jpg
z3960770114101_91bba432900b2fb57b4228bdc5ee3dba.jpg
z3964260020885_3be3f7ae991543953983de8ba63967c3.jpg
z3964260021865_b283836e78397948b5a2bea7bbb0daf8.jpg
z3964300583727_ca276d0e6317fcb33c2c16a9885cd4f2.jpg
z3964300666410_b790dabf6c62b18d401b4911aed18783.jpg

z3964311965379_91e80e7ee7da1a932499a58dbac89623.jpg
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Xây dựng nông thôn mới

Dự báo thời tiết Thanh Hóa