Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
195824

SÁNG NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 2022 HĐND XÃ CẨM QUÝ KHÓA XX NHIỆM KỲ 2021 - 2026 TỔ CHỨC KÌ HỌP THỨ 6 TẠI HỘI TRƯỜNG VĂN HÓA XÃ

Ngày 29/12/2022 00:00:00

SÁNG NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 2022 HĐND XÃ CẨM QUÝ KHÓA XX NHIỆM KỲ 2021 - 2026 TỔ CHỨC KÌ HỌP THỨ 6 TẠI HỘI TRƯỜNG VĂN HÓA XÃ
I. Nội dung chương trình kỳ họp
1. Ổn định tổ chức.
2. Thông qua nội dung chương trình kỳ họp.
3. Chào cờ.
4. Đồng chí chủ tịch HĐND xã khai mạc kỳ họp.
* Kỳ họp thông qua các báo cáo sau:
1. Báo cáo tóm tắt của UBND xã về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2023.
2. Thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc xã về công tác tham gia xây dựng chính quyền của MTTQ; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và kiến nghị của MTTQ.
3. Báo cáo của UBND xã về thực hiện thu, chi ngân sách xã năm 2022; thu, chi ngân sách và phương án phân bổ ngân sách xã năm 2023.
4. Đại biểu HĐND huyện báo cáo kết quả kỳ họp thứ 08 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 -2026.
* Kỳ họp thông qua các tờ trình:
1. Tờ trình của UBND về kế hoạch phát triển KT-XH trên địa bàn xã năm 2023.
2. Tờ trình của UBND về thông qua kế hoạch trồng mới cây gai xanh giai đoạn 2022-2025.
3. Tờ trình của UBND về kế hoạch thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022 - 2025.
4. Tờ trình của UBND về dự toán thu , chi ngân sách xã và phương án phân bổ ngân sách xã năm 2023.
5. Tờ trình của UBND về kế hoạch sử dụng đất năm 2023.
6. Tờ trình của TT. HĐND xã về miễn nhiệm nhiệm vụ đại biểu đối với Ông: Phạm Văn Sử.
* Kỳ họp nghe các ban của HĐND xã thông qua báo cáo thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo các nghị quyết:
Ban Kinh Tế:
1. Báo cáo thẩm tra về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn xã năm 2022 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2023.
2. Báo cáo thẩm tra về dự toán thu, chi ngân sách và phương án phân bổ ngân sách xã năm 2023.
Ban pháp chế:
1. Báo cáo thẩm tra đối với tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã năm 2023 ( thuộc lĩnh vực ban phụ trách)
2. Báo cáo thẩm tra đối với tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch sử dụng đất năm 2023.
3. Báo cáo thẩm tra đối với tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-2025.
4. Báo cáo thẩm tra đối với tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch trồng mới cây gai xanh nguyên liệu giai đoạn 2022-2025.
5. Báo cáo thẩm tra đối với tờ trình và dự thảo Nghị quyết miễn nhiệm nhiệm vụ đại biểu đối với Ông: Phạm Văn Sử.
* Kỳ họp thảo luận tại hội trường.
* Kỳ họp thông qua các Nghị quyết sau:
1 . Nghị quyết về: Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2023.
2 . Nghị quyết về: Dự toán thu , chi ngân sách và phương án phân bổ ngân sách xã năm 2023.
3. Nghị quyết về kế hoạch trồng mới cây gai xanh giai đoạn 2022-2025.
4. Nghị quyết về kế hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022- 2025.
5. Nghị quyết về kế hoạch sử dụng đất năm 2023.
6. Nghị quyết về miễn nhiệm nhiệm vụ đại biểu đối với ông: Phạm Văn Sử.
* Công tác thi đua khen thưởng trong năm 2022.
* Đồng chí Chủ tịch HĐND bế mạc kỳ họp.
z3998060010582_dc75dc096625b7909c916897fde44985.jpg

z3996815619029_919e05907d192cb5a8d3794511c7fb52.jpg
z3997102327926_8854837cab37aeabffc680383378b2b4.jpg
z3997102335676_5dfdd83ad22543ca5ab363112b05aa9b.jpg
z3997102351099_c7a76867586b269d55c857e25f8c359e.jpg
z3998057933819_199c9deae081e515ea9c0a3ab963292d.jpg

z3998058025945_04c087a921228a88461ce9fde9e2f014.jpg
z3998057941799_eca70f6f58d765b310afbf6b79d2b1b2.jpg

SÁNG NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 2022 HĐND XÃ CẨM QUÝ KHÓA XX NHIỆM KỲ 2021 - 2026 TỔ CHỨC KÌ HỌP THỨ 6 TẠI HỘI TRƯỜNG VĂN HÓA XÃ

Đăng lúc: 29/12/2022 00:00:00 (GMT+7)

SÁNG NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 2022 HĐND XÃ CẨM QUÝ KHÓA XX NHIỆM KỲ 2021 - 2026 TỔ CHỨC KÌ HỌP THỨ 6 TẠI HỘI TRƯỜNG VĂN HÓA XÃ
I. Nội dung chương trình kỳ họp
1. Ổn định tổ chức.
2. Thông qua nội dung chương trình kỳ họp.
3. Chào cờ.
4. Đồng chí chủ tịch HĐND xã khai mạc kỳ họp.
* Kỳ họp thông qua các báo cáo sau:
1. Báo cáo tóm tắt của UBND xã về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2023.
2. Thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc xã về công tác tham gia xây dựng chính quyền của MTTQ; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và kiến nghị của MTTQ.
3. Báo cáo của UBND xã về thực hiện thu, chi ngân sách xã năm 2022; thu, chi ngân sách và phương án phân bổ ngân sách xã năm 2023.
4. Đại biểu HĐND huyện báo cáo kết quả kỳ họp thứ 08 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 -2026.
* Kỳ họp thông qua các tờ trình:
1. Tờ trình của UBND về kế hoạch phát triển KT-XH trên địa bàn xã năm 2023.
2. Tờ trình của UBND về thông qua kế hoạch trồng mới cây gai xanh giai đoạn 2022-2025.
3. Tờ trình của UBND về kế hoạch thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022 - 2025.
4. Tờ trình của UBND về dự toán thu , chi ngân sách xã và phương án phân bổ ngân sách xã năm 2023.
5. Tờ trình của UBND về kế hoạch sử dụng đất năm 2023.
6. Tờ trình của TT. HĐND xã về miễn nhiệm nhiệm vụ đại biểu đối với Ông: Phạm Văn Sử.
* Kỳ họp nghe các ban của HĐND xã thông qua báo cáo thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo các nghị quyết:
Ban Kinh Tế:
1. Báo cáo thẩm tra về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn xã năm 2022 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2023.
2. Báo cáo thẩm tra về dự toán thu, chi ngân sách và phương án phân bổ ngân sách xã năm 2023.
Ban pháp chế:
1. Báo cáo thẩm tra đối với tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã năm 2023 ( thuộc lĩnh vực ban phụ trách)
2. Báo cáo thẩm tra đối với tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch sử dụng đất năm 2023.
3. Báo cáo thẩm tra đối với tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-2025.
4. Báo cáo thẩm tra đối với tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch trồng mới cây gai xanh nguyên liệu giai đoạn 2022-2025.
5. Báo cáo thẩm tra đối với tờ trình và dự thảo Nghị quyết miễn nhiệm nhiệm vụ đại biểu đối với Ông: Phạm Văn Sử.
* Kỳ họp thảo luận tại hội trường.
* Kỳ họp thông qua các Nghị quyết sau:
1 . Nghị quyết về: Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2023.
2 . Nghị quyết về: Dự toán thu , chi ngân sách và phương án phân bổ ngân sách xã năm 2023.
3. Nghị quyết về kế hoạch trồng mới cây gai xanh giai đoạn 2022-2025.
4. Nghị quyết về kế hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022- 2025.
5. Nghị quyết về kế hoạch sử dụng đất năm 2023.
6. Nghị quyết về miễn nhiệm nhiệm vụ đại biểu đối với ông: Phạm Văn Sử.
* Công tác thi đua khen thưởng trong năm 2022.
* Đồng chí Chủ tịch HĐND bế mạc kỳ họp.
z3998060010582_dc75dc096625b7909c916897fde44985.jpg

z3996815619029_919e05907d192cb5a8d3794511c7fb52.jpg
z3997102327926_8854837cab37aeabffc680383378b2b4.jpg
z3997102335676_5dfdd83ad22543ca5ab363112b05aa9b.jpg
z3997102351099_c7a76867586b269d55c857e25f8c359e.jpg
z3998057933819_199c9deae081e515ea9c0a3ab963292d.jpg

z3998058025945_04c087a921228a88461ce9fde9e2f014.jpg
z3998057941799_eca70f6f58d765b310afbf6b79d2b1b2.jpg
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Xây dựng nông thôn mới

Dự báo thời tiết Thanh Hóa